Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.

ICD-10: Koloncancer C18-P, Rektalcancer C20-P

Orsak

Ökande cancerform i ”välfärdsländer”; troligen p.g.a. lågt fiberinnehåll i kost, lång tarmpassagetid, mycket fet stekt/grillad mat och minskad fysisk aktivitet. Ökad risk vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Ärftlighet. Kolorektalcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige efter bröst- och prostatacancer. Troligt att regelbunden fysisk aktivitet och ev. NSAID kan ha en skyddande effekt.

Symtom

Standardiserade vårdförlopp: *Anemi. * Blod i avföring. *Förändrade tarmvanor > 4 vkr utan annan känd orsak fr.a. om > 40 år. Cancer i högerkolon är ofta tyst med debut av anemi och nedsatt allmäntillstånd. Cancer i vänsterkolon (vanligast) debuterar ofta med förändrade avföringsvanor (ev. med blödning och/eller slem). Debut kan ske i form av ileusbild. Cancer i rektum avslöjar sig i ca 30 % av fallen med slembildning och täta trängningar till tarmtömning.

Differentialdiagnoser

Divertikulos, Obstipation, IBS, Inflammatorisk tarmsjukdom.

Utredning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Nytillkommet förändrat avföringsmönster hos patient över 40 års ålder är klar indikation för utredning liksom melena – anemi. Buk- och rektalpalpation, F-Hb x 3–6, kan fungera som screening, bör vara humanspecifikt och därmed minska antalet falskt positiva värden p.g.a. kostfaktorer. Negativt F-Hb bevisar inget – finns misstanke -utredning oavsett vad F-Hb visar. Tas inte om synligt blod i anamnesen, och tillför inget i utredningen vid järnbristanemi. Rektoskopi, koloskopi alt CT-kolografi.

Behandling

Kirurgremiss. Tidig diagnos innebär god prognos.

Fördjupning

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för bröst- prostata- tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. ; www.socialstyrelsen.se

Nationellt vårdprogram; Kolorektalcancer, www.cancercentrum.se

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

ILCO Tarm- uro och stomiförbundet. www.ilco.nu, tfn: 08-546 405 20

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis