Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Mensförskjutning


Indikation

Kvinna som vill skjuta på sin menstruation tex i samband med resa.
Kvinnan bör ha regelbunden mens.
Ingen nedre eller övre åldersgräns finns.
Skall ej ges om risk för graviditet under behandlingstiden finns

Behandling

Medroxiprogesteronacetat (Provera)10 mg dagligen eller noretisteron (Primolut-Nor) 5 mg 2 gånger dagligen. Start omkring 3–4 dagar innan förväntad menstruation. Behandlingen fungerar maximalt 10 till 14 dagar, därefter finns risk för blödning. Blödningen inträffar 2 till 3 dagar efter att medicineringen avbrutits.

Kan upprepas med minst en menstruation emellan för att stöta ut endometriet. Vid behov av upprepad behandling bör annan metod rekommenderas.

Mensförskjutning går bra att kombinera med Kopparspiral och Barriärmetoder.
Vid behandling med p-piller se FASS för respektive preparat. Oftast fortsätter patienten behandlingen med hormoninnehållande piller två eller flera kartor i rad för att skjuta upp menstruationen. Vid långcykelbehandling med p-piller går det utmärkt att ta enbart hormontabletterna utan uppehåll, kvinnan behöver ej göra någon paus för att blöda ut eventuellt endometrium. Får kvinnan en genombrottsblödning rekommenderas 4 dagars paus med tabletterna, för att därefter fortsätta med hormontabletter. Sådant uppehåll bör ej göras oftare än var 24:e dag för att garantera fortsatt preventivsäkerhet.

Gestagener: Minipiller/Mellanpiller/ P-stav/P-spruta går oftast ej att kombinera med mensförskjutningsbehandling – pga oregelb blödningar och otillräcklig/osäker effekt av att lägga till ytterligare gestagen. Vid behov av att kunna styra blödningsmönster eller bli blödningsfri – diskutera preparatbyte. Hormonspiral går bra att kombinera med mensförskjutning om kvinnan har regelbunden mens.

Fördjupning

http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Kvinnohalsa/Menstruella-besvar/#3

Aktuella Mediciner

Medroxiprogesteron: T Provera.

Noretisteron: T Primolut-Nor.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: