NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.

ICD-10: M54.5

Definition

Hastigt påkommande ryggsmärta, i regel i ländryggen. Ingen smärtutstrålning nedom knät och ingen patologisk neurologi.

Orsak

Utlöses av vanliga rutinrörelser såsom nysning, oförsiktig rörelse, tyngre lyft (särskilt vid böjda och vridna arbetsställningar) eller arbete på skakiga underlag (t.ex. truckar, traktorer). Vilka strukturer som ger smärtan är oftast oklart. Facettledssyndromet anses orsakas av låsning i intervertebrala leder efter vridning + lyft eller av artros. Iliolumbalsyndromet orsakat av ligamentruptur L5 – crista vid lyft.

Symtom

Smärta och värk i ländryggen ner mot glutealregionen. Ofta analgetikakrävande. Kroppsrörelser och promenader efter förmåga lindrar ofta.

Status

Lasègues test är i regel falskt positiv. Uttalad stelhet, hälta, rörelseinskränkning.

Differentialdiagnoser

Rygginsufficiens, lumbago ischias, diskbråck, Mb Bechterew, kotkompression, dissekerande aortaaneurysm.

Behandling

Analgetika, NSAID. Ev i kombination med klorzoxazon. Uppvärmning av det drabbade området (värmedyna, promenad) kombinerat med försiktig stretching av de stelaste muskelpartierna. I akutskedet kan såväl kiropraktor-, naprapat- som sjukgymnastisk behandling (gärna OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) utbildad sjukgymnast) ge gott resultat. Vid svårare fall vila i psoasläge vilket innebär kudde/pall under fötter och underben så att knän och höfter hålls vinkelräta samt successiv fysisk aktivering. Pröva omgående med försiktig bukmuskelträning med endast lätt bukmuskelanspännig när man ligger i psoasläge!   Snar återgång i vardagliga aktiviteter/arbete har visat sig ge bättre läkning än långdragen sjukskrivning och passivitet. Ryggträning, vattengymnastik, promenader.

Iliolumbalsyndromet kan reagera med snabb (men temporär) smärtfrihet via inj. lokalt med Xylocain.

Vidare utredning om ej normalt läkningsförlopp (se Lumbago/Ont i ryggen i början av detta avsnitt).

Egenbehandling: Vid akut ryggskott psoasställning + kylande omslag (Coldpack – finns på apoteket) under 5 minuter. Ta därefter bort kylomslaget under 10 minuter. Upprepa 3 gånger. Andra upplever att värmedyna ger bättre smärtlindring.

Patientinformation:  www.1177.se

Aktuella Mediciner

Klorzoxazon – muskelavslappande: T Paraflex. Bensodiazepin: Sesolid kortvarigt.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Opiat: T Dolcontin. T Dolcontin. Kort förskrivningstid pga snabb tillvänjning.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Tapentadol: T Palexia. Kort förskrivningstid pga snabb tillvänjning.

Tramadol: T Tramadol. Kort förskrivningstid pga snabb tillvänjning.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn Forlax. Oral lösn Movicol. Oral lösn Omnilax.

Natriumpikosulfat: Drp Cilaxoral. Drp Laxoberal.

Taggar: ,
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer