Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hyperkalcemi.

ICD-10: E83.5

Se även avsnittet Bisköldkörtelöverfunktion. 

Definition

S-Ca eller S-Calcium-jon ovanför referensintervallet.
S-Ca (totalcalcium) korrelerar bra till calciumjonkoncentrationen i de flesta fall när albuminkoncentrationen är normal. Albumin-korrigerat calcium rekommenderas inte pga dålig korrelation till calciumjon. S-Calcium-jon är att föredra som mätmetod, eftersom det ger bäst information om calciumstatus.

Orsak

PTH-beroende hyperkalcemi: PTH är högt eller högt normalt.

  • Primär hyperparathyroidism
  • Familjär hypocalciurisk hyperkalcemi FHH (vanligen normalt eller lätt förhöjt PTH)
  • Litiumbehandling
  • Tertiär hyperparathyroidism (kan ses vid långvarig terminal njursvikt)

 

PTH-oberoende hyperkalcemi: PTH är lågt eller låg-normalt

  • övriga orsaker till hyperkalcemi:  malignitet (myelom, lymfom, cancer i lungor, bröst, urinvägar, ovarier, m.fl. – med eller utan skelettmetastaser), läkemedel (D-vitamin, tiazider, kalciumkarbonat), sarkoidos, tbc, immobilisering av unga individer, tyreotoxikos, binjuresvikt, feokromocytom

Symtom

Graden av symtom beror både på calciumnivån och hur snabbt hyperkalcemi utvecklats. Gastrointestinala symtom: förstoppning, anorexi, illamående, kräkning. Nefrologiska symtom: polyuri, njursten, nedsatt njurfunktion. Kardiella symtom: EKG-påverkan med kort QT-tid, arytmier. Muskuloskeletala symtom med muskelsvaghet. Allmänna symotom med trötthet, förvirring, depression, medvetandepåverkan, dehydrering.

Utredning

Vid bekräftad hyperkalcemi kontrolleras PTH.
Vid misstanke om FHH analyseras dU-Ca. Lågt värde talar för diagnosen. Familjeanamnes finns ofta. Genetisk testning kan utföras. Patienten bör remitteras till medicin/endokrinmottagning för utredning.
Vid lågt PTH görs utredning avseende malignitet och övriga orsaker. Anamnes och status för att vägleda vidare utredning avseende eventuell malignitet. Förhöjd nivå av 25-OH-vitamin D talar för D-vitamin-intoxikation. Förhöjd nivå av 1,25dihydroxyvitamin D talar för granulomatös sjukdom. S-PTHrp kan kontrolleras. Förhöjt värde talar för humoral hyperkalcemi pga malignitet.

Behandling

Allmänpåverkad patient med svår hyperkalcemi behöver akut inneliggande vård på sjukhus, eventuellt intensivvård. Hyperkalcemisk kris kännetecknas av svår dehydrering, illamående, kräkningar och cerebral påverkan. Behandlingen består då av kraftfull rehydrering, kalcitonin och sedan bisfosfonat iv samt eventuellt även kortison. Dialys kan användas vid svår livshotande hyperkalcemi.
Opåverkad patient kan utredas polikliniskt. Kalcium- och D-vitamintillskott sätts ut. Diuretika, framför allt tiazid-diuretika sätts ut. Att hålla patienten väl hydrerad är centralt. Behandlingen riktas sedan mot bakomliggande orsak. Bisfosfonat iv kan användas mot tumörinducerad hyperkalcemi. Kortison är vanligen effektivt vid granulomatös sjukdom och hematologisk malignitet.

För dig som patient
Läs mer om Hyperkalcemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis