Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Mässling. Morbilli.

ICD-10: B05

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom som har risk för allvarliga komplikationer.

Orsak

Mässlingvirus inom gruppen paramyxovirus. Inkubationstid: Ca 10 dagar (7–18).

Symtom

Snabbt stigande hög feber, ögonirritation, torrhosta, snuva och lymfadenopati förekommer. Febern kan ibland ha ett bifasiskt förlopp och gå ner innan den stiger igen då utslag uppkommer efter ett par dagar. Utslaget är makulopapulöst, börjar i ansiktet och sprider sig till hela kroppen. Det blir succesivt sammanflytande och mörknar efter ett par dagar. Ibland kan gråvita små fläckar noteras i munslemhinnan dagarna före utslaget (Koplinks fläckar).

Smittsamhet: Mycket hög smittsamhet. Droppsmitta. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids som aerosol via luftvägar, ögonens slemhinnor eller direktkontakt. Viruset kan finnas aktivt i luften eller på ytor i upp till två timmar. Smittar från fyra dagar innan till fyra dagar efter att utslaget uppkommer. Genomgången sjukdom eller två doser mässlingsvaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och förhindrar vidare smittspridning.

Barn 12–18 mån. bör vaccineras med MPR inför utlandsresa.

Komplikationer: Vanliga komplikationer är andningsbesvär, pneumoni och sekundära bakteriella infektioner som bakteriell pneumoni och otit. En ovanlig men allvarlig komplikation är encefalit som kan leda till bestående hjärnskador och dödsfall.

Diagnos

Klinisk diagnos som bekräftas med PCR från nasofarynxaspirat eller serologi. Kontakta infektionsklinik vid hög misstanke om mässling. Bekräftad diagnos ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget samt Folkhälsomyndigheten för smittspårning och förebyggande åtgärder.

Behandling

Symtomatisk behandling.

Eventuellt mottagliga personer i omgivningen bör vaccineras inom 48-72 timmar. Behandling med gammaglobulin kan bli aktuellt för spädbarn och gravida.

Mässlingvaccination med två doser har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 och i Sverige finns ingen inhemsk smittspridning. Sjukdomen sprids i många andra länder, bland annat i Europa, och utbrott förekommer i Sverige. MPR vaccination kan ges från 6 månaders ålder. Barn bör vaccineras före utlandsresa. Vid vaccination före 12 månaders ålder behöver ny vaccination ges vid 18 månader. Folkhälsomyndigheten har beslutat att inte tidigarelägga den allmänna vaccinationen bla pga lägre immunsvar och vaccineffektivitet.

Referenser

Sjukdomsinformation om mässling. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/massling/

Measles Fact sheet. WHO. Dec 2019.
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles

Rikshandboken Barnhälsovård.
http://www.rikshandboken-bhv.se

Tidpunkt för första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Folkhälsomyndigheten. 2018

För dig som patient
Läs mer om Mässling. Morbilli. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis