Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.

Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.

ICD-10: R25.2

Se även avsnittet Willis- Ekboms sjukdom/Restless legs i kapitlet neurologiska sjukdomar.

Definition: Kramptillstånd i muskulaturen av olika genes, i regel nattetid.

Orsak

Oftast okänd. Ibland en ren muskelstelhet som grundorsak, t ex efter längre promenader på hårt underlag. Vid järnbrist, vätskebrist, elektrolytrubbningar (hypomagnesemi, hypokalcemi), hormonrubbningar (ex v hypotyreos) och vid en del läkemedelsbehandlingar (tiazider, statin, betastimulerare) utlöses krampen lättare. Njur- och leversjukdom. Sista trimestern av graviditeten. Andra predisponerande faktorer är arteriell eller venös insufficiens, polyneuropati, högt koffein- eller alkoholintag liksom rökning.

Symtom

Muskelkramp ffa drabbas vadmuskulaturen, i regel efter en stunds sömn.

Status

I regel normalstatus. Ev stelhet i vadmuskulaturen.

Differentialdiagnos: Sekundära former (se ovan). Särskiljs från diagnosen ”Restless legs syndrome” (RLS) med dess symtom med allt ifrån myrkrypningar till smärta i benen. Spinal stenos. Claudicatio intermittens. DVT.

Utredning

Led-, muskel-, cirkulations- och neurologiskt status i nedre extremitet. Ev Hb, S-ferritin, tyroideastatus, B12/folsyra, P-glukos, U-sticka, ev elektrolyter (natrium, kalium, kalcium, magnesium).

Behandling

Mot grundorsak. Ev stödstrumpa. Massage och stretchning av vadmuskulaturen prövas före sänggående. Vätskeintag innan sänggåendet kan prövas. Minska alkoholintag och rökstopp. Kinin till natten var tidigare ett klassiskt preparat i sammanhanget, med ibland god effekt, men har inte denna indikation och rekommenderas heller inte pga potentiella biverkningar och bristande dokumentation.

L-dopa och dopaminagonister är verksamma mot Restless legs syndrom, men har inte visat denna effekt vid vadkramper.

Förespråkare finns för B-vitaminer, magnesium respektive selenbehandling, men inte dokumenterad effekt. Kalciumblockerare (Diltiazem) kan provas. Ibland kan muskelavslappnande i form av bensodiazepin behöva tillgripas (med stor försiktighet).

Egenbehandling: CrampStop strumpa rapporteras hjälpa en del- receptfritt på apotek.

Aktuella mediciner

B-vitamin: T. Beviplex comp.

Bensodiazepin: T Iktorivil. T Sobril.

Kalciumblockerare: T Cardizem.

Enligt egen erfarenhet: Ullstrumpor nattetid stor lättnad för många patienter! (Dr Medin, Göteborg). 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ