Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Acrodermatitis chronica atrophicans. Akrodermatit.

ICD-10: L 90.4

Definition

Kronisk långsamt förlöpande hudinflammation med atrofi. Symtomen orsakade av borreliainfektion.

Orsak

Senmanifestation av borreliainfektion (med oftast erythema migrans), i typfallet för flera år sedan.

Symtom

Ställvisa områden med blårött erythem av tunn, skrynklig hud med synliga underliggande blodkärl. Hudförändringarna återfinns oftast på extremiteter, på den kroppsdel där borreliainfektionen var. Ibland även ledvärk, kranialnervsengagemang eller andra mononeuriter, rygg- och benvärk.

Utredning

Borreliaserologi + klinisk bild. Vid nervengagemang remiss till neurolog för ställningstagande till bl a LP.

Behandling

PcV 2 g x 3 i 21 dagar alt doxycyklin 100 mg x 2 lika länge stoppar

sjukdomsprogressen. Utläkning kaan ta 6-12 månader. Överväg remiss hudläkare. Vid nervengagemang remiss neurolog.

Aktuella mediciner

Azitromycin: Oral susp/T Azitromax

Doxycyklin: T Doxyferm.

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

Taggar: ,
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!