Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan.

ICD-10: M72

Definition

Fibrosering i palmaraponeurosen med successiv skrumpning.

Orsak

Okänd. Troligen en låggradig inflammation med hypertrofi och skrumpning i palmaraponeurosen, vilket medför att fingrarna succesivt flekteras. Hereditär faktor. Mestadels män, kring 50 år. Ökad risk hos diabetiker. Alla fingrar kan drabbas, oftast ring- och lillfinger.

Symtom/status

Indragningar i huden. Palpabel fibroserad sträng ut mot de engagerade fingrar med palpabla senknutor. Flekterade finger/fingrar med sträckdefekt i framförallt MCP- och PIP-lederna.

Differentialdiagnoser

Ledskada, ledkontraktur, triggerfinger.

Behandling

Sträckdefekt > 3 cm (alt ca 45 graders sträckdefekt i PIP-leden) och samtidig funktionsinskränkning är indikation för operation (öppen kirurgi eller att med nål skära av bindvävssträngen). PIP-leden viktigast att tänka på (stelnar lättast), och en fixerad PIP-led i 90° kan sällan återställas pga ligamentär förkortning. Patienten måste vara motiverad till att delta i efterbehandling med träning av rörligheten. För tidig operation kan ev accelerera (ev. ärrvävnad) förloppet och reoperationer blir besvärligare. Stor risk för recidiv (30% på tre år) pat bör informeras om detta. Rökstopp!

Behandling i form av injektion med kollagenas  (Xiapex) i sensträngen är alternativ till operation. Utförs av handkirurg/motsvarande.

Stretching och träning av engagerade fingrar anses förvärra tillståndet.

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK