Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Uretrit, urinrörskatarr
Annons:

Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Uretrit, urinrörskatarr


Se även avsnitten Urogenital atrofi och Östrogensubstitution i kap. Gynekologi.

Definition

Inflammation i uretra.

Orsak

Oftast oklar. Östrogenbrist. Klamydia, gonokocker, herpes, trichomonas, candida, mycoplasma genitalium, bartholinit. Samtidig infektion med flera agens kan förekomma. Hos kvinnor med gonorre och klamydia finns ofta samtidig cervicit. Infektion med gonokocker och klamydia kan finnas på flera lokaler: anus, ögon, svalg.

Symtom

Täta trängningar. Smärta och sveda under och efter miktion. Accentueras i samband med samlag. Ingen bakteriuri. Palpationsömhet utefter uretra kan förekomma. Flytning, nedre buksmärta.

Status

Rodnad och svullnad kan ev ses vid uretramynningen. Samma bild kan ses i uretra och trigonumområdet i blåsan vid cystoskopi. Anamnes på oskyddad sexuell kontakt.

Utredning

Urinsticka. Urinodling. Prov för klamydia och gonokocker. OBS! I kliniskt misstänkta fall av gonorré och vid positivt gonokock-test måste odlingsprov tas för att isolera N. gonorrhoeae och möjliggöra resistensbestämning. Pinnprov för odlingsdiagnostik tas från cervix, uretra, rektum och svalg med ledning av sexualanamnes.

Behandling

Behandla infektionen enligt provsvar. Östrogensubstitution lokalt.

Vid klamydiainfektion: i första hand doxycyklin 200 mg första dagen därefter 100 mg i 8 dagar. Alternativt 200 mg i 7 dagar. Gonorré bör behandlas vid enhet med venereologisk kompetens eller i samråd med sådan enhet. Om oklar genes kan doxycyklin prövas. Om recidiv – behandla i 28 dagar. Såväl klamydia som gonorré är anmälningspliktiga sjukdomar. Den läkare som diagnosticerat infektionen är ansvarig för att smittspårning sker, via tex ungdoms-/hud-/venereologmottagning.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxycyklin. T Doxyferm.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Östradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltablett Vagifem*. Vaginaltablett Vagidonna.

Östriol: Vaginalgel Blissel. Vagitorium Estrokad*. Vaginalkräm/Vagitorium Ovesterin*.

* = receptfria

Fördjupning

Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi. Riktlinjer 2022. https://ssdv.se/venereologi/riktlinjer

Läkemedelsboken. 

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: