NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.

ICD-10: R25.2

Se även avsnittet Willis- Ekboms sjukdom/Restless legs i kapitlet neurologiska sjukdomar.

Definition: Kramptillstånd i muskulaturen av olika genes, i regel nattetid.

Orsak

Oftast okänd. Ibland en ren muskelstelhet som grundorsak, t ex efter längre promenader på hårt underlag. Vid järnbrist, vätskebrist, elektrolytrubbningar (hypomagnesemi, hypokalcemi), hormonrubbningar (ex.v. hypotyreos) och vid en del läkemedelsbehandlingar (tiazider, statin, betastimulerare) utlöses krampen lättare. Njur- och leversjukdom. Sista trimestern av graviditeten. Andra predisponerande faktorer är arteriell eller venös insufficiens, polyneuropati, högt koffein- eller alkoholintag liksom rökning.

Symtom

Muskelkramp ffa drabbas vadmuskulaturen, i regel efter en stunds sömn.

Status

I regel normalstatus. Ev. stelhet i vadmuskulaturen.

Differentialdiagnos

Sekundära former (se ovan). Särskiljs från diagnosen ”Restless legs syndrome” (RLS) med dess symtom med allt ifrån myrkrypningar till smärta i benen. Spinal stenos. Claudicatio intermittens. DVT.

Utredning

Led-, muskel-, cirkulations- och neurologiskt status i nedre extremitet. Ev. Hb, S-ferritin, tyroideastatus, B12/folsyra, P-glukos, U-sticka, och  elektrolyter (natrium, kalium, kalcium, magnesium).

Behandling

Mot grundorsak. Ev. stödstrumpa. Massage och stretchning av vadmuskulaturen prövas före sänggående. Vätskeintag innan sänggåendet kan prövas. Minska alkoholintag och rökstopp. Kinin till natten var tidigare ett klassiskt preparat i sammanhanget, med ibland god effekt, men har inte denna indikation och rekommenderas heller inte pga potentiella biverkningar och bristande dokumentation.

L-dopa och dopaminagonister är verksamma mot Restless legs syndrom, men har inte visat denna effekt vid vadkramper.

Förespråkare finns för B-vitaminer, magnesium respektive selenbehandling, men inte dokumenterad effekt. Kalciumblockerare (Diltiazem) kan provas. Ibland kan muskelavslappnande i form av bensodiazepin behöva tillgripas (med stor försiktighet).

Egenbehandling: CrampStop strumpa rapporteras hjälpa en del, receptfritt på apotek.

Aktuella Mediciner

B-vitamin: T. Beviplex comp.

Bensodiazepin: T Iktorivil. T Sobril.

Kalciumblockerare: T Cardizem. T Verapamil.

Järn: Vid järnbrist.

 

Enligt egen erfarenhet: Ullstrumpor nattetid stor lättnad för många patienter! (Dr Medin, Göteborg). 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer