NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.

ICD-10: Koloncancer C18-P, Rektalcancer C20-P

Orsak

Ökande cancerform i ”välfärdsländer”; troligen p.g.a. lågt fiberinnehåll i kost, lång tarmpassagetid, mycket fet stekt/grillad mat och minskad fysisk aktivitet. Ökad risk vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Ärftlighet. Kolorektalcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige efter bröst- och prostatacancer. Troligt att regelbunden fysisk aktivitet och ev. NSAID kan ha en skyddande effekt.

Symtom

Standardiserade vårdförlopp: *Anemi. * Blod i avföring. *Förändrade tarmvanor > 4 vkr utan annan känd orsak fr.a. om > 40 år. Cancer i högerkolon är ofta tyst med debut av anemi och nedsatt allmäntillstånd. Cancer i vänsterkolon (vanligast) debuterar ofta med förändrade avföringsvanor (ev. med blödning och/eller slem). Debut kan ske i form av ileusbild. Cancer i rektum avslöjar sig i ca 30 % av fallen med slembildning och täta trängningar till tarmtömning.

Differentialdiagnoser

Divertikulos, Obstipation, IBS, Inflammatorisk tarmsjukdom.

Utredning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Nytillkommet förändrat avföringsmönster hos patient över 40 års ålder är klar indikation för utredning liksom melena – anemi. Buk- och rektalpalpation, F-Hb x 3–6, kan fungera som screening, bör vara humanspecifikt och därmed minska antalet falskt positiva värden p.g.a. kostfaktorer. Negativt F-Hb bevisar inget – finns misstanke -utredning oavsett vad F-Hb visar. Tas inte om synligt blod i anamnesen, och tillför inget i utredningen vid järnbristanemi. Rektoskopi, koloskopi alt CT-kolografi.

Behandling

Kirurgremiss. Tidig diagnos innebär god prognos.

Fördjupning

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för bröst- prostata- tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. ; www.socialstyrelsen.se

Nationellt vårdprogram; Kolorektalcancer, www.cancercentrum.se

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

ILCO Tarm- uro och stomiförbundet. www.ilco.nu, tfn: 08-546 405 20

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer