Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Subduralblödning.

ICD-10: S06

Definition

Venös blödning under hårda hjärnhinnan.

Orsak

Blödning efter trauma ffa hos äldre, antikoagulantiabehandlade patienter och hos alkoholister.

Symtom

Huvudvärk kan förekomma, fluktuerande medvetandegrad, desorientering, konfusion, talproblem, ev ensidig svaghet, kramper. Akuta: Vanligen symtomdebut inom tre dygn efter traumat. Ibland medvetslöshet och fritt intervall till att åter bli allmänpåverkad- som vid epiduralhematom. Kroniska: I regel symtomdebut mer än tre dagar efter traumat.

Status

Nedsatt vakenhet och ev neurologiska bortfall.

Differentialdiagnos: Hjärntumör.

Utredning

CT-hjärna, undvik LP. Remiss till neurokirurg.

Behandling

På neurokirurgisk klinik: Trepanation. Opåverkad pat med tunt hematom: avvakta -kan resorberas- specialistbedömning.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!