Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.

ICD-10: E 21,0

Definition

Primär överfunktion i bisköldkörtel.

Orsak

Okänd. Överproduktion pga adenom eller diffus hyperplasi, med ökad insöndring av parathormon vilket leder till en hyperkalcemi. Hormonproducerande maligna tumörer förekommer, men är mycket ovanliga.

Symtom

Ofta asymtomatisk. Ofta upptäcks sjukdomen pga rutinmässig provtagning. De klassiska symtomen ”bones, stones, abdominal moans and psychic groans” (skelettsmärta, osteitis fibrosa cystica, njurstenssjukdom, neuromuskulära symtom, svaghet, trötthet, nedstämdhet) är numera ovanliga. Sjukdomen kan även orsaka hyperkalcemisk kris med svår allmänpåverkan pga uttalad hyperkalcemi. Association med hypertoni, vänsterkammarhypertrofi, hjärt-kärlsjukdom och ökad carotis intia-media-tjocklek har rapporterats. Dessutom har vissa studier visat högre förekomst av typ-2 diabetes eller nedsatt glukostolerans.

Klinik: Diagnosen fastställs genom kombinationen av förhöjt S-Ca eller Ca-jon samtidigt som PTH är förhöjt. Ofta är även S-fosfat lågt. Observera att ett PTH-värde inom referensintervallet, men nära övre gränsen är inadekvat vid hyperkalcemi, och talar för primär hyperparathyroidism

Differentialdiagnos

Hyperkalcemi med

 • normalt eller lätt förhöjt PTH:
  • FHH (familjär hypokalciurisk hyperkalcemi) – låg utsöndring av Ca i urinen
  • Litiuminducerad hyperkalcemi
 • lågt eller låg-normalt PTH: övriga orsaker till hyperkalcemi

Högt PTH med lågt eller låg-normalt kalcium:

 • sekundär hyperparatyroidism : (D-vitaminbrist, malabsorption, nedsatt njurfunktion)

Tertiär hyperparatyroidism: Vissa patienter med terminal njursvikt utvecklar kraftigt förhöjd PTH-nivå i kombination med hypercalcemi

Utredning

S-PTH, joniserat S-Ca, S-Ca, S-albumin, S-Fosfat, S-Kreatinin, S-25-OH vitamin-D.

dU-Ca vid osäkerhet gentemot FHH.

Bentäthetsmätning.

Ultraljud eller CT av njurar utförs frikostigt, eftersom asymtomatisk njurstenssjukdom/nefrokalcinos är vanligt förekommande.

MEN-1-screening rekommenderas för personer under 40 års ålder med PHPT.

Behandling

Operation är enda etablerade behandlingen.

Indikationer för paratyreoidektomi.:

 • S-Ca ≥ 0,25 mmol/l över övre referensvärdesgränsen
 • njurstenssjukdom
 • osteoporos (T-score lägre än minus 2,5 SD)
 • ålder <50 år
 • nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min)
 • symtomgivande sjukdom

Beroende på lokala traditioner skickas remiss till endokrinkirurg eller endokrinmedicinsk mottagning.

Patienter som inte uppfyller indikation för kirurgi ska rekommenderas långtidsuppföljning med kontroll av kalciumnivå och njurfunktion årligen samt bentäthetsmätning vartannat år.

Medicinsk behandling för patienter som inte opereras:

D-vitaminbrist behandlas med D-vitamintillskott utan kalcium.

Vid osteoporos kan bisfosfonater användas.

Kalcimimetika (cinacalcet) normaliserar kalciumnivån, men har i övrigt inte visat tydliga vinster vid PHPT. Kan prövas vid inoperabel PHPT med tydliga symtom eller svår hyperkalcemi.

Aktuella mediciner:

Alendronsyra: T Alendronat, T Binosto, T Fosastad, T Fosavance

Zoledronsyra: Inj Aclasta, Inj Zoledronic acid, Inj Zerlinda

Risedronsyra: T Optinate Septimum, T Risedronat

Cinakalcet: T Mimpara , T Cinacalcet

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis