Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Akut synnedsättning – Temporalisarterit, jättecellsarterit
Annons:

Akut synnedsättning – Temporalisarterit, jättecellsarterit


Författare

Se även avsnittet Temporalisarterit i kapitlet Reumatologi samt Kortikosteroidbehandling i kapitlet Endokrinologi.

Orsak

Ocklusion av ögats blodkärl (centralartär/grenartär/ciliarartärer/amaurosis fugax/blodförsörjning till kranialnerver) med åtföljande ischemi.

Symtom

Akut insättande med oftast ensidig synnedsättning/dimsyn (ibland övergående). Ibland diplopi. Ofta (men inte alltid) samtidig sjukdomskänsla, subfebrilitet, ömhet över tuggmuskulatur och hjässa. Huvudvärk.

Status

Vid central- och grenartärsocklusion kan en blek retina ses. Papillödem om främre opticusinfarkt (AAION). Ögonmuskelpares kan förekomma. Palpationsömhet över temporalisartärerna vanligt. Relativ afferent pupilldefekt (sämre pupillsammandragning i påverkat öga vid direkt ljus). Ta SR och CRP (som regel kraftigt förhöjda).

Differentialdiagnos

Spänningshuvudvärk. Migrän. Artärocklusioner i ögat.

Behandling

Mycket bråttom att insätta steroider i hög dos. Om pat ses på vårdcentral och stark misstanke enl ovan föreligger skall pat remitteras akut till medicin/neurolog eller reumatolog. Andra ögat kan drabbas inom timmar-dagar och behandlingen syftar till att rädda synen på det icke-drabbade ögat. Behandling kan insättas innan patienten remitteras över efter diskussion med mottagande instans (högdos intravenöst Methylprednisolon alt Prednisolon 1mg/kg kroppsvikt). Temporalisbiopsi inom ett par dagar. Steroidbehandlingen minskas gradvis över tid tills dess att SR normaliserats. Behandling för synskadan saknas och prognosen för synfunktionen är dålig. Remiss till ögonläkare för uppföljning för att fånga upp ev. långtidskomplikationer lokalt i ögat. Vid akut synnedsättning men oklar diagnos, akutremiss till ögonklinik.

Aktuella Mediciner

Steroid: T Prednisolon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: