Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.

ICD-10: F05

Definition

Ett akut (under period av timmar-dagar) insättande psykiskt syndrom karaktäriserat av intellektuell och psykomotorisk störning samt störd sömn-vakenhetscykel. Observera att konfusion utgör symtom på en bakomliggande sjukdom.

Orsak

I stort sett varje sjukdom, banal eller allvarlig, somatisk eller psykisk, kan utlösa konfusion (se nedan under Utredning). Vanligt är t.ex. uvi, urinstämma, pneumoni, viros, hjärtsvikt, smärta, obstipation. Miljöbyte, sensorisk depreviation (= nedsatt/okorrigerad syn, hörsel, social isolering), ”stökig” omgivning, läkemedel (i synnerhet antikolinergika, bensodiazepiner och opioider, se avsnittet Läkemedelsbehandling av äldre). Postoperativ konfusion är inte ovanligt. Äldre, med reducerad cerebral reservkapacitet, i synnerhet vid demenssjukdom, är särskilt sårbara.

Impressiv afasi kan likna konfusion och vara det enda kvarstående symtomet efter TIA/Stroke. Ibland ett ”dolt” handikapp. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Symtom

Beroende av bakomliggande sjukdom. Konfusionstillståndet kan variera mellan lätta, drömliknande (oneroida) tillstånd till fullt utvecklad psykotisk symtomatologi med hallucinationer och vanförställningar. Hypo- eller hyperaktivitet. Nattstökighet och dagtrötthet. Störningar i tids-rums- och personuppfattning. Ångest och oro. Ibland aggressivitet. Ofta/som regel ses vid konfusion symtomvariation över dygnet.

Differentialdiagnoser

Demens, depression, TIA/Stroke, alkohol, andra droger.

Utredning

Tidsförloppet är viktigt. Kort anamnes talar emot demens/depression. Miljöfaktorer? Uteslut bakomliggande orsak så som skalltrauma (subduralhematom), fraktur, urinretention, uvi, stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungemboli, läkemedel, intoxikation, akut buk, obstipation, infektion, anemi, hypoglykemi, hypoxi, dehydrering, elektrolytrubbning, tyreotoxikos.

Läkemedel är en vanlig orsak till akut konfusion. Gå igenom läkemedelslistan. Läkemedel som uppvisar starkt samband med kognitiva störningar är: bensodiazepiner, glukokortikoider, opioider, antiepileptika, urologiska spasmolytika, antiemetika, antiarytmika, tri- och tetracykliska antidepressiva, medel vid parkinsonism, antipsykotiska läkemedel av högdostyp, antihistaminer av 1:a generationen.

Lab: Hb, P-Glu, S-Na, S-K, S-Ca, S-fritt T4/TSH, Leverstatus, CRP, SR, U-sticka, EKG. CT hjärna?

Behandling

Behandla bakomliggande orsak. Sanera läkemedelslistan.

I övrigt god omvårdnad. Ge patienten möjlighet att orientera sig mot omvärlden – lugn ljus miljö, glasögon på, fungerande hörapparat. Rätta till dygnsrytmen. Vistelse i dagsljus. Medicinsanering. Inte ok att behandla en positiv urinsticka om inga andra specifika symtom på UVI finns.

Hellre tappning än KAD vid urinstämma.

Läkemedel: Inga psykofarmaka häver konfusionen utan är troligen bara symtomlindrande. Klometiazol som dagsedativum 1 kapsel eller 5 ml kan försökas. Dosering klometiazol vid sömnrubbning 1–2 kapslar eller 5–10 ml, dosminskning om kvarvarande dåsighet på morgonen. Tänk på risken för blodtrycksfall. Var försiktig med preparat med antikolinergeffekt. Vid svår oro/agitering eller psykotiska symtom risperidon 0,5–1,5 mg/dygn, alternativt haloperidol 0,5 mg,
1 x 2–3. Effekt på psykotiska symtom kan dröja dagar upp till flera veckor. Kliniken följs. Observera att neuroleptika kan förvärra såväl psykiska som somatiska tillståndet vid Lewykroppsdemens; ökade psykotiska symtom, fall och synkope. Neuroleptika i sig har även visat sig innebära högre risk för död hos äldre med demenssjukdomar – eftersträva korta behandlingstider.

Fördjupning

Socialstyrelsen. Olämpliga läkemedel för äldre. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/aldre-olampliga-lakemedel-for-aldre-lista.pdf

Aktuella Mediciner

Haloperidol: Inj./Oral lösn./T Haldol.

Klometiazol: K/Oral lösn. Heminevrin.

Risperidon: Munsönderfallande: T/Inj./T/Oral lösn. Risperdal. T Risperidon.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis