Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Psykiatri / Intellektuell funktionsnedsättning vuxna.
Annons:

Intellektuell funktionsnedsättning vuxna.


Definition:
Utvecklingsstörning: IQ <70 där lindrig mental utvecklingsstörning ligger mellan IQ 55–69. Svag begåvning: IQ 70–85.

Symtom:
Svårigheter med att förstå och lära sig saker. Brister i teoretiskt tänkande och svårt att hantera och tolka abstrakta ord, symboler, beskrivningar. Vid svårare funktionsnedsättning förekommer även motoriska symtom. En under vuxenlivet successivt utvecklande bild av att individen inte fungerar som förväntat i arbete eller relationer. Misslyckas gång på gång.

Differentialdiagnos:
Personlighetsstörning. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning m.m.

Status:
Ofta ingen påfallande avvikelse.

Utredning:
Fråga om skolgång och skolbetyg. Anamnes gällande bl.a. arbetsfunktion, relationer, intressen. Vid misstanke men inte diagnos bör testning göras.

Behandling:
I görligaste mån anpassning av livets krav inkl. arbete till förutsättningarna. Habilitering.

Fördjupning:
Svenska Psykiatriska Föreningen. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning inom psykiatrin. Kliniska Riktlinjer. 2019. Går att beställa via http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: