Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Lathundar och kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM boken
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Ögonsjukdomar / Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
Annons:

Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.


Definition

Hängande övre ögonlock.

Orsak

Vanligast är åldersrelaterad degeneration i vävnader och ligament (senil ptos). Myastenia gravis debuterar i upp emot hälften av fallen med ögonsymtom såsom ptos och dubbelseende och symtomen tilltar då oftast under dagens lopp (myogen ptos). Neurogen ptos kan förekomma vid oculomotoriuspares (tillsammans med diplopi och vidgad pupill), borreliainfektion, Horners syndrom (ptos, mios, enoftalmus, anhidros – utredningsfall, skada på sympatikusbanan, orsakas av tex trauma, karotisdissektion/aneurysm, status post thyroideakirurgi, Hortons huvudvärk, tumör, stroke).

Observera att det vid ptos är själva ögonlocket (och ögonlockskanten) som hänger ner. Detta tillstånd skiljer sig från det betydligt mer vanligt förekommande dermatochalasis, där det är överskottshud från ögonlocket som hänger (och inte själva ögonlocket).

Behandling

Om plötslig debut och samtidig huvudvärk/värk på halsen, uteslut karotisdissektion. Vad gäller myogen och neurogen ptos sker många gånger en spontan regress av ptosen, annars återstår endast kirurgisk korrektion. Patienter med ptos som ej bedöms vara en åldersrelaterad ptos bör utredas avseende tänkbara bakomliggande orsaker. Remiss till ögonklinik för ställningstagande till operation. Ganska god prognos om det finns hygglig funktion i m. levator palpebra. Senil ptos kan korrigeras med ptoskirurgi av övre ögonlocket.


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: