Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Sporadisk Primär Hyperparatyreoidism.

ICD-10: E 21,0

Definition

Överfunktion i bisköldkörtel utan kända bakomliggande faktorer.

Orsak

Okänd. Överproduktion via multipla adenom i körteln eller diffus hyperplasi, med ökad insöndring av parathormon vilket leder till en hyperkalcemi. Hormonproducerande maligna tumör förekommer.

Symtom

Ofta asymtomatisk. Multipla symtom kan förekomma från flera organ: Muskulära (muskeltrötthet/svaghet), njurar (polyuri, nokturi, törst, njursten), hjärta/kärl (hypertoni, hjärtförstoring, vänsterkammarinsufficiens, arytmier m fl), psykiska (depression, irritabilitet, trötthet, demensliknande bild, koncentrationssvårigheter m fl), metabola (diabetes typ 2, insulinresistens, dyslipidemi m fl), osteopeni.

Klinik: Hyperkalcemi (S- Ca, joniserat Ca) lågt S-fosfat.- men det förekommer hyperparatyreoidism med normala kalciumvärden.

Differentialdiagnos: Sekundär hyperparatyroidism (förhöjt S- PTH utan hyperkalcemi, högt S-fosfat till skillnad från primära formerna): D- vitaminbrist, malabsorption, nedsatt njurfunktion. Tertiär hyperparatyroidism: Sarkoidos. Immobolisering. D- vitaminintox. Ärftlig hyperkalcemi pga låg utsöndring av kalcium i urinen (FHH- familjär hypocalciurisk hyperkalcemi). Malignitet.

Utredning

S- PTH + joniserat S- Ca, S-Ca, S-albumin. S-Fosfat. ALP, S- Krea. DXA (bentäthetsmätning). D- vitamin (S-25-OH vitamin-D). BT. P- Glu. Lipider. EKG.

Behandling

Remiss endokrinolog/kirurg. Operation (paratyreoidektomi). Generell op-indikation vid S- Ca ≥ 2,85 mmol/l eller joniserat kalcium ≥1,34 mmol/l, eller ≥1,38 mmol/l om över 70 år, njursten, nedsatt njurfunktion, osteoporos.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!