Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.

ICD-10: E 21,0

Definition

Överfunktion i bisköldkörtel utan kända bakomliggande faktorer.

Orsak

Okänd. Överproduktion via multipla adenom i körteln eller diffus hyperplasi, med ökad insöndring av parathormon vilket leder till en hyperkalcemi. Hormonproducerande maligna tumör förekommer.

Symtom

Ofta asymtomatisk. Multipla symtom kan förekomma från flera organ: Muskulära (muskeltrötthet/svaghet), njurar (polyuri, nokturi, törst, njursten), hjärta/kärl (hypertoni, hjärtförstoring, vänsterkammarinsufficiens, arytmier m.fl.), psykiska (depression, irritabilitet, trötthet, demensliknande bild, koncentrationssvårigheter m.fl.), metabola (diabetes typ 2, insulinresistens, dyslipidemi m.fl.), osteopeni.

Klinik: Hyperkalcemi (S-Ca, joniserat Ca) lågt S-fosfat, men det förekommer hyperparatyreoidism med normala kalciumvärden.

Differentialdiagnos

Sekundär hyperparatyroidism (förhöjt S-PTH utan hyperkalcemi, högt S-fosfat till skillnad från primära formerna): D-vitaminbrist, malabsorption, nedsatt njurfunktion. Tertiär hyperparatyroidism: Sarkoidos. Immobolisering. D-vitaminintox. Ärftlig hyperkalcemi p.g.a. låg utsöndring av kalcium i urinen (FHH-familjär hypocalciurisk hyperkalcemi). Malignitet.

Utredning

S-PTH + joniserat S-Ca, S-Ca, S-albumin. S-Fosfat. ALP, S-Krea. DXA (bentäthetsmätning). D-vitamin (S-25-OH vitamin-D). BT. P-Glu. Lipider. EKG.

Behandling

Remiss endokrinolog/kirurg. Operation (paratyreoidektomi). Generell op-indikation vid S-Ca ≥ 2,85 mmol/l eller joniserat kalcium ≥ 1,34 mmol/l, eller ≥ 1,38 mmol/l om över 70 år, njursten, nedsatt njurfunktion, osteoporos.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK