Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Gynekologiska sjukdomar > Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.

Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.

ICD-10: N95

Se även avsnittet Östrogensubstitution sist i detta kapitel.

Orsak

Östrogenbrist.

Symtom

Blodvallningar, hjärtklappning, svettning, nattliga svettningar ev med sömnrubbning som följd. Huvudvärk, yrsel, muskel- och ledvärk, myrkrypningar, koncentrationssvårigheter, depression, minskad libido. Vissa symptom är vanliga redan några år före menopaus, men framför allt under närmaste åren efter. Hos 10% kvarstår besvären mer än 10 år. Symtom på slemhinneatrofi i slidan och urinröret uppstår efter menopausen (sveda vid vattenkastning, ömhet vid samlag, ökat antal urinvägsinfektioner). Sammantaget kan livskvaliten minska avsevärt. Men långt ifrån alla upplever alla dessa symtom.

Risk för osteopeni/osteoporos vid östrogenbrist.

Utredning

Före start av hormonbehandling görs blodtrycksmätning, gynekologisk undersökning, mammografi om undersökningen ej gjorts de senaste 2 åren. Ev S-TSH/T4 (symtom vid hyper- och hypotyreos kan vara förvillande lika dem vid övergångsbesvär).

Provet S- AMH (anti-mylleriskt hormon) mäter ovariella reserven och kan med god säkerhet förutsäga när i kvinnans liv menopaus kommer att inträffa.

Behandling

Indikationer för hormonsubstitutionsbehandling är besvärande östrogenbristsymtom. Behandlingen startas med östrogen/gestagen där dosen anpassas efter terapisvaret. Kvinnan behöver ej ha slutat menstruera helt för att symptom uppträder som kan behöva behandlas. Lägsta effektiva dos skall användas under kortast möjliga tid. Vinsten med hormonterapi överväger riskerna för kvinnor före 60 års ålder eller inom 10 år efter menopaus.

Vid störningar av den sexuella funktionen kan, i första hand hos oforektomerade kvinnor, tillägg av testosteron ha effekt.

Kontraindikationer för substitutionsbehandling med medelpotenta östrogener är: tidigare bröst- eller livmodercancer, tidigare DVT, tromboembolisk sjkd samt pågående leversjukdom. Kontroller vartannat år (inkl blodtryck) räcker vid välinställd behandling. Ompröva behandlingsbehovet vid kontrollerna, prova lägre dos för att så småningom kunna seponera på försök. Olaga blödning kontrolleras med vaginal ultraljudsundersökning, cytologprov och eventuellt endometriumbiopsi. Om kvinnan lider enbart av lokala östrogenbristsymtom från vagina/uretra behandla med östrogen lokalt, se Atrofiska besvär i avsnittet Östrogensubstitution.

Förslag på behandlingsregimer i förhållande till menopaus:

(Fördel att tillföra östrogen transdermalt genom plåster eller gel).

Premenopausalt: Kontinuerligt östrogen + cykliskt gestagen 10-12 dgr/månad.

Perimenopausalt: Kontinuerligt östrogen + cykliskt gestagen 10-12 dgr/månad.

Tidig postmenopausalt: Som ovan eller utglesning med cykliskt gestagen (om kvinnan vill slippa månatliga blödningar) till 14 dagar var 3:e månad.

> 1år postmenopausalt: Kontinuerligt östrogen + cykliskt gestagen under 14 dagar var 3:e månad eller kontinuerlig fast daglig östrogen/gestagenkombination (ger oftast inga blödningar). Alt preparat med såväl östrogen- som gestagen effekt som tibolol (kräver ej gestagentillägg).

Omprova årligen om dosen kan minskas. Utsättning kan ske abrupt eller med nedtrappning.

Kvinnor med bortopererad uterus ges ej gestagen.

Urogenitala besvär postmenopausalt: Lokal lågdos östradiol alternativt östriolbehandling lokalt eller östrioltabletter. Vg se Atrofiska besvär i avsnittet ”Östrogensubstitution”.

Östrogener: Östradiol 1-2 mg per dag i tablettform kontinuerligt. Östradiol finns också för transdermal administrering som plåster eller gel. Viss risk för hudirritation eller kontaktallergi. Man inleder oftast med doser som motsvarar 2 mg östradiol (ekvipotent med 50 mikrograms plåster/1 mg gel).

Gestagentillägg: Måste alltid ges om uterus finns kvar för att motverka den endometriehyperplasi som östrogenet kan åstadkomma. Ges inte gestagen finns ökad risk för endometriecancer. Perimenopausalt ges gestagen 10-12 dagar varje månad som tillägg till den dagliga östrogentillförseln, t ex i form av medroxiprogesteronacetat (Provera) 10 mg. Man använder således östrogen varje dag och lägger till gestagen 10-12 dagar varje månad. När man slutar med gestagenet kommer en bortfallsblödning. Flera ”färdiga” preparat finns med kombinationer av östrogen och gestagen i sekventiell dosering, varvid man framkallar en bortfallsblödning regelbundet varje månad. Det finns också transdermal behandling med sekventiell tillförsel av gestagenet i plåsterform som ger månatlig blödning. Kombinationspreparat med gestagentillägg var tredje månad finns också (tabletter). De ger kvinnan en bortfallsblödning var tredje månad och lämpar sig bäst till kvinnor med menopaus för något år sedan. Preparaten kan ge mellanblödningar speciellt i början av behandlingen. Man kan också låta kvinnan bestämma själv hur ofta hon vill ha sin bortfallsblödning genom att förskriva östrogenet för sig och gestagenet för sig. Viktigt att tänka på då är att kvinnan måste framkalla MINST en blödning var tredje månad. Framkallar man blödning var månad räcker det med gestagen 10 mg i 10-12 dagar, vid glesare blödning än så måste man använda gestagenet i 14 dagar varje gång. Preparat med en fast daglig kombination av östrogen/gestagen syftar till att ge blödningsfrihet och passar bäst efter menopaus. OBS! Alla former av ”olaga blödning” innebär remiss till gynekolog för att utesluta att blödningen inte orsakas av endometriepatologi.

Östrogen- och gestagen-/androgen-preparat: Tibolon regelbundet 1 tabl dagl. Gestagentillägg krävs ej.

Det finns få bra alternativ till östrogenbehandling vid vegetativa postmenopausala besvär:

* Klonidin (T Catapresan) i dos 25-50 µg x 2-3 kan reducera antalet värmevallningar i upp till 30%. (licensbelagt).

* Flertal naturläkemedel som innehåller östrogenlika substanser från växtriket (rödklöver, soja).

* Serotonin-noradrenalinupptagshämmare (SSRI/SNRI-preparat) liksom antiepilepsimedlet gabapentin har viss effekt. Escitalopram har påvisad – om än begränsad- effekt mot värmevallningar.

* Beteendeterapi med tillämpad avslappning minskar likaså antalet vallningar med kvarstående effekt oftast över halvåret.

* Akupunktur kan minska antalet vallningar med effekt något halvår.

* Träning motverkar de flesta klimakteriella besvär utom sköra slemhinnor.

Egenvård: Kvinnan rekommenderas att klä sig i flera tunna lager för att på så sätt lättare kunna anpassa sig för värmevallningar. Sänk rumstemperaturen. Regelbunden motion.

Mot klåda och torrhet i underlivet rekommenderas receptfria Ovesterinvagitorier/-slidkräm som lämpligen appliceras i samband med sänggåendet.

Replens vaginalgel är ett slidfuktande hormonfritt preparat som receptfritt kan köpas på apotek. 

Fördjupning

www.sbu.se ”Behandling med östrogen”.

Behandling med HRT, 2004 www.lakemedelsverket.se

Få alternativ till östrogenbehandling vid vegetativa besvär efter menopaus. Läkartidningen Nr 18, 2004 sid 1612-1616.

Aktuella mediciner

Gestagener (medroxiprogesteronacetet): Intrauterint inlägg Mirena. T Provera. 

Östrogen

Gel Divigel. Depotplåster Estalis. Depotplåster Estradot.. T Femanest.

Östrogen + gestagen

T Novofem. 

Blödning varje månad, 1 mg östradiol: T Femasekvens. T Novofem.

Blödning var 3:e månad, 2 mg östrogen: T Trivina.

Blödningsfri behandling:

1 mg östrogen: T Activelle. T Indivina.

2 mg östrogen: T Femanor. T Indivina.

Östrogen- och gestagen-/androgen-preparat

Tibolon: T Livial.

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Estradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem.

Estriol: Vaginalkräm/Vag Ovesterin.

Östrogentillskott systemiskt för slemhinnebesvär

Estriol: T Oestriol.

Övrigt

Vaginalgel Replens.

För dig som patient
Läs mer om Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ