Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Infertilitet.


Definition

1 års regelbundet sexliv med oskyddade samlag har inte resulterat i graviditet. Primär infertilitet: aldrig varit gravid. Sekundär infertilitet: har tidigare varit gravid.

Orsak

Drabbar 10–15% av alla heterosexuella par. 1/3 kvinnlig faktor (ovulationsstörning, tubarfaktor, myom, endometrios, thyreoidearubbning m m),1/3 manlig faktor (nedsatt spermieantal, nedsatt rörlighet el avvikande morfologi hos spermier, anatomiska avvikelser, hormonella orsaker m m), 1/3 kombinerad eller oförklarad faktor.

Faktorer i livsstilen: missbruk av alkohol, rökning, övervikt eller undervikt, medicinering med NSAID-preparat vid tidpunkten för ägglossning. Ålder viktig faktor, särskilt hos kvinnan. Den fertila förmågan sjunker kraftigt efter 35 årsålder.

Utredning

Utredning kvinna:
Anamnes (tidigare sjukdomar och operationer, menscykel, tidigare graviditeter, läkemedel, rökning, alkohol, droger). Status: BMI. Akne? Ökad behåring? Fettfördelning? Gynundersökning inkl ultraljud (uterusanatomi, räkna antralfolliklar). Klamydiaprov. Cellprov om ej gjort senaste 3 åren. Basal endokrinologi: Prover menscykeldag 3–5: S-FSH (follikelstimulerande hormon), S-Prolaktin, AMH och S-T4/TSH. S-progesteron 1 vecka före väntad mens (cykeldag 22 om kvinnan har 28-dagarscykel).

Kontroll av äggledarpassage genom ultraljudsledd spolning av tuborna (HSS = HysteroSalpingoSonografi, ev. med kontrastmedel Echovist). Detta är en enkel och närmast smärtfri undersökning som genomförs polikliniskt av gynekolog. Bör även göras frikostigt vid sekundär infertilitet. Infektionsprover skall enl. lag tas om man planerar assisterad befruktning: HTLV (Humant Tlymfotropt virus) I+II, HIV (Humant immunbristvirus), Hepatit (B+C), Syfilisserologi.

Utredning man: Anamnes (Tidigare givit upphov till graviditet? Tidigare operationer? Rökning. Alkohol. Droger). Status: AT, BMI, kroppskonstitution, sek könskarakteristika (behåring, fettfördelning). Inspektion och palpation av manliga genitalia. Spermaprov (analys av volym, totalt antal spermier, rörlighet). Vid avvikande prov ny kontroll efter 3 månader, och om fortfarande avvikande fortsatt utredning med: FSH, LH, testosteron, SHBG, B12. Ev remiss till androlog. Infektionsprover som för kvinnan (undantaget rubellaserologi)

Behandling

(via gynekolog): Kausalt allt efter funnen patologi. Vid ovulationsrubbning stimulering med aromatashämmare letrozole cykeldag 3–7, eller injektioner med FSH eller FSH+LH i lågdos från cykeldag 2 fram till moget ägg. Ultraljudskontroll av antalet folliklar och deras storlek. Ovulation utlöses vid behov med HCG injektion. Vid PCOS (polycystiskt ovariesyndrom – se detta avsnitt) kan metformin öka graviditetschansen, ökar möjligheten till lyckad ovulationsstimulering. Om inget resultat efter 3–6 stimuleringsförsök remitteras till IVF (= Invitrofertilisering = provrörsbefruktning).

Orsaker som intrauterina myom eller polyper åtgärdas m hysteroskopi. Vid tubarfaktor remiss IVF (se nedan). Vid prematur ovariell insufficiens (se Avsnitt Klimakteriebesvär) eller annan orsak till mycket låga äggreserver; äggdonation.Vid manlig faktor IVF eller ICSI, alternativt behandling med donerade spermier.

IVF: Follikelstimulering med FSH efter nedreglering med GnRH-preparat (gonadotropt releasing-hormon), i syfte att få många folliklar.Olika protokoll med GnRH-agonist eller -antagonist Ultraljudsledd äggaspiration, fertilisering med partners eller donerade spermier i provrör och återföring av ett befruktat embryo efter 2–5 dagar. Frysförvaring av övriga befruktade embryon för ev senare återföring. Stöttning av luteafasen med progesteronvagitorier. ICSI (=intracytoplasmatisk spermieinjektion): förberedelse som vid IVF, men spermie injiceras in i ägget. Används vid nedsatt motilitet hos spermier.

Offentligt finansierad IVF finns i de flesta regioner. Kriterier/riktlinjer varierar något. Oftast krävs att man är sammanboende, att man inte har gemensamma biologiska barn, BMI <35 för kvinnan, samt åldersgräns <40 år för kvinna, <56 år för man. Alternativ är egenfinansierad IVF på privat klinik.

Fördjupning

Svensk förening för obstetrik och gynekologi

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Ofrivillig barnlöshet. 2010.

Patientinformation:

www.doktorn.com

www.infertilitet.se

Aktuella Mediciner-specialistpreparat.

Aromatashämmare: T Letrozole

FSH: Inj. Gonal-F. Inj. Puregon.Inj. Bemfola

FSH+ LH: Inj Pergoveris

hMG: Inj Menopur

GnRH-analog: Nässpray Synarela.

GnRH-antagonist: inj Fyremadel, Inj Orgalutran, Inj Cetrotide, Inj Ganirelix Gedeon Richter

HCG: Inj. Ovitrelle.

Progesteron: Vag. Lutinus, Vag Utrogestan, vag.gel Crinone, vag. Cyclogest

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: