Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Perniciös anemi. Vitamin B12- brist.

ICD-10: D51.0

Se även avsnittet Vitamin B12- brist i kapitlet Neurologiska sjukdomar.

Definition

Makrocytär blodsjukdom med leukopeni och trombocytopeni.

Orsak

Brist på vitamin B12. Denna brist orsakas av en atrofisk gastrit där parietalcellerna inte längre producerar tillräckligt med Intrinsic Factor (IF) som är nödvändigt för att vitamin B12 och folsyra skall kunna tas upp från födan. Bristen på vitamin B12 och folsyra leder till störd produktion av erytrocyter i benmärgen med bildning av megaloblaster som följd. Brist på IF ses också efter gastroektomi, vid bristande näringsintag (anorektiker) och vid bristande näringsupptag i tunntarmen (celiaki, Mb Crohn, bakteriell överväxt i tunntarmen, binnikemask, resektion av terminala ileum). Långvarig medicinering med t ex metformin, levodopa, trimetoprim, protonpumpshämmare och biguanider ger också vitamin B12-brist. Celiaki. Vitamin B12-brist som en autoimmun sjukdom är vanligare vid diabetes, tyreoideasjukdomar, RA, Sjögrens sjukdom, SLE, Addison, vitiligo m fl autoimmuna sjukdomar. Viss hereditet förekommer.

Symtom

Initialt symtomfrihet utan påverkan på Hb-värdet. Successivt tillkommer trötthet, tungsveda, håravfall. Anemin kommer smygande och ger sällan symtom förrän vid mycket låga Hb-värden. Så småningom en polyneuropatibild där debutsymtomen ofta är domningar och stickningar i fötterna. Nedsatt ytlig sensibilitet och vibrationssinne följt av nedsatta extremitetsreflexer och muskulär svaghet. Progress till nedsatt känsel, fumlighet, muskeltrötthet och pareser. CNS-symtom i form av depression, nedsatt minne, yrsel, nedsatt balans och demens. Autonoma dysfunktioner i senare skede (ortostatism, anhidros, impotens och blåsatoni). OBS att debutsymtomen vid B12-brist utan anemi kan vara såväl psykiatriska som neurologiska.

Diagnos: Klinisk bild med symtom enl ovan. Högt MCV>98 fL LPK< 3,5 x109/L och TPK <145x 109/L. Vitamin B12 <125 pmol/L. Om Vitamin B12 ligger mellan 125-250 pmol/l, komplettera utredningen med S-Metylmalonat som stiger vid vitamin B12 -brist eller S-Homocystein som stiger vid vitamin B12-brist och/eller folsyrabrist.

Tänk på att P-homocystein kan vara förhöjt vid vitamin B2-, vitamin B6-, vitamin B12 – och folsyrabrist liksom vid stress, rökning, alkohol, hög kaffekonsumtion och nedsatt njurfunktion. Metylmalonsyra kan vara förhöjt vid vitamin B12-brist, tyreoideasjukdom, njursvikt och vid graviditet.

Utredning

Hb, MCV, MCH, TRC, LPK, S- B12, P-folat, S-homocystein, S-metylmalonsyra, S-gastrin, S-pepsinogen. I utredningen ingår också transglutaminasantikroppar, ev gastroskopi.

Behandling

Tablett- eller injektionsbehandling. Vid vitamin B12-brist ges t ex B12 vitamin i tablett 2 tabletter 2 ggr/dag i 1 månad (helst på fastande mage). Därefter 1-2 tabletter dagligen. Behandlingen är i regel livslång. Vid folatbrist ges folsyra 1 mg 2 x 2-3 i 2 veckor, därefter 1 x 1. Om låga Hb initialt kan såväl folat som järn och kalium behöva substitueras. Vid kombinerad brist folat/ vitamin B12: Substituera vitamin B12 först, annars finns risk att förvärra de neurologiska symtomen.

Vid neurologiska bortfall ges injektionsbehandling 1 ml im var vardag i 2 veckor, sedan underhållsbehandling med tablett. Om dåligt upptag – 1 ml im med 1 till 3 månaders intervall Anemier svarar inom dygn på behandling, slemhinneskador kan ta månader. Lindriga nervskador kan förbättras inom veckor – svårare skador blir bestående men kan förbättras även efter månader till år.

Uppföljning en gång årligen med anamnes, vikt, Hb, MCV, järnstatus, P-homocystein, eventuellt vitamin B12 och folat. Kontrollgastroskopi om klinisk indikation föreligger hos pat med atrofisk gastrit. Behandla ev Helicobacterinfektion.

Profylaktisk vitamin B12-behandling kan ges till ventrikelopererade, tunntarmsopererade (resektion, shunt) och till patienter med sjukdom i distala ileum (i regel Crohn). Det finns förespråkare för att alltid ge folsyra samtidigt som vitamin B12 substitueras.

Egenvård: Vitamin B12 finns i kött, lever, inälvsmat, ägg, mjölk och ost. Folsyra finns i grönsaker, frukt och lever. Vitamin B6 finns i frukt, kyckling, biff, bönor, kål, sparris mm.

Aktuella mediciner

Folsyra: T Folacin.

Vitamin B12: Inj/T Behepan. T Betolvex. T Betolvidon.

För dig som patient
Läs mer om Perniciös anemi. Vitamin B12- brist. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!