Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.

ICD-10: N94

Indikation

Kvinna som vill skjuta på sin menstruation tex i samband med resa.
Kvinnan bör ha regelbunden mens.
Ingen nedre eller övre åldersgräns finns.
Skall ej ges om risk för graviditet under behandlingstiden finns

Behandling

Medroxiprogesteronacetat (Provera)10 mg dagligen eller noretisteron (Primolut-Nor) 5 mg 2 gånger dagligen. Start omkring 3–4 dagar innan förväntad menstruation. Behandlingen fungerar maximalt 10 till 14 dagar, därefter finns risk för blödning. Blödningen inträffar 2 till 3 dagar efter att medicineringen avbrutits.

Kan upprepas  med minst en menstruation emellan för att stöta ut endometriet. Vid behov av upprepad behandling bör annan metod rekommenderas.

Mensförskjutning går bra att kombinera med Kopparspiral och Barriärmetoder.
Vid behandling med p-piller se FASS för respektive preparat. Oftast fortsätter patienten behandlingen med hormoninnehållande piller två eller flera kartor i rad för att skjuta upp menstruationen. Vid långcykelbehandling med p-piller går det utmärkt att ta enbart hormontabletterna utan uppehåll, kvinnan behöver ej göra någon paus för att blöda ut eventuellt endometrium. Får kvinnan en genombrottsblödning rekommenderas 4 dagars paus med tabletterna, för att därefter fortsätta med hormontabletter. Sådant uppehåll bör ej göras oftare än var 24:e dag för att garantera fortsatt preventivsäkerhet.

Gestagener: Minipiller/Mellanpiller/ P-stav/P-spruta går oftast ej att kombinera med mensförskjutningsbehandling – pga oregelb blödningar och otillräcklig/osäker effekt av att lägga till ytterligare gestagen. Vid behov av att kunna styra blödningsmönster eller bli blödningsfri – diskutera preparatbyte. Hormonspiral går bra att kombinera med mensförskjutning om kvinnan har regelbunden mens.

Fördjupning

http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Kvinnohalsa/Menstruella-besvar/#3

Aktuella Mediciner

Medroxiprogesteron: T Provera.

Noretisteron: T Primolut-Nor.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis