Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Dupuyutrens kontraktur.

ICD-10: M72

Definition

Fibrosering i palmaraponeurosen med successiv skrumpning.

Orsak

Okänd. Troligen en låggradig inflammation med hypertrofi och skrumpning i palmaraponeurosen, vilket medför att fingrarna succesivt flekteras. Hereditär faktor. Mestadels män, kring 50 år. Ökad risk hos diabetiker. Alla fingrar kan drabbas, oftast ring- och lillfinger.

Symtom/status: Indragningar i huden. Palpabel fibroserad sträng ut mot de engagerade fingrar med palpabla senknutor. Flekterade finger/ fingrar med sträckdefekt i framförallt MCP- och PIP-lederna.

Differentialdiagnoser: Ledskada, ledkontraktur, triggerfinger.

Behandling

Sträckdefekt> 3 cm (alt ca 45 graders sträckdefekt i PIP- leden) och samtidig funktionsinskränkning är indikation för operation (öppen kirurgi eller att med nål skära av bindvävssträngen). PIP-leden viktigast att tänka på (stelnar lättast), och en fixerad PIP-led i 90° kan sällan återställas pga ligamentär förkortning. Patienten måste vara motiverad till att delta i efterbehandling med träning av rörligheten. För tidig operation kan ev accelerera (ev ärrvävnad) förloppet och reoperationer blir besvärligare. Stor risk för recidiv (30% på tre år) pat bör informeras om detta.

Behandling i form av injektion med kollagenas i dupuytrensträngen är alternativ till operation. Utförs av handkirurg/motsvarande.

Stretching och träning av engagerade fingrar anses förvärra tillståndet.

Patientinformation:  www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Dupuyutrens kontraktur. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!