Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.

ICD-10: I95

Definition

Symtomgivande lågt blodtryck. Sänkning av systoliska blodtrycket> 20 mm vid uppresning från liggande. Ortostatisk hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande med samtidig höjning av hjärtfrekvensen. Postural hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande utan samtidig höjning av hjärtfrekvensen.

Orsaker

Ortostatisk hypotoni: Liten blodvolym (dehydrering, elektrolytrubbning, anemi), omfördelning av blodvolymen (varicer, efter måltid), hjärtsvikt (låg hjärt-minutvolym), långvarigt sängläge (bristande träning av tryckreceptorer), läkemedel (diuretika, antihypertensiva, alfa-1-receptorblockerare, fentiaziner med flera).

Postural hypotoni: Bristande funktion i vasoregulatoriska system (Mb Parkinson, diabetes mellitus, andra neuropatier). Ofta kombination av flera faktorer.

Symtom

Cerebrala; yrsel, svimning. Detta till följd av försämrad autoregulation av blodflödet.

Utredning

Mätning av blodtrycket i liggande samt efter uppresning; dels direkt dels efter 5 minuter. Hb, S-Na, S-K, P-Glukos, B12/homocystein. Tecken på hjärtsvikt? Läkemedelsgenomgång. Tecken på neuropati? (vibrationssinne etc). Se avsnittet Hypotoni i kapitlet Hjärt-Kärlsjukdomar.

Behandling

Läkemedelsjustering vb. Motion. Undvik frekvent sängläge. Remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut för att hjälpa pat att hitta bra strategier för att minska fallrisken. Lindning av underbenen. Sympatomimetika t ex etilefrin. Vid terapirestistenta och kraftigt symtomgivande fall kan kombination med fludrocortison (mineralkortikoid effekt) provas.

Aktuella mediciner

Etilefrin: T Effortil.

Fludrokortison: T Florinef.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!