Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.

ICD-10: F05

Definition

Ett akut (under period av timmar-dagar) insättande psykiskt syndrom karaktäriserat av intellektuell och psykomotorisk störning samt störd sömn-vakenhetscykel. Observera att konfusion utgör symtom på en bakomliggande sjukdom.

Orsak

I stort sett varje sjukdom, banal eller allvarlig, somatisk eller psykisk, kan utlösa konfusion (se nedan under Utredning). Vanligt är t ex uvi, urinstämma, pneumoni, viros, hjärtsvikt, smärta, obstipation. Miljöbyte, sensorisk depreviation (= nedsatt/okorrigerad syn, hörsel, social isolering) ”stökig” omgivning, läkemedel (i synnerhet antikolinergika, bensodiazepiner och opioider, se avsnittet Läkemedelsbehandling av äldre). Postoperativ konfusion är inte ovanligt. Äldre, med reducerad cerebral reservkapacitet, i synnerhet vid demenssjukdom, är särskilt sårbara.

Impressiv afasi kan likna konfusion och vara det enda kvarstående symtomet efter TIA/Stroke. Ibland ett ”dolt” handikapp. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Symtom

Beroende av bakomliggande sjukdom. Konfusionstillståndet kan variera mellan lätta, drömliknande (oneroida) tillstånd till fullt utvecklad psykotisk symtomatologi med hallucinationer och vanförställningar. Hypo- eller hyperaktivitet. Nattstökighet och dagtrötthet. Störningar i tids-rums- och personuppfattning. Ångest och oro. Ibland aggressivitet. Ofta stor symtomvariation över dygnet.

Differentialdiagnoser: Demens, depression, TIA/Stroke, alkohol, andra droger.

Utredning

Tidsförloppet är viktigt. Kort anamnes talar emot demens/depression. Miljöfaktorer? Uteslut bakomliggande orsak så som skalltrauma (subduralhematom), fraktur, urinretention, uvi, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungemboli, intoxikation (nyinsatta läkemedel?), akut buk, obstipation, infektion, anemi, hypoglykemi, hypoxi, elektrolytrubbning, tyreotoxikos.

Lab: Hb, P-Glu, S-Na, S-K, S-Ca, S-fritt T4/TSH, Leverstatus, CRP, SR, U- sticka, EKG. DT hjärna?

Behandling

Behandla bakomliggande orsak. I övrigt god omvårdnad. Ge patienten möjlighet att orientera sig mot omvärlden – lugn ljus miljö, glasögon på, fungerande hörapparat. Rätta till dygnsrytmen. Vistelse i dagsljus. Medicinsanering.

Läkemedel: Inga psykofarmaka häver konfusionen utan är troligen bara symtomlindrande. Klometiazol som dagsedativum 1 kapsel eller 5ml kan försökas. Dosering klometiazol vid sömnrubbning 1-2 kapslar eller 5-10 ml, dosminskning om kvarvarande dåsighet på morgonen. Tänk på risken för blodtrycksfall.). Var försiktig med preparat med antikolinergeffekt. Vid svår oro/agitering eller psykotiska symtom risperidon 0,5-2 mg/dygn , alternativt haloperidol 0,5 mg, 1 x 2-3. Effekt på psykotiska symtom kan dröja dagar upp till flera veckor. Kliniken följs. Observera att neuroleptika kan förvärra såväl psykiska som somatiska tillståndet vid Lewy-Body demens; ökade psykotiska symtom, fall och synkope. Neuroleptika i sig har även visat sig innebära högre risk för död hos äldre med demens – korta behandlingstider!

Aktuella mediciner

 Haloperidol: Inj/Oral lösn/T Haldol.

Klometiazol: K/Oral lösn Heminevrin.

Risperidon: Frystorkad T/Inj/T/Oral lösn Risperdal. T Risperidon.

Enligt egen erfarenhet: Akut förvirrade äldre individer (pga infektion, benbrott, sjukhusvistelse mm) klarnar ofta upp snabbt efter insättning av kapsel Exelon/Rivastigmin 1,5 mg x 2 under några dygn! (Dr Christina Wikman-Lundbom, Kungälvs sjukhus).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!