Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Infertilitet.

ICD-10: Infertilitet hos kvinna N97

Definition

>1 års regelbundet sexliv med oskyddade samlag har inte resulterat i graviditet. Primär infertilitet: aldrig varit gravid. Sekundär infertilitet: har tidigare varit gravid.

Orsak

Ovulationsstörning 20 %, Tubarfaktor 20 %, manlig faktor 40 %, oförklarlig barnlöshet (innefattar endometrios av ringa omfattning) 15 % och övrigt
5 %. Myom, anatomiska förändringar, infektioner, missbruk av alkohol, medicinering med NSAID-preparat vid tidpunkten för ägglossning. Övervikt. B12-brist.

Sänkt fertilitet hos kvinnan är vanligaste orsaken till barnlöshet där chansen att bli gravid > 35 års ålder är ca hälften så stor som i tjugoårsåldern. Chansen för graviditet efter 40-årsålder < 10 %.

Utredning

Gynundersökning, anamnes (bl.a. om NSAID-preparat används mellan menstruationer – vid tiden för ägglossning). Klamydiaodling, aktuellt med cellprov? Wet smear: cervicit? Basal endokrinologi: S-FSH (follikelstimulerande hormon), S-Prolaktin och S-T4/TSH. Rubellaserologi. Ovulationkontroll om mensen är någorlunda regelbundna. LH-test (luteiniserande hormon) finns på apotek, registrerar LH-topp som föregår ovulationen med 20–40 timmar. Progesteron i serum 1 vecka före mens för kontroll av lutealfas. Ta prover kopplade till metabola syndromet.

Remiss till gynekolog för kontroll av äggledarpassage genom ultraljudsledd spolning av tuborna (HSS = HysteroSalpingoSonografi, ev. med kontrastmedel Echovist). Detta är en enkel och närmast smärtfri undersökning som genomförs polikliniskt av gynekolog. Spermaprov. Bör även göras frikostigt vid sekundär infertilitet. Ev. S-B12/S-MMA (metylmalonsyra) vid utredning av manlig infertilitet. Infektionsprover skall enl. lag tas om man planerar assisterad befruktning: HTLV (Humant Tlymfotropt virus)I+II, HIV (Humant immunbristvirus), Hepatit (B+C), Syfilisserologi.

Behandling

(via gynekolog): Kausalt allt efter funnen patologi. Vid ovulationsrubbning FSH injektioner i lågdos från mens i 1–2 veckor. Ultraljudskontroll av ovulation för bättre effekt. Ovulation utlöses med HCG injektion. Om inget resultat remitteras till IVF (= Invitrofertilisering = provrörsbefruktning). Kraftig stimulering med FSH efter nedreglering med GnRH-preparat (gonadotropt releasing-hormon). Ultraljudsledd äggaspiration, fertilisering i provrör och återföring av ett ägg efter några dagar. Stöttning av luteafasen med progesteronvagitorier.

Vid PCO (polycystiska ovarier – se detta avsnitt) kan metformin öka graviditetschansen. Fysisk träning kan normalisera hormonnivåer och blödningsmönster vid PCO.

Offentligt finansierad IVF finns i de flesta landsting. Reglerna varierar avsevärt. Oftast krävs att man inte har gemensamma biologiska barn samt åldersgräns < 37 år. Alternativ är egenfinansierad IVF på privat klinik. Ingen väntetid.

Fördjupning

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. https://www.sfog.se/start/raadriktlinjer/sfog-raad-gynekologi/reproduktion/

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Ofrivillig barnlöshet. 2010. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG64d1c6ef01-208e-4626-9b8f-b0da564c61d9.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

www.fertilitetscentrum.se, www.fertilitetsguiden.se,

www.fertility.com

 

Aktuella Mediciner-specialistpreparat.

FSH: Inj. Gonal-F. Inj. Puregon. Inj. Menopur. Inj. Bravelle.

GnRH-analog: Nässpray Synarela.

HCG: Inj. Ovitrelle.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK