Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Barnets sjukdomar > Mässling. Morbilli.

Mässling. Morbilli.

ICD-10: B05

Orsak

Mässlingvirus. Inkubationstid: 7 – 18 dagar.

Symtom

Barnet får stigande eller bifasisk feber upp till 40°C. Under dygn 3-4 debuterar storfläckigt, erytematöst exantem som successivt blir sammanflytande. Snuva, hosta, ljusskygghet, konjunktivit, huvudvärk, ont i svalget. Efflorescenserna är rödbleka eller purpurröda makulopapler med ibland petekialt inslag. Börjar i hårfäste, sedan ansikte, hals och fortsätter nedåt. Generalisering inom 3 dygn. Sammanflyter. Efter 3-4 dagar rödbrun skiftning och sedan fin fjällning, dock inte på händer och fötter. Barnet blir trött, ibland illamående och får konjunktivit. I munhålan kan Kopliks fläckar ses. Dessa är små, klarröda prickar med en vitblå punkt i mitten. Börjar cirka 2 dygn före utslag, sprids över kind- och läppslemhinna. Flyter samman till ”saltkorn på röd matta”. Försvinner på andra dygnet. Sjukdomen är numera tämligen ovanlig pga den allmänna vaccinationen (MPR) sedan 1982; vaccination vid 18 månaders ålder och i årskurs 2 i skolan. Observans utrikesfödda/ flyktingar där vaccinationen kan vara bristfällig.

Smittsamhet: Mycket hög smittsamhet. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids som aerosol. Smittar via luftvägar (inandning), ögonens slemhinnor eller direktkontakt. Smittar från 1 vecka efter det andra personen smittats t o m tre dagars feberfrihet. Livslång immunitet. Barn mellan 6 – 18 mån ålder saknar skydd och är mottagliga. Förebyggande behandling (vaccin/gammaglobulin) kan ges till icke immuna individer.

Post expositionsvaccin inom 48-72 timmar vb. Barn 12-18 mån bör vaccineras med MPR inför utlandsresa.

Komplikationer: Otit och pneumoni. Om encefalitmisstanke (1/1000), akutremiss till sjukhus.

Behandling

Vid misstanke, kontakta infektionsklinik. Symtomatisk behandling. Hemma från förskolan 10-14 dagar. Anmälningspliktig sjukdom.

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se

För dig som patient
Läs mer om Mässling. Morbilli. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ