Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Mässling, Morbilli
Annons:

Mässling, Morbilli


Mässling är en anmälningspliktig sjukdom som har risk för allvarliga komplikationer.

Orsak

Mässlingvirus inom gruppen paramyxovirus. Inkubationstid: Ca 10 dagar (7-18).

Symtom

Snabbt stigande hög feber, ögonirritation, torrhosta, snuva och lymfadenopati förekommer. Febern kan ibland ha ett bifasiskt förlopp och gå ner innan den stiger igen då utslag uppkommer efter ett par dagar. Utslaget är makulopapulöst, börjar i ansiktet och sprider sig till hela kroppen. Det blir successivt sammanflytande och mörknar efter ett par dagar. Ibland kan gråvita små fläckar noteras i munslemhinnan dagarna före utslaget (Koplinks fläckar).

Smittsamhet: Mycket hög smittsamhet. Droppsmitta. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids som aerosol via luftvägar, ögonens slemhinnor eller direktkontakt. Viruset kan finnas aktivt i luften eller på ytor i upp till två timmar. Smittar från fyra dagar innan till fyra dagar efter att utslaget uppkommer. Genomgången sjukdom eller två doser mässlingsvaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och förhindrar vidare smittspridning.

Barn 12-18 mån. bör vaccineras med MPR inför utlandsresa.

Komplikationer: Vanliga komplikationer är andningsbesvär, pneumoni och sekundära bakteriella infektioner som bakteriell pneumoni och otit. En ovanlig men allvarlig komplikation är encefalit som kan leda till bestående hjärnskador och dödsfall.

Diagnos

Klinisk diagnos som bekräftas med PCR från nasofarynxaspirat eller serologi. Kontakta infektionsklinik vid hög misstanke om mässling. Bekräftad diagnos ska anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget samt Folkhälsomyndigheten för smittspårning och förebyggande åtgärder.

Behandling

Symtomatisk behandling.

Eventuellt mottagliga personer i omgivningen bör vaccineras inom 48-72 timmar. Behandling med gammaglobulin kan bli aktuellt för spädbarn och gravida.

Mässlingvaccination med två doser har ingått i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982 och i Sverige finns ingen inhemsk smittspridning. Sjukdomen sprids i många andra länder, bland annat i Europa, och utbrott förekommer i Sverige. MPR vaccination kan ges från 6 månaders ålder. Barn bör vaccineras före utlandsresa. Vid vaccination före 12 månaders ålder behöver ny vaccination ges vid 18 månader. Folkhälsomyndigheten har beslutat att inte tidigarelägga den allmänna vaccinationen bla pga lägre immunsvar och vaccineffektivitet.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om mässling. Folkhälsomyndigheten.

Measles Fact sheet. WHO. Dec 2019.

Rikshandboken Barnhälsovård.

Tidpunkt för första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Folkhälsomyndigheten. 2018

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: