Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
Annons:

Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.


Hamdan Abbas
Hamdan Abbas
Specialist i kirurgi

Orsak

Ökande cancerform i ”välfärdsländer”; troligen p.g.a. lågt fiberinnehåll i kost, lång tarmpassagetid, mycket fet stekt/grillad mat och minskad fysisk aktivitet. Ökad risk vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Ärftlighet. Kolorektalcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige efter bröst- och prostatacancer. Troligt att regelbunden fysisk aktivitet och ev. NSAID kan ha en skyddande effekt.

Symtom

Standardiserade vårdförlopp: *Anemi. * Blod i avföring. *Förändrade tarmvanor > 4 vkr utan annan känd orsak fr.a. om > 40 år. Cancer i högerkolon är ofta tyst med debut av anemi och nedsatt allmäntillstånd. Cancer i vänsterkolon (vanligast) debuterar ofta med förändrade avföringsvanor (ev. med blödning och/eller slem). Debut kan ske i form av ileusbild. Cancer i rektum avslöjar sig i ca 30 % av fallen med slembildning och täta trängningar till tarmtömning.

Differentialdiagnoser

Divertikulos, obstipation, IBS, inflammatorisk tarmsjukdom.

Utredning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Nytillkommet förändrat avföringsmönster hos patient över 40 års ålder är klar indikation för utredning liksom melena – anemi. Buk- och rektalpalpation, F-Hb x 3–6, kan fungera som screening, bör vara humanspecifikt och därmed minska antalet falskt positiva värden p.g.a. kostfaktorer. Negativt F-Hb bevisar inget – finns misstanke -utredning oavsett vad F-Hb visar. Tas inte om synligt blod i anamnesen, och tillför inget i utredningen vid järnbristanemi. Rektoskopi, koloskopi alt CT-kolografi.

Behandling

Kirurgremiss. Tidig diagnos innebär god prognos.

Fördjupning

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för bröst- prostata- tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014. ; www.socialstyrelsen.se

Nationellt vårdprogram; Kolorektalcancer, www.cancercentrum.se

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

ILCO Tarm- uro och stomiförbundet. www.ilco.nu, tfn: 08-546 405 20

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: