Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Hyperkalcemi.

ICD-10: E83.5

Se även avsnittet Bisköldkörtelöverfunktion. 

Definition

P-Ca > 2,60 mmol/l (albuminkorrigerat). Joniserat P-Ca > cirka 1,30.

Orsak

Hyperparatyroidism (primär, sekundär, tertiär), malignitet (lymfom, karcinom, lungor, bröst, urinvägar, ovarier, m.fl. – med eller utan skelettmetastaser), läkemedel (litium, D-vitamin, tiazider, kalciumkarbonat – dock sällan hyperkalcemi p.g.a. kalktabletter), sarkoidos, immobilisering av unga individer, tyreotoxikos, binjuresvikt, feokromocytom, familjär hypocalciurisk hyperkalcemi.

Symtom

Trötthet, förvirring (”demens”), depression, njursten, värk, muskelsvaghet, förstoppning, anorexi, illamående, kräkning, polyuri, intorkning, skelettsjukdom (osteoporos, frakturer).

Utredning

Somatisk undersökning med palp av lymfkörtlar, buk och mammae (malignitetsscreening). Anamnes (inkl läkemedel). Prover: fritt joniserat P-Ca, P-Ca, PTH, SR, Hb, U-sticka, S-Alb, S-Na, S-K, S-Krea, S-Fosfat, ALP, S-TSH/T4. tU-Ca. Bentäthetsmätning-DXA?

Behandling

Kausal; fortsatt utredning allt efter klinik och provsvar. Operation vid överfunktion av paratyroidea. Sätt ut ev. kalciumtillskott och D-vitamin. Kontakt med/Remiss till Endokrin-/Medicinklinik vid > 3,0 mmol/l – lägre vid dehydrering eller förvirring, vid nytillkommen kreatininstegring liksom vid D-vitaminintox. P-Ca > 3,7 mmol/l kräver intensivvård. Hos äldre pat. övervägs akutremiss till medicinklinik vid P-Ca 3,0 mmol/l och däröver.

För dig som patient
Läs mer om Hyperkalcemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK