NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan.

ICD-10: M72

Definition

Fibrosering i palmaraponeurosen med successiv skrumpning.

Orsak

Okänd. Troligen en låggradig inflammation med hypertrofi och skrumpning i palmaraponeurosen, vilket medför att fingrarna succesivt flekteras. Hereditär faktor. Mestadels män, kring 50 år. Ökad risk hos diabetiker. Alla fingrar kan drabbas, oftast ring- och lillfinger.

Symtom/status

Indragningar i huden. Palpabel fibroserad sträng ut mot de engagerade fingrar med palpabla senknutor. Flekterade finger/fingrar med sträckdefekt i framförallt MCP- och PIP-lederna.

Differentialdiagnoser

Ledskada, ledkontraktur, triggerfinger.

Behandling

Sträckdefekt > 3 cm (alt ca 45 graders sträckdefekt i PIP-leden) och samtidig funktionsinskränkning är indikation för operation (öppen kirurgi eller att med nål skära av bindvävssträngen). PIP-leden viktigast att tänka på (stelnar lättast), och en fixerad PIP-led i 90° kan sällan återställas pga ligamentär förkortning. Patienten måste vara motiverad till att delta i efterbehandling med träning av rörligheten. För tidig operation kan ev accelerera (ev. ärrvävnad) förloppet och reoperationer blir besvärligare. Stor risk för recidiv (30% på tre år) pat bör informeras om detta. Rökstopp!

Behandling i form av injektion med kollagenas  (Xiapex) i sensträngen är alternativ till operation. Utförs av handkirurg/motsvarande.

Stretching och träning av engagerade fingrar anses förvärra tillståndet.

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer