NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.

ICD-10: E 21,0

Definition

Överfunktion i bisköldkörtel utan kända bakomliggande faktorer.

Orsak

Okänd. Överproduktion via multipla adenom i körteln eller diffus hyperplasi, med ökad insöndring av parathormon vilket leder till en hyperkalcemi. Hormonproducerande maligna tumör förekommer.

Symtom

Ofta asymtomatisk. Multipla symtom kan förekomma från flera organ: Muskulära (muskeltrötthet/svaghet), njurar (polyuri, nokturi, törst, njursten), hjärta/kärl (hypertoni, hjärtförstoring, vänsterkammarinsufficiens, arytmier m.fl.), psykiska (depression, irritabilitet, trötthet, demensliknande bild, koncentrationssvårigheter m.fl.), metabola (diabetes typ 2, insulinresistens, dyslipidemi m.fl.), osteopeni.

Klinik: Hyperkalcemi (S-Ca, joniserat Ca) lågt S-fosfat, men det förekommer hyperparatyreoidism med normala kalciumvärden.

Differentialdiagnos

Sekundär hyperparatyroidism (förhöjt S-PTH utan hyperkalcemi, högt S-fosfat till skillnad från primära formerna): D-vitaminbrist, malabsorption, nedsatt njurfunktion. Tertiär hyperparatyroidism: Sarkoidos. Immobolisering. D-vitaminintox. Ärftlig hyperkalcemi p.g.a. låg utsöndring av kalcium i urinen (FHH-familjär hypocalciurisk hyperkalcemi). Malignitet.

Utredning

S-PTH + joniserat S-Ca, S-Ca, S-albumin. S-Fosfat. ALP, S-Krea. DXA (bentäthetsmätning). D-vitamin (S-25-OH vitamin-D). BT. P-Glu. Lipider. EKG.

Behandling

Remiss endokrinolog/kirurg. Operation (paratyreoidektomi). Generell op-indikation vid S-Ca ≥ 2,85 mmol/l eller joniserat kalcium ≥ 1,34 mmol/l, eller ≥ 1,38 mmol/l om över 70 år, njursten, nedsatt njurfunktion, osteoporos.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer