Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Järnbristanemi.


Vg se avsnittet Anemi i detta kapitel.

Definition

Mikrocytär, hypokrom blodbild.

Orsak

Blödning från GI-kanal, urinvägar. Menorragi. Blodgivning. Mb Osler. Graviditet. Nedsatt absorbtion av järn (ex.v. vid celiaki). Järnfattig kost (veganer). Ventrikelresektion. Atrofisk gastrit.

Symtom

Glossit, munvikelragader, nagelförändringar. Trötthet, takykardi, dyspne, yrsel, huvudvärk, muskelsvaghet. Bleka slemhinnor. Melena. Obstipation eller diarré. Menorragi.

Diagnos

Anamnes och klinisk bild kompletterad med labprover där MCV <80 fL, MCH <27 pg/ery, S-Fe lågt (< 9 µmol/L), S-Transferrin högt (> 3,26 g/L), kvoten S-Fe/S-TIBC < 15 %-normal kvot utesluter i praktiken järnbrist. S-Ferritin lågt och retikulocyter normala/låga (< 20×109/L). Ofta antydd trombocytos.

Differentialdiagnos

Thalassemi (MCV <80 fL och retikulocyter förhöjda >100×109/L). Anemi sek till inflammation/infektion (både S-Fe och S-transferrin låga värden).

Utredning

Hb, MCV, MCH, S-Fe, S-Transferrin, SR, CRP, LPK, TPK, retikulocyter, S-kreatinin, F-Hb x 3–6. Thalassemi diagnostiseras via Hb-elfores.

Vidare utredning för att identifiera blödningskälla beroende på anamnes och symtom måste alltid göras med t.ex. gastroskopi, koloskopi.

Behandling

Vid järnbristanemi räcker det inte att enbart göra korrigeringar i kosten eller att använda medel av typ Blutsaft. Oftast krävs peroral behandling under 2–3 månader. Dosen tas vid måltid för att minska ev. biverkningar. Behandlingen brukar öka Hb-värdet med 5–7 g/L per vecka. Hb-kontroll 2 och 4 veckor efter behandlingsstart.

Behandlingen skall pågå någon månad efter det att Hb-värdet normaliserats. Vid besvärande biverkningar görs ett uppehåll i behandlingen under några dagar och därefter återupptas behandlingen med en minskad dos eller med ett annat Fe-preparat.

Uteblir förväntad Hb-stegring kan orsaken vara bristande compliance, fel diagnos, pågående stora järnförluster, malabsorption (t.ex. celiaki). I enstaka tillfällen kan det bli aktuellt att ge järn intravenöst med dosering enl Fass. Denna behandling ges dock i regel först efter gastroenterolog/hematolog konsulterats. Vid järninfusion var vaksam på – och ha beredskap för en ev. akut anafylaktisk reaktion – ovanligt men allvarligt – infusionen ges under övervakning. Patienten skall vara informerad inför infusion för att fortare kunna signalera vid illamående, frossa, klåda, utslag mm. Risken störst under graviditet och för pat. med allergi, immunologiska eller inflammatoriska sjukdomar. Reaktion kan även komma efter att flera tidigare infusioner gått bra. Alltid kvar 30 min. efter intravenöst järnpreparat.

Fördjupning

Läkartidningen. Tema järnbrist. 2015/11.

Aktuella Mediciner

Järnpreparat för per oral behandling:

Receptfritt tvåvärt järn: T Duroferon. Drp/K Niferex.

Receptbelagt trevärt järn: K Feraccru.

Receptfritt: K Sideral Forte

Järnpreparat för parenteral behandling: Inj./Inf Cosmofer. Inj. Diafer, Inj./Inf. Ferinject. Inj./Inf. Monofer. Inj./Inf. Venofer.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: