Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Komjölksallergi. KMA.

ICD-10: K52,2

Se även avsnitten Celiaki och Laktosintolerans i detta kapitel och Anafylaktisk reaktion i kapitlet Andningsorganens sjukdomar. 

Definition

Ig-E eller icke Ig-E (T-cell) medierade allergisk reaktion mot komjölksprotein. Finns också icke immunologiska uppkomstmekanismer bakom besvären.

Orsaker

Genetiska faktorer och troligtvis också idag okända miljöfaktorer. Ökande, vanligaste födoämnesallergin under första levnadsåret. 90” av de som får diagnosen debuterar under första levnadsmånaden. Vanligare hos barn med atopi.

Symtom

Allvarligast är anafylaxi. Hudmanifestationer med urtikaria, angioödem, eksem. Gastrointestinala som kräkningar, gastroesofagal reflux, kräkningar, diarré kolik, aptitlöshet dålig tillväxt. Luftvägssymtom, astma rinokonjunktivit.

Differentialdiagnos

Annan allergi, senare också laktosintolerans, celiaki, kolik

Utredning

Konsultera barnläkare, viktigt att barnet får en snar och korrekt diagnos innan man börjar exprimentera med kosten. Anamnes, somatisk undersökning, elimination-provokation. Pricktest, RAST, Immunocap, dessa kan vara falskt positiva eller falskt negativa. Remittera vid misstanke och helst innan man börjar ta blodprover.

Behandling

Elimination av komjölksprotein, uppföljning av barnläkare och dietist. Förskrivning av hypoallergena modersmjölksersättningar eller annan hypoallergen produkt. Många har vuxit ifrån sin allergi vid 3 års ålder cirka hälften till skolan börjar. Provokation 1–2 gånger per år, om allvarliga reaktioner i historiken görs provokationen på sjukhus. I dessa fall har man adrenalinpenna hemma.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK