Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Järnbristanemi.

ICD-10: D50.9

Definition

Mikrocytär, hypokrom blodbild.

Orsak

Blödning från GI-kanal, urinvägar. Menorragi. Blodgivning. Mb Osler. Graviditet. Nedsatt absorbtion av järn (ex v vid celiaki). Järnfattig kost (veganer). Ventrikelresektion. Atrofisk gastrit. Kronisk hemolys.

Symtom

Pica, glossit, munvikelragader, nagelförändringar. Trötthet, takykardi, dyspne, yrsel, huvudvärk, muskelsvaghet. Melena. Obstipation eller diarré. Menorragi. Bleka slemhinnor.

Diagnos: Anamnes och klinisk bild kompletterad med labprover där MCV <80 fL, MCH <27 pg/ery, S-Fe lågt (<9 µmol/L), S-Transferrin högt (>3,26 g/L), kvoten S-Fe/S-TIBC< 15 %- normal kvot utsluter i praktiken järnbrist. S- Ferritin lågt och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L). Ofta antydd Trombocytos.

Differentialdiagnos: Thalassemi (MCV< 80 fL och Retikulocyter förhöjda>100×109/L). Anemi sek till inflammation eller infektion (Både S-Fe och S-Transferrin låga värden).

Utredning

Hb, MCV, MCH, S-Fe, S-Transferrin, SR, CRP, LPK, TPK, Retikulocyter, S-kreatinin, F-Hb x 3-6. Övrig utredning styrs av misstänkt orsak. Thalassemi diagnostiseras via Hb-elfores.

Behandling

Vid järnbristanemi räcker det inte att enbart göra korrigeringar i kosten eller att använda medel av typ Blutsaft. Oftast krävs peroral behandling under 2-3 månader; ex T Duroferon (Fe2+) 100mg 2-3 ggr dagl. Dosen tas vid måltid för att minska ev biverkningar. Behandlingen brukar öka Hb- värdet med 5-7 g/L per vecka. Hb-kontroll 2 och 4 veckor efter behandlingsstart.

Behandlingen skall pågå någon månad efter det att Hb- värdet normaliserats. Vid besvärande biverkningar görs ett uppehåll i behandlingen under några dagar och därefter återupptas behandlingen med en minskad dos eller med ett annat Fe-preparat. Uteblir förväntad Hb-stegring kan orsaken vara bristande compliance, fel diagnos, pågående stora järnförluster, malabsorbtion (ex v celiaki). I enstaka tillfällen kan det bli aktuellt att ge järnet intravenöst med dosering enl Fass. Denna behandling ges dock först sedan hematolog konsulterats. Vid järninfusion var vaksam på- och ha beredskap för en ev akut anafylaktisk reaktion – ovanligt men allvarligt – infusionen ges under övervakning. Patienten skall vara informerad inför infusion för att fortare kunna signalera vid illamående, frossa, klåda, utslag mm. Risken störst under graviditet och för pat med allergi, immunologiska eller inflammatoriska sjukdomar. Reaktion kan komma även efter att flera tidigare infusioner gått bra. Alltid kvar 30 min efter intravenöst järnpreparat.

Aktuella mediciner

Järnprepat för per oral behandling: T Duroferon. Drp /K Niferex

Järnprepat för parenteral behandling: Inj/Inf Cosmofer. Inj Diafer, Inj/Inf Ferinject. Inj/Inf Monofer. Inj/Inf Venofer.

Enl. egen erfarenhet: Om T Duroferon ger GI-biverkningar, är T Hemofer ett alternativ (ej rabattberättigat). (Mikael Sahlquist, Uddevalla)

För dig som patient
Läs mer om Järnbristanemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!