Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.

ICD-10: H53

Orsak

Stroke.

Symtom/status: Akut bortfall av synen i halva synfältet. Ofta anger patienten istället synnedsättning på ena ögat.

Utredning

Homonym hemianopsi diagnostiseras med enkel konfrontationsteknik och kräver ingen perimetriundersökning och alltså ingen remiss till ögonklinik.

Behandling

Akut remiss till medicin- eller neurologklinik. I uppföljningen optimering av BT, lipider, kardiellt status, P-glu riskfaktorer för stroke. Rökstopp!

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!