Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.

ICD-10: H024

Definition

Oförmåga att lyfta övre ögonlocket.

Orsak

Vanligast är åldersrelaterad degeneration i vävnader och ligament (senil ptos). Myastenia gravis debuterar i upp emot hälften av fallen med ögonsymtom såsom ptos och dubbelseende och symtomen tilltar då oftast under dagens lopp (myogen ptos). Neurogen ptos kan förekomma vid oculomotoriuspares (tillsammans med diplopi och vidgad pupill), borreliainfektion, Horners syndrom (ptos, mios, enoftalmus, anhidros – utredningsfall, skada på sympatikusbanan, orsakas av tex trauma, karotisdissektion/aneurysm, status post thyroideakirurgi, Hortons huvudvärk, tumör, stroke).

Behandling

Om plötslig debut och samtidig huvudvärk/värk på halsen, uteslut karotisdissektion. Vad gäller myogen och neurogen ptos sker många gånger en spontan regress av ptosen, annars återstår endast kirurgisk korrektion. Patienter med ptos bör utredas avseende tänkbara bakomliggande orsaker och om ptosen inte viker på några månader, bör patienten remitteras till ögonklinik för ställningstagande till operationsindikation. Ganska god prognos om det finns hygglig funktion i m. levator palpebra. Senil ptos kan korrigeras med ptoskirurgi av övre ögonlocket.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK