Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Höftledsartros. Coxartros.

ICD-10: M16

Se även avsnittet Artros i detta kapitel!

Definition

Degenerativa ledbroskförändringar.

Man delar in artrossjukdomen i två typer – primär artros och sekundär artros.

Primär artros:

Orsak

Se avsnittet Artros.

Symtom

Stelhet, särskilt på morgonen eller efter stillasittande, belastningssmärta, särskilt vid de första stegen. Symtom i höft, ljumske, glutealt och/eller lår med utstrålning på insidan ner mot knät. Hälta, och senare även vilovärk. Symtomen kan variera över tid och uppträda i skov om flera månader under de första åren.

Status

Successivt alltmer inskränkt rörelseförmåga, börjar med rotationsinskränkning (inåtrotationen först). Därefter adduktions- och extensionsinskräkning. Igångsättningssvårigheter. Senare i förloppet kontraktur med framförallt flektions-adduktions-utåtrotationskontraktur med en funktionell benförkortning Ändring av gångmönster med förkortade steg och hälta senare i förloppet. Muskelhypotrofier, ffa glutealt med Trendelenburghälta. Trokanteriter kan förekomma sekundärt.

Utredning

Klinik + röntgenundersökning (dålig korrelation mellan klinik och rtg fynd tidigt i förloppet). Ha pat liggande på rygg med avslappnade ben, undersök rörligheten i höften. Notera rörelseinskränkning och om slutkänslan i rörelsen är ”stum” (=artros) eller mjuk. Ibland smärta i ljumsken vid rörelseprovokation. Vid misstanke på nedsatt njurfunktion tas S- Krea + eGFR inför ev insättande av NSAID/coxib.

Differentialdiagnoser: Femuro-acetbulär inklämning, trokanterit, coxit, spondylos, lumbago, ischias, claudicatio intermittens, metastaser, förträngningar i Arteria Iliaca (ger värk från höft/klinkor).

Behandling

Motion! Sjukgymnastisk behandling/ träning via artrosskola enligt BOA- konceptet; (se Fördjupning nedan). Många patienter behöver efter detta inte opereras och minskar sin konsumtion av analgetika. Viktnedgång, även vid måttlig övervikt. Analgetika och/eller NSAID. Käpp i motsatt hand. TENS kan minska smärtan. Ev käpp för avlastning. Vid stark belastningssmärta och vilovärk som kräver daglig analgetika remiss till ortoped för operationsbedömning. Information till patienten om operationsindikation är viktig för patientens förståelse för och acceptans av sjukdomen. Protesernas hållbarhet är idag 15-20 år vid komplikationsfritt förlopp.

Sekundär artros:

Orsak

Kan uppträda efter skador som distorsion, luxation, epifysiolysfraktur eller annan intraartikulär fraktur, samt som en följd av coxa plana (morbus Pertes), artritsjukdomar som RA eller septiska inflammationer. Mångårig ensidig belastning, inom vissa yrken diskuteras som orsak till artros.

Symtom

Se Primär artros ovan.

Behandling

Se Primär artros ovan.

Fördjupning

Behandlingsrekommendation Artros, Läkemedelsverket 3:2004; www.lakemedelsverket.se

FYSS, www.fyss.se

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer.

Svensk Ortopedisk Förening. Kliniska riktlinjer Höftartros.

Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012.

www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-5-1

www.boaregistret.se (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros).

Patientinformation: www.1177.se

Reumatikerförbundet tfn 08-505 805 00, www.reumatikerforbundet.se

Aktuella mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Tramadol: T Tramadol.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!