NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.

ICD-10: H25

Definition

Progredierande linsgrumlingar som nedsätter synskärpan.

Orsak

Den vanliga formen är åldersbetingad. Unga personer och till och med barn kan dock drabbas. Katarakt debuterar tidigare hos typ 2-diabetiker, långvarig kortikosteroidbehandling, cytostatikabehandling, exposition för UV-ljus, trauma, infraröd strålning. Kongenital katarakt förekommer i cirka 40 fall om året i Sverige.

Symtom

Långsamt tilltagande synnedsättning. Framför allt besvär på avstånd. Synnedsättningen mer besvärande i motljus. Om unga personer drabbas är progressen i regel betydligt snabbare. Progredierande myopi kan vara ett tecken på tilltagande katarakt.

Status

Vid undersökning i genomfallande ljus kan man ibland se linsgrumlingarna, eller en nedsatt röd reflex. Oftast drabbas båda ögonen, men ena ögat debuterar oftast först. Inte ovanligt att katarakten upptäcks hos optikern. Diagnosen ställs efter undersökning i ögonmikroskop hos ögonläkare.

Behandling

Remiss till ögonläkare, dels för att verifiera diagnosen och dels för ställningstagande till operation. Operation för katarakt är idag ett för patienten oftast enkelt ingrepp som oftast utförs polikliniskt, enbart med ytanestesi och med kort konvalescens. Den naturliga linsen byts ut till en konstgjord intraokulär lins av plast. Operationen tar i vana händer oftast inte mer än 10–15 minuter. Synhotande komplikationer är synnerligen ovanliga. Postoperativ grumling av linskapseln – efterstarr – är inte helt ovanligt, i synnerhet hos yngre patienter. Symtomen är åter dimsyn och bländningsbesvär. Efterstarr botas enkelt med laserbehandling. Kongenital katarakt måste skyndsamt opereras om synutvecklingen inte allvarligt skall skadas. Bör upptäckas redan på BB av barnläkare eller allra senast vid första kontrollen på BVC och ses med undersökning i genomfallande ljus i form av avsaknad av eller försämrad röd reflex. Det finns ingen form av medikamentell behandling vid katarakt.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer