Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.

ICD-10: M31.6

Se även avsnittet Temporalisarterit i kapitlet Reumatologiska sjukdomar samt Kortikosteroidbehandling i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Orsak

Ocklusion av ögats blodkärl (centralartär/grenartär/ciliarartärer/amaurosis fugax/blodförsörjning till kranialnerver) med åtföljande ischemi.

Symtom

Akut insättande med oftast ensidig synnedsättning/dimsyn (ibland övergående). Ibland diplopi. Ofta (men inte alltid) samtidig sjukdomskänsla, subfebrilitet, ömhet över tuggmuskulatur och hjässa. Huvudvärk.

Status

Vid central- och grenartärsocklusion kan en blek retina ses. Papillödem om främre opticusinfarkt (AAION). Ögonmuskelpares kan förekomma. Palpationsömhet över temporalisartärerna vanligt. Relativ afferent pupilldefekt (sämre pupillsammandragning i påverkat öga vid direkt ljus). Ta SR och CRP (som regel kraftigt förhöjda).

Differentialdiagnos

Spänningshuvudvärk. Migrän. Artärocklusioner i ögat.

Behandling

Mycket bråttom att insätta steroider i hög dos. Om pat ses på vårdcentral och stark misstanke enl ovan föreligger skall pat remitteras akut till medicin/neurolog eller reumatolog. Andra ögat kan drabbas inom timmar-dagar och behandlingen syftar till att rädda synen på det icke-drabbade ögat. Behandling kan insättas innan patienten remitteras över efter diskussion med mottagande instans (högdos intravenöst Methylprednisolon alt Prednisolon 1mg/kg kroppsvikt). Temporalisbiopsi inom ett par dagar. Steroidbehandlingen minskas gradvis över tid tills dess att SR normaliserats. Behandling för synskadan saknas och prognosen för synfunktionen är dålig. Remiss till ögonläkare för uppföljning för att fånga upp ev. långtidskomplikationer lokalt i ögat. Vid akut synnedsättning men oklar diagnos, akutremiss till ögonklinik.

Aktuella Mediciner

Steroid: T Prednisolon.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis