Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.

ICD-10: H02

Definition

Oförmåga att lyfta övre ögonlocket.

Orsak

Vanligast är åldersrelaterad degeneration i vävnader och ligament. Oculomotoriuspares förekommer tillsammans med diplopi och vidgad pupill. Myastenia gravis debuterar i upp emot hälften av fallen med ögonsymtom såsom ptos och dubbelseende och symtomen tilltar då oftast under dagens lopp. Borreliainfektion kan debutera med ptos. Horners syndrom: med ptos, mios, enoftalmus, vasodilatation i huden lokalt liksom anhidros. (Utredningsfall. Orsak: – central eller perifer?), status post tyroideakirurgi, Hortons huvudvärk, tumör, stroke).

Behandling

Många gånger sker en spontan regress av ptosen, annars återstår endast kirurgisk korrektion. Patienter med ptos bör utredas avseende tänkbara bakomliggande orsaker och om ptosen inte viker på några månader, bör patienten remitteras till ögonklinik för ställningstagande till operationsindikation. Ganska god prognos om det finns hygglig funktion i m. levator palpebra.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!