Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Infertilitet.

ICD-10: Infertilitet hos kvinna N97

Definition

1 års regelbundet sexliv med oskyddade samlag har inte resulterat i graviditet. Primär infertilitet: aldrig varit gravid. Sekundär infertilitet: har tidigare varit gravid.

Orsak

Drabbar 10–15% av alla heterosexuella par. 1/3 kvinnlig faktor (ovulationsstörning, tubarfaktor, myom, endometrios, thyreoidearubbning m m),1/3 manlig faktor (nedsatt spermieantal, nedsatt rörlighet el avvikande morfologi hos spermier, anatomiska avvikelser, hormonella orsaker m  m),  1/3 kombinerad eller oförklarad faktor.
Faktorer i livsstilen: missbruk av alkohol, rökning, övervikt eller undervikt, medicinering med NSAID-preparat vid tidpunkten för ägglossning. Ålder viktig faktor, särskilt hos kvinnan. Den fertila förmågan sjunker kraftigt efter 35 årsålder.

Utredning

Utredning kvinna:
Anamnes (tidigare sjukdomar och operationer, menscykel, tidigare graviditeter, läkemedel, rökning, alkohol, droger). Status: BMI. Akne? Ökad behåring? Fettfördelning? Gynundersökning inkl ultraljud (uterusanatomi, räkna antralfolliklar). Klamydiaprov. Cellprov om ej gjort senaste 3 åren. Basal endokrinologi: Prover menscykeldag 3–5: S-FSH (follikelstimulerande hormon), S-Prolaktin, AMH och S-T4/TSH. S-progesteron 1 vecka före väntad mens (cykeldag 22 om kvinnan har 28-dagarscykel).

Kontroll av äggledarpassage genom ultraljudsledd spolning av tuborna (HSS = HysteroSalpingoSonografi, ev. med kontrastmedel Echovist). Detta är en enkel och närmast smärtfri undersökning som genomförs polikliniskt av gynekolog. Bör även göras frikostigt vid sekundär infertilitet. Infektionsprover skall enl. lag tas om man planerar assisterad befruktning: HTLV (Humant Tlymfotropt virus) I+II, HIV (Humant immunbristvirus), Hepatit (B+C), Syfilisserologi.

Utredning man: Anamnes (Tidigare givit upphov till graviditet? Tidigare operationer? Rökning. Alkohol. Droger). Status: AT, BMI, kroppskonstitution, sek könskarakteristika (behåring, fettfördelning). Inspektion och palpation av manliga genitalia. Spermaprov (analys av volym, totalt antal spermier, rörlighet). Vid avvikande prov ny kontroll efter 3 månader, och om fortfarande avvikande fortsatt utredning med: FSH, LH, testosteron, SHBG, B12. Ev remiss till androlog. Infektionsprover som för kvinnan (undantaget rubellaserologi)

Behandling

(via gynekolog): Kausalt allt efter funnen patologi. Vid ovulationsrubbning stimulering med aromatashämmare letrozole cykeldag 3–7, eller injektioner med FSH eller FSH+LH i lågdos från cykeldag 2 fram till moget ägg. Ultraljudskontroll av antalet folliklar och deras storlek. Ovulation utlöses vid behov med HCG injektion. Vid PCOS (polycystiskt ovariesyndrom – se detta avsnitt) kan metformin öka graviditetschansen, ökar möjligheten till lyckad ovulationsstimulering. Om inget resultat efter 3–6 stimuleringsförsök remitteras till IVF (= Invitrofertilisering = provrörsbefruktning).

Orsaker som intrauterina myom eller polyper åtgärdas m hysteroskopi. Vid tubarfaktor remiss IVF (se nedan). Vid prematur ovariell insufficiens (se Avsnitt Klimakteriebesvär) eller annan orsak till mycket låga äggreserver; äggdonation.Vid manlig faktor IVF eller ICSI, alternativt behandling med donerade spermier.

IVF:  Follikelstimulering med FSH efter nedreglering med GnRH-preparat (gonadotropt releasing-hormon), i syfte att få många folliklar.Olika protokoll med GnRH-agonist eller  -antagonist Ultraljudsledd äggaspiration, fertilisering med partners eller donerade spermier i provrör och återföring av ett befruktat embryo efter 2-5 dagar. Frysförvaring av övriga befruktade embryon för ev senare återföring. Stöttning av luteafasen med progesteronvagitorier. ICSI (=intracytoplasmatisk spermieinjektion): förberedelse som vid IVF, men spermie injiceras in i ägget. Används vid nedsatt motilitet hos spermier.

Offentligt finansierad IVF finns i de flesta landsting. Kriterier/riktlinjer varierar något. Oftast krävs att man är sammanboende, att man inte har gemensamma biologiska barn, BMI <35 för kvinnan, samt åldersgräns <40 år för kvinna, <56 år för man. Alternativ är egenfinansierad IVF på privat klinik.

Fördjupning

Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Ofrivillig barnlöshet. 2010.

Patientinformation:

www.doktorn.com

www.infertilitet.se

 

Aktuella Mediciner-specialistpreparat.

Aromatashämmare: T Letrozole

FSH: Inj. Gonal-F. Inj. Puregon.Inj. Bemfola

FSH+ LH: Inj Pergoveris

hMG: Inj Menopur

GnRH-analog: Nässpray Synarela.

GnRH-antagonist: inj Fyremadel, Inj Orgalutran, Inj Cetrotide

HCG: Inj. Ovitrelle.

Progesteron: Vag. Lutinus, Vag Utrogestan, vag.gel Crinone

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis