Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Höftledsartros. Coxartros.
Annons:

Höftledsartros. Coxartros.


Se även avsnittet Artros i detta kapitel.

Definition

Degenerativa ledbroskförändringar.

Man delar in artrossjukdomen i två typer – primär artros och sekundär artros.

Primär artros:

Orsak

Se avsnittet Artros.

Symtom

Stelhet, särskilt på morgonen eller efter stillasittande, belastningssmärta, särskilt vid de första stegen. Symtom med smärta i ljumske, glutealt och/eller lår med utstrålning på insidan ner mot knät. Hälta, och senare även vilovärk. Symtomen kan variera över tid och uppträda i skov om flera månader under de första åren.

Status

Successivt alltmer inskränkt rörelseförmåga, initialt rotationsinskränkning (framför allt inåtrotationen). Därefter kommer adduktions- och extensionsinskräkning. Igångsättningssvårigheter med första stegs hälta. Senare i förloppet kontraktur med framför allt flektions-adduktions-utåtrotationskontraktur med en funktionell benförkortning Ändring av gångmönster med förkortade steg och hälta senare i förloppet. Muskelhypotrofier, främst glutealt med Trendelenburghälta. Trokanteriter kan förekomma sekundärt.

Utredning

Klinik och röntgenundersökning (dålig korrelation mellan klinik och röntgenfynd tidigt i förloppet). Med patienten liggande på rygg med avslappnade ben undersöks rörligheten i höften. Notera rörelseinskränkning och om slutkänslan i rörelsen är ”stum” (= artros) eller mjuk. Ofta smärta i ljumsken vid rörelseprovokation. Vid misstanke på nedsatt njurfunktion tas S-Krea + eGFR inför ev. insättande av NSAID/coxib.

Differentialdiagnoser

Femuro-acetabulär inklämning, trokanterit, coxit, spondylos, lumbago, ischias, claudicatio intermittens, metastaser, förträngningar i arteria iliaca (ger värk från höft/klinkor).

Behandling

Motion. Fysioterapi med artrosskola enligt BOA- konceptet; (se Fördjupning nedan). Många patienter behöver efter detta inte opereras och minskar sin konsumtion av analgetika. Viktnedgång, även vid måttlig övervikt. Analgetika och/eller NSAID/Coxib. Käpp i motsatt hand. TENS kan minska smärtan. Vid stark belastningssmärta och vilovärk även nattetid som kräver analgetika, remiss till ortoped för operationsbedömning. Information till patienten om operationsindikation är viktig för patientens förståelse för och acceptans av sjukdomen. Protesernas hållbarhet är idag som regel över 20 år vid komplikationsfritt förlopp.

Sekundär artros:

Orsak

Kan uppträda efter skador som distorsion, luxation, epifysiolysfraktur eller annan intraartikulär fraktur, samt som en följd av coxa plana (morbus Pertes), artritsjukdomar som RA eller septiska infektioner.

Symtom

Se Primär artros ovan.

Behandling

Se Primär artros ovan.

Fördjupning

FYSS, www.fyss.se

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer.

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen, 2021.

www.boaregistret.se (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros).

Patientinformation: www.1177.se

Reumatikerförbundet tfn 08-505 805 00, www.reumatikerforbundet.org

Aktuella Mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Tramadol: T Tramadol.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: