Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Obstipation, förstoppning
Annons:

Obstipation, förstoppning


Författare

Definition

Defekationsintervall över 3 dagar, hård avföring och tömningsbesvär vilket leder till krystningar och känsla av ofullständig tarmtömning.

Orsaker

Ändrade vanor: Defekationsrytm, mathållning, immobilisering.

GI-sjukdomar: Kolon- eller rektumcancer, tarmpolyper, analfissurer, hemorrojder, strikturer, IBS.

Slow transit obstipation: Långsammare kolonpassage/nedsatt motorik, livslångt laxantiaberoende.

Outlet obstruction (svårighet att få ut avföringen): Rektal prolaps eller rektocele. Myom, cystor. Anismus (paradoxal kontraktion istället för normal relaxation av yttre analsfinktern och puborektala muskulaturen när patienten krystar vilket leder till att analkanalen stängs av). Hirschsprungs sjukdom (kongenital avsaknad av nervganglion i parti av tarmen vilket leder till spastisk förträngning av denna del – proximala delen av tarmen dilateras). Bäckenbottendysfunktion.

Sekundärt till neurologiska sjukdomar: MS, Parkinsons sjukdom, autonoma neuropatier (ex.v. vid diabetes), spinala skador.

Endokrina sjukdomar: Diabetes, hypotyreos, hyperkalcemi, cystisk fibros

Läkemedelsbiverkan: Opioider, analgetika, antidepessiva, antikolinergika, kalciumantagonister, kolestyramin, antacida, järn, diuretika.

Övrigt: Graviditet, laxantiamissbruk, blyintox, depression.

Symtom

Tarmtömning var tredje dag eller mer sällan, smärtor (ofta av intervallkaraktär), uppspänd buk, gaser, ev. diarréer (lös avföring som passerar hindret), ev. illamående, kräkningar.

Differentialdiagnoser

Divertikulos/divertikulit, aortaaneurysm, koloncancer, hyperkalcemi, diabetes, hypotyreos, övriga maligniteter.

Utredning

Anamnes gällande defekationsvanor, bl.a. om det ges tid till toalettbesök på mornarna. Behöver pat ofta ”hålla emot” defekationsträngning? Hb, SR, CRP, P-glukos, T4/TSH, S-Ca, elstatus, F-Hb x 3 (-6), palpatorisk rektalundersökning, bukpalpation. Beställ rektoskopi, koloskopi. Vid svåra fall ev. remittering till mag-tarmklinik för utvidgad utredning med oroanal transittid, anorektal manometri, neurofysiologisk utredning samt defekografi.

Aktuell medicinering? Läkemedel kan ge upphov till förstoppning, vanligast preparat med antikolinerg effekt (t ex antidepressiva), kalciumblockerare och opiater.

Akut remiss till kirurgklinik vid allmänpåverkad pat/misstanke ileus.

Behandling

Ge tid för toalettbesök!

Kostomläggning: Fibrer – bröd bakat på kli, linfrö eller fullkorn. Plommon, fikon, mogna päron, rikligt med dryck, undvika te – istället kaffe. Ökat vätskeintag.

Ökad fysisk aktivitet: Promenera, cykla, bukmuskelgymnastik.

Bulkmedel: Ökar volym av koloninnehåll och stimulerar peristaltiken. Uppblåsthet vanlig biverkning. Exempel är sterkuliagummi, används vid lättare förstoppningsbesvär. Undantag är dels patienter med Slow transit obstipation som snarare får ökade bukbesvär och försämring, liksom patienter med kodein-/morfinorsakad obstipation.

Osmotiska laxativa: Binder osmotiskt in vätska till tarmlumen. Laktulos, makrogol och laktitol. Viss försiktighet vid njursvikt och hjärtsvikt.

Tarmirriterande medel: Kan läggas till om ovan är otillräckligt. Till exempel natriumpikosulfat (droppar), bisakodyl (tabl eller supp) eller sennaglykosider. Som klysma finns laurylsulfat + kombinationer, natriumdokusat + kombinationer, sorbitol och bisakodyl. Medlen ges vanligen vid tillfällig, kortvarig förstoppning – stimulerar tarmperistaltiken genom en direkt verkan på tarmväggens nervplexa.

Morfinbehandling bör alltid kompletteras med laxerande medel som natriumpikosulfat. Vid kronisk förstoppning, opiatinducerad förstoppning eller fekalom ges makrogolpulver som ofta fungerar bra när andra behandlingar inte fungerat. Ges vid behov tillsammans med natriumpikosulfat.

5-HT-receptoragonist: Prukaloprid är ett alternativ vid kronisk förstoppning os vuxna där laxativ inte gett tillfredställande effekt.

GC-C receptorantagonist: Linaklotid har indikationen förstoppningsdominerad IBS (IBS-C) hos vuxna.

Vid opioidinducerad förstoppning, som ej svarar på gängse laxantiabehandling har deperifera opioidantagonisterna metylnaltrexonbromid och naloxegol godkänd indikation.

Aktuella Mediciner

Bisakodyl: Supp/T Dulcolax. T/rektalsuspenstion Toilax.

Laktulos: Oral lösning Laktulos. Oral lösning Duphalac.

Laurylsulfat: Rektallösning Microlax.

Linaklotid: K Costella.

Makrogol: Oral lösn. Forlax. Oral lösn Omnilax.

Mineralsalt/Makrogol: Oral lösn. Movicol.

Naloxegol: T Moventig

Natriumdokusat: Rektallösning Klyx.

Natriumpikosulfat: Droppar Laxoberal. Droppar Cilaxoral.

Prukaloprid: T Resolor.

Sorbitol: Rektallösning Resulax.

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol.

Receptfria medicintekniska produkter

Supp. Glycelax. Supp. Glycelax kids.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: