Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hepatit. Autoimmun hepatit.

ICD-10: K75.4

Definition

Kronisk leverinflammation med leverrelaterade autoantikroppar och hypergammaglobulinemi.

Orsak

Okänd, ofta associerad med andra autoimmuna sjukdomar. Utlösande faktorer kan vara infektion (troligen virus) eller läkemedel. Kvinna/man – 4:1, kan uppkomma i alla åldrar

Symtom

Trötthet, illamående, anorexi, klåda, smärtor under höger arcus, ledbesvär ffa småleder, ikterus, extrahepatiska hudmanifestationer såsom makulopapulära rodnader ffa ansikte, bål, överarmar, och psoriasis, vitiligo, urtikaria, akne och erythema nodosum.
Kan presenteras som vid en akut hepatit men kan också vara helt asymtomatisk. Peak ses vid 20-30 års åldern och 50-70 års åldern.

Status

Ikterus, förstorad lever och ev mjälte. 30 % av de som får diagnos har levercirros. Status på dekompenserad leversjukdom som t.ex. esofagusvaricer, encefalopati och ascites.

Differentialdiagnoser

Övriga hepatiter men framför allt läkemedelsutlöst hepatit, alkoholutlöst hepatit och virushepatiterna. Svårare att avgränsa mot övriga autoimmuna leversjukdomar som primär biliär cirros och primär biliär skleroserande kolangit = specialistfall.

Utredning

SR, CRP, blodstatus, TSH, T4, lipidstatus (vid NASH – non-alcoholic steatohepatitis), transaminaser, ALP, bilirubin, elfores, hepatitserologi, och antikroppar: ANA (antinukleära antikroppar) och SMA (glatt muskel antikroppar), ev. också LKM (liver-kidney microsome-AK). Någon av dessa antikroppar är påvisbara i 90 % av fallen. Förhöjt Ig-G. Leverbiopsi. AMA (antikroppar mot mitokondrier) oftast stegrat vid primär biliär kolangit (PBC). Vid misstanke om Wilsons sjukdom tas cerulopplasmin. Järnstatus för att utesluta hemokromatos.

  • DiagnostikALAT och ASAT 2-3 ggr normalvärdet.Ibland 10-20 gånger det övre referensområdet.
  • Kvoten ASAT (eller ALAT)/ALP ofta <1:5 och i vissa fall <1:10
  • Stegrade gammaglobuliner ffa IgG. IgA och IgM ofta normalt.
  • Positiv ANA (antinukleära antikroppar) och/eller positiv SMA (glattmuskuelantikroppar). Pos hos 90% av patienterna.
  • Kräver avsaknad av viral hepatit
  • Ingen eller minimal kolestas kliniskt, labmässigt eller histologiskt
  • Inga hållpunkter för läkemedelsutlöst hepatit, alkoholhepatit eller annan toxisk leverskada.

Bilddiagnostik är inte obligatoriskt. Leverbiopsi är inte nödvändigt men genomförs oftast bland annat för att bekräfta diagnos, eller utesluta annan orsak.

Behandling

Remiss medicinklinik. Asymtomatiska patienter med lätt transaminasstegring (<3 gånger normalvärdet), inaktiv cirros utan inflammatorisk aktivitet, svår cytopeni saknar indikation för behandling. Allvarligare fall t.ex. pat med aktiv inflammation på leverbiopsin, ALAT >10ggr, ASAT >5ggr och IgG >2ggr normaltvärdet behandlas med prednisolon och/eller azatioprin (immunosupprimerande), kan vara livslångt. Behandlingsmålet är att normalisera transaminaserna. Ev. levertransplantation. Ny leverbiopsi kan genomföras vid tveksam effekt av behandlingen för att följa den histologiska utvecklingen.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis