Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.

ICD-10: N34

Se även avsnitten Urogenital atrofi och Östrogensubstitution i kap Gynekologiska sjukdomar.

Definition

Inflammation i uretra.

Orsak

Oftast oklar. Östrogenbrist. Klamydia, gc, herpes, trichomonas, candidiasis, mycoplasma genitalum, bartholinit.

Symtom

Täta trängningar. Smärta och sveda under och efter miktion. Accentueras i samband med samlag. Ingen bakteriuri. Palpationsömhet utefter uretra kan förekomma.

Status

Rodnad och svullnad i uretra och i trigonumområdet i blåsan.

Utredning

Urinsticka. Odling. Prov för klamydia och gc.

Behandling

Kausal. Östrogensubstitution. Om oklar genes kan doxycyklin prövas. Om recidiv – behandla i 28 dagar. Vid mycoplasma genitalum ges azitromycin 500mg x 1 x I, sedan 250 mg x 1 x IV + partnerbehandling. Hos äldre patienter kan östrogenbehandling lokalt eller peroralt vara av värde. Vid stenos: via gynekolog/ urolog upprepade vidgningar av uretra med metallsonder (Hegarstift) följt av lokal applikation av kortison eller antibiotika. Silverkloridssköljningar av blåsan kan också användas för att lindra symtomen.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Azitromycin: T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Östrogen

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem.

Östriol: Vaginalgel Blissel.T Oestriol. Vaginalkräm/Vag Ovesterin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!