Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.

ICD-10: Koloncancer C18-P, Rektalcancer C20-P

Orsak

Ökande cancerform i ”välfärdsländer”; troligen pga lågt fiberinnehåll i kost, lång tarmpassagetid, mycket fet stekt/grillad mat och minskad fysisk aktivitet. Ökad risk vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Ärftlighet. Kolorektalcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige efter bröst- och prostatacancer. Troligt att regelbunden fysisk aktivitet och ev NSAID kan ha en skyddande effekt.

Symtom

Standardiserade vårdförlopp: *Anemi. * Blod i avföring. *Förändrade tarmvanor >  4 vkr utan annan känd orsak fr a om > 40 år. Cancer i högerkolon är ofta tyst med debut av anemi och nedsatt allmäntillstånd. Cancer i vänsterkolon (vanligast) debuterar ofta med förändrade avföringsvanor (ev med blödning och/eller slem). Debut kan ske i form av ileusbild. Cancer i rektum avslöjar sig i ca 30 % av fallen med slembildning och täta trängningar till tarmtömning.

Differentialdiagnos: Divertikulos, Obstipation, IBS, Inflammatorisk tarmsjukdom.

Utredning

Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Nytillkommet förändrat avföringsmönster hos patient över 40 års ålder är klar indikation för utredning liksom melena -anemi. Buk- och rektalpalpation, F-Hb x 3-6 (mycket bra för screening, bör vara humanspecifikt och därmed minska antalet falskt positiva värden pga kostfaktorer.Tas inte om synligt blod i anamnesen), rektoskopi, koloskopi alt CT-kolografi.

Behandling: Kirurgremiss. Tidig diagnos innebär god prognos.

Fördjupning

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård 2007 (uppdatering till 2013); www.socialstyrelsen.se

Nationellt vårdprogram; Kolorektalcancer, www.cancercentrum.se

Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Patientinformation: ww.1177.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

ILCO Tarm- uro och stomiförbundet. www.ilco.nu, tfn: 08-546 405 20

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!