Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.

ICD-10: N34

Se även avsnitten Urogenital atrofi och Östrogensubstitution i kap. Gynekologiska sjukdomar.

Definition

Inflammation i uretra.

Orsak

Oftast oklar. Östrogenbrist. Klamydia, gonokocker, herpes, trichomonas, candida, mycoplasma genitalium, bartholinit. Samtidig infektion med flera agens kan förekomma. Hos kvinnor med gonorre och klamydia finns ofta samtidig cervicit. Infektion med gonokocker och klamydia kan finnas på flera lokaler: anus, ögon, svalg.

Symtom

Täta trängningar. Smärta och sveda under och efter miktion. Accentueras i samband med samlag. Ingen bakteriuri. Palpationsömhet utefter uretra kan förekomma. Flytning, nedre buksmärta.

Status

Rodnad och svullnad kan ev ses vid uretramynningen.  Samma bild kan ses i uretra och  trigonumområdet i blåsan vid cystoskopi. Anamnes på oskyddad sexuell kontakt.

Utredning

Urinsticka. Urinodling. Prov för klamydia och gonokocker. OBS! I kliniskt misstänkta fall av gonorré och vid positivt gonokock-test måste odlingsprov tas för att isolera N. gonorrhoeae och möjliggöra resistensbestämning. Pinnprov för odlingsdiagnostik tas från cervix, uretra, rektum och svalg med ledning av sexualanamnes.

Behandling

Behandla infektionen enligt provsvar. Östrogensubstitution lokalt.

Vid klamydiainfektion: i första hand doxycyklin 200 mg första dagen därefter 100 mg i 8 dagar. Alternativt 200 mg i 7 dagar.
Gonorré bör behandlas vid
enhet med venereologisk kompetens eller i samråd med sådan enhet.
Om oklar genes kan doxycyklin prövas. Om recidiv – behandla i 28 dagar.
Såväl klamydia som gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar. Den läkare som diagnosticerat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venereologmottagning.

Fördjupning

Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi. Riktlinjer 2017. https://ssdv.se/venereologi/riktlinjer

Läkemedelsboken. 

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxycyklin. T Doxyferm.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltablett Vagifem*.Vaginaltablett Vagidonna.

Östriol: Vaginalgel Blissel. Vagitorium Estrokad*. Vaginalkräm/Vagitorium Ovesterin*.

* = receptfria

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis