Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Hypotoni hos äldre
Annons:

Hypotoni hos äldre


Författare

Definition

Symtomgivande lågt blodtryck. Sänkning av systoliska blodtrycket > 20 mm vid uppresning från liggande. Ortostatisk hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande med samtidig höjning av hjärtfrekvensen. Postural hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande utan samtidig höjning av hjärtfrekvensen.

Orsaker

Ortostatisk hypotoni: Minskad blodvolym (dehydrering, elektrolytrubbning, anemi), omfördelning av blodvolymen (varicer, dekliva ödem, matsmältning efter måltid), hjärtsvikt (låg hjärt-minutvolym), långvarigt sängläge (bristande träning av tryckreceptorer), läkemedel (diuretika, antihypertensiva, alfa-1-receptorblockerare, fentiaziner med flera).

Postural hypotoni: Bristande funktion i vasoregulatoriska system (Mb Parkinson, diabetes mellitus, andra neuropatier). Ofta kombination av flera faktorer.

Symtom

Cerebrala symtom till följd av försämrad autoregulation av blodflödet, vilket ger yrsel, svimning.

Utredning

Mätning av blodtryck och puls i liggande samt efter uppresning; dels direkt, dels efter 5 minuter och gärna även efter 10 minuter. Symtom i samband med undersökningen? Tecken på hjärtsvikt eller misstanke arytmi? Dåligt vätskeintag? Tecken på neuropati? (vibrationssinne etc.). Läkemedelsgenomgång. Se avsnittet Hypotoni i kapitlet Kardiologi.

Blodstatus S-kreatinin och elektrolyter TSH/T3/T4.
EKG, ev. 24 timmars blodtrycksmätning.

Behandling

Läkemedelsjustering vid behov – i första hand försöka minska läkemedel som bidrar till sänkt blodtryck. Motion. Undvik frekvent sängläge. Remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut för att hjälpa patient att hitta bra strategier för att minska fallrisken, att träna upp muskler och leder samt balans. Lindning av underbenen eller stödstrumpor. Sympatomimetika t.ex. etilefrin. Midodrin, alfa-adrenerg agonist kan ibland prövas men med försiktighet! Vid terapiresistens och kraftiga symtom kan kombination med fludrocortison (mineralkortikoid effekt) provas.

Vårdnivå

Utredning slutförs oftast inom primärvården. Vid hypotoniorsakade fallolyckor eller misstanke om kardiell syncope brukar utredning påbörjas/fortsätta på sjukhus.

Fördjupning

Fysisk aktivitet i. Sjukdomsprevention och. Sjukdomsbehandling (FYSS). www.fyss.se

Aktuella Mediciner

Etilefrin: T Effortil.

Midodrin: Midodrin.

Fludrokortison: T Florinef.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: