Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.

ICD-10: N94

Behandling

Kvinnor som av olika skäl temporärt (ex.v. en resa) vill förskjuta sin menstruation kan ges medroxiprogesteronacetat eller noretisteron 10 mg dagligen med start senast 3 dagar före väntad menstruation och som längst i 14 dagar. Blödning inträder cirka 1–2 dagar efter avslutad tablettbehandling. Om kvinnan står på kombinerade p-piller och vill skjuta på sin mens se FASS för respektive p-piller.

Utglesad blödning kan användas ex v vid PMS, endometrios, migrän, dysmenorré, psykiska besvär. Kombinerade monofasiska p-piller tre–fyra 21-dagars-kartor i följd – sedan uppehåll 3–7 dagar för bortfallsblödning.

Aktuella Mediciner

Medroxiprogesteron: T Provera.

Noretisteron: T Primolut-Nor.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer