Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.

ICD-10: N94

Indikation

Kvinna som vill skjuta på sin menstruation tex i samband med resa.
Kvinnan bör ha haft regelbunden mens i 12 månader.
Ingen nedre eller övre åldersgräns finns.
Skall ej ges om risk för graviditet under behandlingstiden finns.

Behandling

Medroxiprogesteronacetat (Provera) eller noretisteron (Primolut-Nor) 5 mg 2 gånger dagligen. Start omkring 3 dagar innan förväntad menstruation. Behandlingen fungerar maximalt 10 till 14 dagar, därefter finns risk för blödning. Blödningen inträffar 2 till 3 dagar efter att medicineringen avbrutits.

Kan upprepas en gång med minst en menstruation emellan för att stöta ut endometrieslemhinnan. Vi behov av upprepad behandling bör annan metod rekommenderas.

Går bra att kombinera med Kopparspiral och Barriärmetoder.
Vid behandling med p-piller se FASS för respektive preparat. Oftast fortsätter patienten behandlingen med hormoninnehållande piller två kartor i rad för att skjuta upp menstruationen. Kvinnan bör ha menstruation minst var tredje månad.

Gestager. Minipiller/ P-stav/P-spruta går ej att kombinera med mensförskjutning pga osäker effekt.

Hormonspiral går bra att kombinera om pat har regelbunden mens.

Fördjupning

http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Kvinnohalsa/Menstruella-besvar/#3

Aktuella Mediciner

Medroxiprogesteron: T Provera.

Noretisteron: T Primolut-Nor.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer