Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Digitalisintoxikation.

ICD-10: T96

Orsaker:

Ofta överdosering hos äldre till följd av nedsatt njurfunktion. Kombination med betablockad ökar risk för bradyarytmi. Vid hypokalemi ökad arytmibenägenhet. Frekventa interaktioner med andra läkemedel.

Symtom:

Kan utöver hjärtsymtom även ge gastrointestinala och/eller neurologiska biverkningar. Aptitlöshet, illamående, kräkning, trötthet, muskelsvaghet, förvirring, arytmier av alla former (sinustakykardi, speciellt bradyarytmier och AV-block är vanliga hos äldre), synstörning (dimsyn, gulgrönseende).

Tidiga symtom = gastrointestinala

Sena symtom = neurologiska

Utredning:

Vid akut intoxikation tas S-Digoxin direkt och cirka 6 h efter beräknat intag. Vid kronisk toxicitet tas S-Digoxin med hänsyn till senast intagen dos. När indikationen för S-digoxin är terapeutisk kontroll tas provet före nästa ordinarie digoxintablett, och man brukar vanligen sträva efter värden mellan 0,6 och 1,4. Elstatus. Calcium. Magnesium. Fritt-T4, TSH. Venös blodgas vid svår förgiftning. EKG. Hyperkalemi är en viktig markör för akut intoxikation och innebär en mer ogynnsam prognos.

EKG-förändringar:

Allra vanligast med prematura ventrikulära komplex vid digoxinintoxikation. För övrigt vanligt med bradykardier, atriala takyarytmier med AV-block, VES i begimini, olika grader av AV-block, VT, VF. Flacka eller inverterade T-vågor med pressade ST-sträckor med hängmatteutseende kan ses framför allt i laterala avledningar. U-vågor.

Behandling:

Seponering av digitalis. Akutremiss medicinklinik vid S-K <3 liksom vid > 5,5, bradyarytmier, VT, njursvikt eller nedsatt allmäntillstånd. Sätt PVK om möjligt. Ambulanstransport.

Ventrikelsköljning kan bli aktuellt. Kol i upprepade doser på akuten. Antidot ges vid svåra symtom, diskutera med giftinfo! Kalium följes regelbundet vid svår intoxikation. Stöttande terapi med iv vätska, korrigering av elektrolyter. Fallrapporter om att kalcium iv gett fatala arytmier vid digitalisorsakad hyperkalemi, varför digitalisantikroppar, insulin-glukosinfusion och ev. natriumbikarbonat föredras. Vid grav hyperkalemi med EKG-förändringar ges kalcium iv om digitalisantikroppar ej finns tillgängligt omedelbart.

Vid bradyarytmi ges atropin iv 0,5 – 1mg. Upprepa vid behov. Vid VT ges antidot på sjukhus. Vid VF skall man defibrillera. Kalciumantagonister är kontraindicerade och betablockerare undviks.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis