Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Infertilitet.

Definition

>1 års regelbundet sexliv med oskyddade samlag har inte resulterat i graviditet. Primär infertilitet: aldrig varit gravid. Sekundär infertilitet: har tidigare varit gravid.

Orsak

Ovulationsstörning 20%, Tubarfaktor 20%, manlig faktor 40%, oförklarlig barnlöshet (innefattar endometrios av ringa omfattning) 15% och övrigt 5%. Myom, anatomiska förändringar, infektioner, missbruk av alkohol, medicinering med NSAID-preparat vid tidpunkten för ägglossning. Övervikt. B12-brist.

Sänkt fertilitet hos kvinnan är vanligaste orsaken till barnlöshet där chansen att bli gravid>35 års ålder är ca hälften så stor som i tjugoårsåldern. Chansen för graviditet efter 40-årsålder <10%.

Utredning

Gynundersökning, anamnes (bl. a om NSAID-preparat används mellan menstruationer- vid tiden för ägglossning). Klamydiaodling, aktuellt med cellprov? Wet smear: cervicit? Basal endokrinologi: S- FSH (follikelstimulerande hormon), S-Prolaktin och S-T4/TSH. Rubellaserologi. Ovulationkontroll om mensen är någorlunda regelbundna. LH-test (luteiniserande hormon) finns på apotek, registrerar LH-topp som föregår ovulationen med 20-40 timmar. Progesteron i serum 1 vecka före mens för kontroll av lutealfas.

Remiss till gynekolog för kontroll av äggledarpassage genom ultraljudsledd spolning av tuborna (HSS=HysteroSalpingoSonografi, ev med kontrastmedel Echovist). Detta är en enkel och närmast smärtfri undersökning som genomförs polikliniskt av gynekolog. Spermaprov. Bör även göras frikostigt vid sekundär infertilitet. Ev S-B12/S-MMA (metylmalonsyra) vid utredning av manlig infertilitet. Infektionsprover skall enl lag tas om man planerar assisterad befruktning: HTLV (Humant Tlymfotropt virus)I+II, HIV (Humant immunbristvirus), Hepatit (B+C), Syfilisserologi.

Behandling

(via gynekolog): Kausalt allt efter funnen patologi. Vid ovulationsrubbning  FSH injektioner i lågdos från mens i 1-2 veckor. Ultraljudskontroll av ovulation för bättre effekt. Ovulation utlöses med HCG injektion. Om inget resultat remitteras till IVF (=Invitrofertilisering =provrörsbefruktning). Kraftig stimulering med FSH efter nedreglering med GnRH- preparat (gonadotropt releasing- hormon). Ultraljudsledd äggaspiration, fertilisering i provrör och återföring av ett ägg efter några dagar. Stöttning av luteafasen med progesteronvagitorier.

Vid PCO (polycystiska ovarier- se detta avsnitt) kan metformin öka graviditetschansen. Fysisk träning kan normalisera hormonnivåer och blödningsmönster vid PCO.

Offentligt finansierad IVF finns i de flesta landsting. Reglerna varierar avsevärt. Oftast krävs att man inte har gemensamma biologiska barn samt åldersgräns<37 år. Alternativ är egenfinansierad IVF på privat klinik. Ingen väntetid.

Patientinformation: www.fertilitetscentrum.se, www.fertilitetsguiden.se,
www.fertility.com,

Aktuella Mediciner- specialistpreparat.

FSH: Inj Gonal-F. Inj Puregon. Inj Menopur. Inj Bravelle.

GnRH-analog: Nässpray Synarela.

HCG: Inj Ovitrelle.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!