NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.

ICD-10: M316

Se även avsnittet Temporalisarterit i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar samt Kortikosteroidbehandling i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Orsak

Ocklusion av ögats blodkärl (centralartär/grenartär/ciliarartärer/amaurosis fugax/blodförsörjning till kranialnerver) med åtföljande ischemi.

Symtom

Akut insättande med oftast ensidig synnedsättning/dimsyn (ibland övergående). Ibland diplopi. Ofta (men inte alltid) samtidig sjukdomskänsla, subfebrilitet, ömhet över tuggmuskulatur och hjässa. Huvudvärk.

Status

Vid central- och grenartärsocklusion kan en blek retina ses. Papillödem om främre opticusinfarkt (AAION). Ögonmuskelpares kan förekomma. Palpationsömhet över temporalisartärerna vanligt. Relativ afferent pupilldefekt (sämre pupillsammandragning i påverkat öga vid direkt ljus). Ta SR och CRP (som regel kraftigt förhöjda).

Differentialdiagnos

Spänningshuvudvärk. Migrän. Artärocklusioner i ögat.

Behandling

Mycket bråttom att insätta steroider i hög dos. Om pat ses på vårdcentral och stark misstanke enl ovan föreligger skall pat remitteras akut till medicin/neurolog eller reumatolog. Andra ögat kan drabbas inom timmar-dagar och behandlingen syftar till att rädda synen på det icke-drabbade ögat. Behandling kan insättas innan patienten remitteras över efter diskussion med mottagande instans (högdos intravenöst Methylprednisolon alt Prednisolon 1mg/kg kroppsvikt). Temporalisbiopsi inom ett par dagar. Steroidbehandlingen minskas gradvis över tid tills dess att SR normaliserats. Behandling för synskadan saknas och prognosen för synfunktionen är dålig. Remiss till ögonläkare för uppföljning för att fånga upp ev. långtidskomplikationer lokalt i ögat. Vid akut synnedsättning men oklar diagnos, akutremiss till ögonklinik.

Aktuella Mediciner

Steroid: T Prednisolon.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer