Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Underbegåvning hos vuxna.

ICD-10: F 70 (lindrig psykisk utvecklingsstörning. F 71 ( Medelsvår psykisk utvecklingsstörning).

Definition

Utvecklingsstörning: IQ< 70 där lindrig mental utvecklingsstörning ligger mellan IQ 55-69. Svag begåvning: IQ 70 – 85.

Symtom

En under vuxenlivet successivt utvecklande bild av individen inte fungerar som förväntat i ex v arbete eller relationer. Misslyckas gång på gång.

Differentialdiagnos: Personlighetsstörning. Neuropsykiatrisk funktionsstörning mm.

Status

Ofta ingen påfallande avvikelse.

Utredning

Fråga om skolgång och skolbetyg. Anamnes gällande bl. a arbetsfunktion, relationer, intressen.

Behandling

I görligaste mån anpassning av livets krav inkl arbete till förutsättningarna. Kontakt FHV?

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!