Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.

ICD-10: H25

Definition

Progredierande linsgrumlingar som nedsätter synskärpan.

Orsak

Den vanliga formen är åldersbetingad. Unga personer och till och med barn kan dock drabbas. Katarakt debuterar tidigare hos typ 2-diabetiker, långvarig kortikosteroidbehandling, hypertoniker. Kan orsakas av/förvärras av rökning, trauma och/eller infraröd strålning. Kongenital katarakt förekommer i cirka 150 fall om året i Sverige.

Symtom

Långsamt tilltagande synnedsättning. Framför allt besvär på avstånd. Synnedsättningen mer besvärande i motljus. Om unga personer drabbas är progressen i regel betydligt snabbare.

Status

Vid undersökning i genomfallande ljus kan man ofta se linsgrumlingarna, eller en nedsatt röd reflex. Oftast drabbas båda ögonen, men ena ögat debuterar oftast först. Inte ovanligt att katarakten upptäcks hos optikern.

Behandling

Remiss till ögonläkare, dels för att verifiera diagnosen och dels för ställningstagande till operation. Operation för katarakt är idag ett för patienten mycket enkelt ingrepp som oftast utförs polikliniskt, enbart med ytanestesi och med mycket kort konvalescens. Den naturliga linsen byts ut till en konstgjord. Operationen tar i vana händer oftast inte mer än 10-15 minuter. Synhotande komplikationer är synnerligen ovanliga. Postoperativ grumling av linskapseln – efterstarr – är inte helt ovanligt, i synnerhet hos yngre patienter. Symtomen är åter dimsyn och bländningsbesvär. Efterstarr botas enkelt med laserbehandling. Kongenital katarakt måste skyndsamt opereras om synutvecklingen inte allvarligt skall skadas. Bör upptäckas redan på BB av barnläkare eller allra senast vid första kontrollen på BVC och ses lätt med undersökning i genomfallande ljus i form av avsaknad av röd reflex. Finns ingen form av medikamentell behandling vid katarakt.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!