Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Ögonlocksaffektioner – Ptos, nedhängande ögonlock
Annons:

Ögonlocksaffektioner – Ptos, nedhängande ögonlock


Definition

Hängande övre ögonlock.

Orsak

Vanligast är åldersrelaterad degeneration i vävnader och ligament (senil ptos). Myastenia gravis debuterar i upp emot hälften av fallen med ögonsymtom såsom ptos och dubbelseende och symtomen tilltar då oftast under dagens lopp (myogen ptos). Neurogen ptos kan förekomma vid oculomotoriuspares (tillsammans med diplopi och vidgad pupill), borreliainfektion, Horners syndrom (ptos, mios, enoftalmus, anhidros – utredningsfall, skada på sympatikusbanan, orsakas av t.ex. trauma, karotisdissektion/aneurysm, status post thyroideakirurgi, Hortons huvudvärk, tumör, stroke).

Observera att det vid ptos är själva ögonlocket (och ögonlockskanten) som hänger ner. Detta tillstånd skiljer sig från det betydligt mer vanligt förekommande dermatochalasis, där det är överskottshud från ögonlocket som hänger (och inte själva ögonlocket).

Behandling

Om plötslig debut associerat med Horners syndrom eller oculomotoriuspares, akut handläggning via neurolog/medicinakut för att utesluta t.ex. karotisdissektion respektive lesion som trycker på n. oculomotorius (vanligen blödning, trauma eller främre kommunikantaneurysm). Patienter med ptos som ej bedöms vara åldersrelaterad bör utredas avseende tänkbara bakomliggande orsaker. Vad gäller myogen och neurogen ptos sker många gånger en spontan regress av ptosen. Senil ptos kan korrigeras med ptoskirurgi av övre ögonlocket.

Vårdnivå

Ögonläkare (för bedömning vid nytillkommen ptos eller för ställningstagande till kirurgi). Neurolog/medicinakut om akut påkommen ptos och del i Horners syndrom eller oculomotoriuspares.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: