Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.

ICD-10: N20

Orsak

Mekanismerna ännu inte helt klarlagda. I det enskilda fallet vet man oftast heller inte orsaken. De flesta njurstenar består av kalciumföreningar. Generella riskfaktorer för njurstensbildning är starkt koncentrerad urin (litet vätskeintag, dehydrering), lågt flöde i urinvägarna (urinvägsobstruktion, hydronefros), högt intag av D- resp. C- högt intag av animaliskt protein, metabola faktorer (högt S-Ca [ex v av hyperparatyroidism], hyperurikemi), kronisk urinvägsinfektion med ureasproducerande bakterier (proteus, stafylococker, ureaplasma urealyticum).

Symtom

Många stenar är asymtomatiska; ffa stenar i calyces men även små stenar i uretär. Ibland klassisk uretärstenskolik med allmänpåverkan, mycket starka intervallsmärtor över flank och ner mot ljumske, hematuri. Vid infektion orsakad av obstruerande sten ses påverkat allmäntillstånd, hög feber och dunkömhet över njurlogerna. Vid kvarliggande sten i njurbäcken ibland ihållande flanksmärtor. Ibland recidiverande cystiter med akuta trängningar och sveda vid miktion. Hematuri.

Utredning

Avflödeshinder med infektion skall utredas och behandlas akut. CT- urografi, ultraljud, odling.

Alltid akut röntgendiagnostik (urografi eller icke kontrastförstärkt CT-urografi) vid singelnjure, farmakorefraktär smärta, vid misstänkt avstängd pyelit eller vid differentialdiagnostiska svårigheter.

Genomgånget njurstensanfall utan feber utreds med CT-urografi 2-3 veckor efter anfallet. Vid ”förstagångssten” görs minimiutredning med urinsticka, P-kreatinin och S-Ca samt P-urat. Stor recidivrisk.

Behandling

Akut uretärstensmärta behandlas med diklofenak 50-75 mg im, om olämpligt val eller inte full effekt ge morfinliknande inj. Otillräcklig effekt remiss. Ibland kan det vara lämpligt att ett par dagar efter stenanfallet fortsätta med NSAID.

Misstanke på avstängd pyelit = Akutremiss för inläggning, antibiotikabehandling samt ev avlastning med nefropyelostomikateter.

Vid kvarliggande och behandlingskrävande stenar är extrakorporeal stötvågsbehandling (ESWL) förstahandsval. Andra behandlingsmetoder är uretäroskopi med stendisintegration eller perkutan stenoperation. Öppen stenkirurgi förekommer men är sällsynt numera. De flesta stenarna avgår spontant.

Diuretika som Salures 5 mg x 1 kan fungera bra som profylax, ffa vid calciumsten, vid uratsten ev allopurinol.

Egenbehandling: Som profylax kan vätskeintaget ökas. Detta speciellt vid varmt väder och vid kroppsarbete.

Aktuella mediciner

Analgetika

Kodein + spasmolytika: Inj/ Supp Spasmofen.

NSAID

Diklofenak: Supp/T Diklofenak. Inj/Supp/T Voltaren.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!