Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Komjölksallergi


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Se även avsnitten Celiaki och Laktosintolerans i detta kapitel och Anafylaktisk reaktion i kapitlet Lungmedicin och allergologi. 

Definition

Ig-E eller icke Ig-E (T-cell) medierad allergisk reaktion mot en eller olika proteinfraktioner i komjölksprotein. Finns också icke immunologiska uppkomstmekanismer bakom besvären.

Orsaker

Genetiska faktorer och troligtvis också idag okända miljöfaktorer. Ökande, vanligaste födoämnesallergin under första levnadsåret. 75-90% av de som får diagnosen debuterar under första levnadsmånaden. Vanligare hos barn med atopi.

Symtom

Allvarligast är anafylaxi. Hudmanifestationer med urtikaria, angioödem, eksem. Gastrointestinala som kräkningar, gastroesofagal reflux, kräkningar, diarré kolik, aptitlöshet, dålig tillväxt. Luftvägssymtom, astma rinokonjunktivit.

Differentialdiagnos

Annan allergi, senare också laktosintolerans, celiaki, kolik.

Utredning

Konsultera barnläkare, viktigt att barnet får en snar och korrekt diagnos innan man börjar experimentera med kosten. Anamnes, somatisk undersökning, elimination-provokation. Pricktest, RAST, Immunocap, dessa kan vara falskt positiva eller falskt negativa. Blodstatus med diff (eosinofili), albumin. Remittera vid misstanke och helst innan man börjar ta blodprover. Endoskopi med biopsi vid uttalade symtom.

Behandling

Elimination av komjölksprotein, uppföljning av barnläkare och dietist. Förskrivning av hypoallergena modersmjölksersättningar eller annan hypoallergen produkt. Ammande mödrar ska hålla strikt komjölksfri diet. Många har vuxit ifrån sin allergi vid 3 års ålder, cirka hälften till skolan börjar. Vid IgE-medierad komjölksallergi har cirka 80% utvecklat tolerans vid 16 års ålder. Provokation 1–2 gånger per år, om allvarliga reaktioner i historiken görs provokationen på sjukhus. I dessa fall har man adrenalinpenna hemma.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: