Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Benkramp, vadkramp, kramp i ben, muskelkramp i ben.
Annons:

Benkramp, vadkramp, kramp i ben, muskelkramp i ben.


Se även avsnittet Willis- Ekboms sjukdom/Restless legs i kapitlet neurologiska sjukdomar.

Definition: Kramptillstånd i muskulaturen av olika genes, i regel nattetid.

Orsak

Oftast okänd. Ibland en ren muskelstelhet som grundorsak, till exempel efter längre promenader på hårt underlag. Vid järnbrist, vätskebrist, elektrolytrubbningar (hypomagnesemi, hypokalcemi), hormonrubbningar (exempelvis hypotyreos) och vid en del läkemedelsbehandlingar (tiazider, statin, betastimulerare) utlöses krampen lättare. Njur- och leversjukdom. Sista trimestern av graviditeten. Andra predisponerande faktorer är arteriell eller venös insufficiens, polyneuropati, högt koffein- eller alkoholintag liksom rökning.

Symtom

Muskelkramp, främst drabbas vadmuskulaturen, i regel efter en stunds sömn.

Status

I regel normalstatus. Ev. stelhet i vadmuskulaturen.

Differentialdiagnos

Sekundära former (se ovan). Särskiljs från diagnosen ”Restless legs syndrome” (RLS) med dess symtom med allt ifrån myrkrypningar till smärta i benen. Spinal stenos. Claudicatio intermittens. DVT.

Utredning

Led-, muskel-, cirkulations- och neurologiskt status i nedre extremitet. Ev. Hb, S-ferritin, tyroideastatus, B12/folsyra, P-glukos, U-sticka, och elektrolyter (natrium, kalium, kalcium, magnesium).

Behandling

Mot grundorsak. Ev. stödstrumpa. Massage och stretchning av vadmuskulaturen prövas före sänggående. Vätskeintag innan sänggåendet kan prövas. Minska alkoholintag och rökstopp. Kinin till natten var tidigare ett klassiskt preparat i sammanhanget, med ibland god effekt, men har inte denna indikation och rekommenderas heller inte på grund av potentiella biverkningar och bristande dokumentation.

L-dopa och dopaminagonister är verksamma mot Restless legs syndrom, men har inte visat denna effekt vid vadkramper.

Förespråkare finns för B-vitaminer, magnesium respektive selenbehandling, men inte dokumenterad effekt. Kalciumblockerare (Diltiazem) kan provas. Ibland kan muskelavslappnande i form av bensodiazepin behöva tillgripas.

Egenbehandling: CrampStop strumpa rapporteras hjälpa en del, receptfritt på apotek.

Aktuella Mediciner

B-vitamin: T. Beviplex comp.

Bensodiazepin: T Iktorivil. T Sobril.

Kalciumblockerare: T Cardizem. T Verapamil.

Järn: Vid järnbrist.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: