Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Perniciös anemi. Vitamin B12-brist.

ICD-10: D51.0

Se även avsnittet Vitamin B12-brist i kapitlet Neurologiska sjukdomar.

Definition

Makrocytär blodsjukdom med leukopeni och trombocytopeni.

Orsak

Brist på vitamin B12. Denna brist orsakas av en atrofisk gastrit där parietalcellerna inte längre producerar tillräckligt med Intrinsic Factor (IF) som är nödvändigt för att vitamin B12 och folsyra skall kunna tas upp från födan. Bristen på vitamin B12 och folsyra leder till störd produktion av erytrocyter i benmärgen med bildning av megaloblaster som följd. Brist på IF ses också efter gastroektomi, vid bristande näringsintag (anorektiker) och vid bristande näringsupptag i tunntarmen (celiaki, Mb Crohn, bakteriell överväxt i tunntarmen, binnikemask, resektion av terminala ileum). Långvarig medicinering med t.ex. metformin, levodopa, trimetoprim, protonpumpshämmare och biguanider kan också ge vitamin B12-brist. Celiaki. Vitamin B12-brist som en autoimmun sjukdom är vanligare vid diabetes, tyreoideasjukdomar, RA, Sjögrens sjukdom, SLE, Addison, vitiligo m.fl. autoimmuna sjukdomar. Viss hereditet förekommer.

Symtom

Initialt symtomfrihet utan påverkan på Hb-värdet. Successivt tillkommer trötthet, tungsveda, håravfall. Anemin kommer smygande och ger sällan symtom förrän vid mycket låga Hb-värden. Så småningom en polyneuropatibild där debutsymtomen ofta är domningar och stickningar i fötterna. Nedsatt ytlig sensibilitet och vibrationssinne följt av nedsatta extremitetsreflexer och muskulär svaghet. Progress till nedsatt känsel, fumlighet, muskeltrötthet och pareser. CNS-symtom i form av depression, nedsatt minne, yrsel, nedsatt balans och demens. Autonoma dysfunktioner i senare skede (ortostatism, anhidros, impotens och blåsatoni). OBS att debutsymtomen vid B12-brist utan anemi kan vara såväl psykiatriska som neurologiska.

Diagnos

Klinisk bild med symtom enl ovan. Högt MCV > 98 fL LPK < 3,5 x109/L och TPK < 145x 109/L. Vitamin B12 < 125 pmol/L. Om Vitamin B12 ligger mellan 125–250 pmol/l, komplettera utredningen med S-Metylmalonat som stiger vid vitamin B12-brist eller S-Homocystein som stiger vid vitamin B12-brist och/eller folsyrabrist.

Tänk på att P-homocystein kan vara förhöjt vid vitamin B2-, vitamin B6-, vitamin B12 – och folsyrabrist liksom vid stress, rökning, alkohol, hög kaffekonsumtion och nedsatt njurfunktion. Metylmalonsyra kan vara förhöjt vid vitamin B12-brist, tyreoideasjukdom, njursvikt och vid graviditet.

Utredning

Hb, MCV, MCH, TRC, LPK, S-B12, P-folat, S-homocystein, S-metylmalonsyra, S-gastrin, S-pepsinogen. I utredningen ingår också  att finna orsaken till B12 bristen. transglutaminasantikroppar, gastroskopi – celiaki?-atrofisk gastrit? Om inte gastroskopi utförs kontrolleras S-Gastrin och S-Pepsinogen (högt resp. lågt vid atrofisk gastrit).

Behandling

Tablett- eller injektionsbehandling. Vid vitamin B12-brist ges t.ex. B12 vitamin i tablett 2 tabletter 2 ggr/dag i 1 månad (helst på fastande mage). Därefter 1–2 tabletter dagligen. Behandlingen är i regel livslång. Vid folatbrist ges folsyra 1 mg 2 x 2–3 i 2 veckor, därefter 1 x 1. Om låga Hb initialt kan såväl folat som järn och kalium behöva substitueras. Vid kombinerad brist folat/vitamin B12: Substituera vitamin B12 först, annars finns risk att förvärra de neurologiska symtomen.

Vid neurologiska bortfall ges injektionsbehandling 1 ml im var vardag i 2 veckor, sedan underhållsbehandling med tablett. Om dåligt upptag – 1 ml im med 1 till 3 månaders intervall Anemier svarar inom dygn på behandling, slemhinneskador kan ta månader. Lindriga nervskador kan förbättras inom veckor – svårare skador blir bestående men kan förbättras även efter månader till år.

40 % av de pat. som har B12 har samtidigt järnbrist. P.g.a. omfördelning av järnet kan pat. ha normala värden på S-Fe, transferrinmättnad, S-Ferritin och MCV. Efter 1–2 veckors B12 behandling kan detta helt ha ändrat sig då järnet mobiliserats.

Uppföljning en gång årligen med anamnes, vikt, Hb, MCV, järnstatus, P-homocystein, eventuellt vitamin B12 och folat. Kontrollgastroskopi om klinisk indikation föreligger hos pat. med atrofisk gastrit. Behandla ev. Helicobacterinfektion.

Profylaktisk vitamin B12-behandling kan ges till ventrikelopererade, tunntarmsopererade (resektion, shunt) och till patienter med sjukdom i distala ileum (i regel Crohn). Det finns förespråkare för att alltid ge folsyra samtidigt som vitamin B12 substitueras.

B12 brist p.g.a. celiaki kan ofta sättas ut efter cirka ett års behandling och kontrollgastroskopi (villi normala). Atrofisk gastrit livslång behandling (läker aldrig ut).

Utsättning av B12: Pat. som har B12 men oklar indikation, här kan man prova att sätta ut B12. Följs halvårsvis med S-B12 och S-Hcy. Kan ta upp till 5 år innan pat. utveckar brist – eller gör aldrig det.

Egenvård: Vitamin B12 finns i kött, lever, inälvsmat, ägg, mjölk och ost. Folsyra finns i grönsaker, frukt och lever. Vitamin B6 finns i frukt, kyckling, biff, bönor, kål, sparris m.m.

Aktuella Mediciner

Folsyra: T Folacin.

Vitamin B12: Inj./T Behepan. T Betolvex. T Betolvidon. Inj./Lösn Mekobalamin APL.

Fördjupning

VISS: Vitamin B12 brist. http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Mage-tarm/Vitamin-B12-brist/

För dig som patient
Läs mer om Perniciös anemi. Vitamin B12-brist. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis