Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Subduralblödning
Annons:

Subduralblödning


Definition

Venös blödning mellan hårda och mjuka hjärnhinnan.

Orsak

Blödning efter trauma fr.a. hos äldre, antikoagulantiabehandlade patienter och hos alkoholister. Kan i sällsynta fall uppkomma spontant.

Symtom

Huvudvärk kan förekomma, fluktuerande medvetandegrad, desorientering, konfusion, talproblem, ev. ensidig svaghet, kramper. Akuta: Vanligen symtomdebut inom tre dygn efter traumat. Ibland medvetslöshet och fritt intervall till att åter bli allmänpåverkad – som vid epiduralhematom. Kroniska: I regel symtomdebut mer än tre dagar efter traumat.

Status

Nedsatt vakenhet och ev. neurologiska bortfall.

Differentialdiagnoser

Hjärntumör, stroke, hjärnskakning.

Utredning

Vanligt att patienten inte kommer ihåg skalltrauma. CT-hjärna, undvik LP. Remiss till neurokirurg.

Behandling

På neurokirurgisk klinik: Trepanation. Opåverkad pat med tunt hematom: avvakta – kan resorberas – specialistbedömning.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: