Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.

ICD-10: M31

Se även avsnittet Temporalisarterit i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar samt Kortikosteroidbehandling i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Orsak

Ocklusion av a. centralis retinae med åtföljande ischemi.

Symtom

Urakut insättande med ensidig synnedsättning/dimsyn. Ofta sjukdomskänsla, subfebrilitet, ömhet över tuggmuskulatur och hjässa. Huvudvärk.

Status

Vid oftalmoskopi kan man se blek näthinna, ibland med en klart röd fläck centralt i makula. Palpationsömhet över temporalisartärerna vanligt. SR som regel kraftigt förhöjd.

Differentialdiagnos: Spänningshuvudvärk.

Behandling

Mycket bråttom att insätta steroider i hög dos – 60 mg Prednisolon peroralt, med mycket långsam nedtrappning. Det andra ögat kan drabbas inom några få timmar! Steroidbehandlingen måste bibehållas till dess att SR normaliserats. Temporalisbiopsi inom ett par dagar. Ingen som helst anledning med remiss till ögonklinik i det akuta skedet. Behandling för synskadan saknas och prognosen för synfunktionen är usel. Behandlingen bör skötas av -eller i nära samråd med medicinklinik och vid allmänpåverkan bör patienten remitteras akut. Lämpligt med remiss till ögonläkare för uppföljning för att fånga upp ev långtidskomplikationer lokalt i ögat.

Aktuella mediciner

Steroid : T Prednisolon.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!