Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Psykiatri / Intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna
Annons:

Intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna


Definition

Utvecklingsstörning: IQ <70 där lindrig mental utvecklingsstörning ligger mellan IQ 55–69. Svag begåvning: IQ 70–85.

Symtom

Svårigheter med att förstå och lära sig saker. Brister i teoretiskt tänkande och svårt att hantera och tolka abstrakta ord, symboler, beskrivningar. Vid svårare funktionsnedsättning förekommer även motoriska symtom. En under vuxenlivet successivt utvecklande bild av att individen inte fungerar som förväntat i arbete eller relationer. Misslyckas gång på gång.

Differentialdiagnos

Personlighetsstörning. Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning m.m.

Status

Ofta ingen påfallande avvikelse.

Utredning

Fråga om skolgång och skolbetyg. Anamnes gällande bl.a. arbetsfunktion, relationer, intressen. Vid misstanke men inte diagnos bör testning göras.

Behandling

I görligaste mån anpassning av livets krav inkl. arbete till förutsättningarna. Habilitering.

Fördjupning

Svenska Psykiatriska Föreningen. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning inom psykiatrin. Kliniska Riktlinjer. 2019. Går att beställa via http://www.svenskpsykiatri.se/spfs-kliniska-riktlinjer/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: