NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.

ICD-10: N34

Se även avsnitten Urogenital atrofi och Östrogensubstitution i kap. Gynekologiska sjukdomar.

Definition

Inflammation i uretra.

Orsak

Oftast oklar. Östrogenbrist. Klamydia, gc, herpes, trichomonas, candidiasis, mycoplasma genitalum, bartholinit. Samtidig infektion med flera agens kan förekomma. Hos kvinnor med gonoree och klamydia ofta samtidig cervicit. Infektion med gonoree och klamydia kan finnas på flera lokaler: analt, ögon, svalg.

Symtom

Täta trängningar. Smärta och sveda under och efter miktion. Accentueras i samband med samlag. Ingen bakteriuri. Palpationsömhet utefter uretra kan förekomma. Flytning, nedre buksmärta.

Status

Rodnad och svullnad i uretra och i trigonumområdet i blåsan. Anamnes på oskyddad sexuell kontakt.

Utredning

Urinsticka. Odling. Prov för klamydia och gc.

Behandling

Kausal. Östrogensubstitution lokalt. Om oklar genes kan doxy-cyklin prövas. Om recidiv – behandla i 28 dagar.

Vid klamydiainfektion: tetracyklin i första hand doxycyklin 200 mg första dagen därefter 100 mg i 8 dagar. Alternativt 200 mg i 7 dagar.
Vid gonorré: Cetriaxon 0,5 – 1 g som engångsdos.
Om oklar genes kan doxycyklin prövas. Om recidiv – behandla i 28 dagar.
Såväl klamydia som gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar. Den läkare som diagnosticerat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venmottagning.

Fördjupning

Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi. Riktlinjer 2017. https://ssdv.se/venereologi/riktlinjer

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/sexuellt_overforbara_sjukdomar/sexuellt_overforbara_sjukdomar.html

Läkemedelsverket Sexuellt överförbara bakteriella infektioner – behandlingsrekommendation 2015. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Sexuellt_overforbara_bakteriella_infektioner_behandlingsrekommendation_webb.pdf

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxyferm.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl. Vagifem*.

Östriol: Vaginalgel Blissel. Vag. Estrokad*. Vaginalkräm/Vag. Ovesterin*.

* = receptfria

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer