Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
Annons:

Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.


Anna Tengvall
Anna Tengvall
Specialistläkare i geriatrik

Definition

Symtomgivande lågt blodtryck. Sänkning av systoliska blodtrycket > 20 mm vid uppresning från liggande. Ortostatisk hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande med samtidig höjning av hjärtfrekvensen. Postural hypotoni: Lågt blodtryck vid uppresande utan samtidig höjning av hjärtfrekvensen.

Orsaker

Ortostatisk hypotoni: Liten blodvolym (dehydrering, elektrolytrubbning, anemi), omfördelning av blodvolymen (varicer, dekliva ödem, efter måltid), hjärtsvikt (låg hjärt-minutvolym), långvarigt sängläge (bristande träning av tryckreceptorer), läkemedel (diuretika, antihypertensiva, alfa-1-receptorblockerare, fentiaziner med flera).

Postural hypotoni: Bristande funktion i vasoregulatoriska system (Mb Parkinson, diabetes mellitus, andra neuropatier). Ofta kombination av flera faktorer.

Symtom

Cerebrala; yrsel, svimning. Detta till följd av försämrad autoregulation av blodflödet.

Utredning

Mätning av blodtrycket och pulsen i liggande samt efter uppresning; dels direkt, dels efter 5 minuter och gärna även efter 10 minuter. Symtom i samband med undersökningen? Tecken på hjärtsvikt? Dåligt vätskeintag? Tecken på neuropati? (vibrationssinne etc.). Läkemedelsgenomgång. Se avsnittet Hypotoni i kapitlet Hjärt-Kärlsjukdomar.

Blodstatus S-kreatinin och elektrolyter TSH/T3/T4.
EKG, ev. 24 timmars blodtrycksmätning.

Behandling

Läkemedelsjustering vb – i första hand försöka minska läkemedel som bidrar till sänkt blodtryck. Motion. Undvik frekvent sängläge. Remitteras till sjukgymnast och arbetsterapeut för att hjälpa patient att hitta bra strategier för att minska fallrisken. Lindning av underbenen. Sympatomimetika t.ex. etilefrin. Midodrin, alfa-adrenerg agonist kan ibland prövas men med försiktighet! Vid terapiresistens och kraftiga symtom kan kombination med fludrocortison (mineralkortikoid effekt) provas.

Fördjupning

Fysisk aktivitet i. Sjukdomsprevention och. Sjukdomsbehandling (FYSS). www.fyss.se

Aktuella Mediciner

Etilefrin: T Effortil.

Midodrin: Midodrin.

Fludrokortison: T Florinef.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: