Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Hosta – akut och kronisk
Annons:

Hosta – akut och kronisk


Orsak

Luftvägar: Infektion (pertussis, pneumoni, mykoplasma, TWAR, tbc, sinuit, tonsillit, akut bronkit, laryngit, trakeit, svampinfektion, parasiter, empyema, Covid 19), rökning, hyperreaktiv slemhinna, astma, dysfunktionell andning (se detta avsnitt ovan), ”postnasal drip” p.g.a.rinit eller sinuit, KOL, emfysem, kronisk bronkit, lungemboli, bronkiektasier, cystisk fibros, pseudokrupp, tumörer, främmande kropp, näspolyp, sarkoidos, silikos, irriterande ångor, pneumotorax, hilusaffektion, pleuraexsudat, mellanlobssyndrom, GPA (vaskulit), lungfibros, pleurit.

Cirkulation: Hjärtinkompensation, lungödem, perikardit, aortaaneurysm.

Övrigt: ACE-hämmare, ”förlägenhetshosta”, aspiration, gastroesofagal reflux (hiatusbråck), vaxpropp, otit, intrathorakal struma.

Utredning

Anamnes: Är hostan urakut, akut (<3v) eller kronisk (> 8 veckor)? , rökning, viktnedgång, feber, yrke, allergier, hereditet, dyspné, ortopne, hostans karaktär: frekvens, torr/produktiv, utseende, hemoptys, utlösande faktorer.

I status noteras andningsfrekvens, temp, BT, puls, syresaturation. ÖNH-status, hjärtstatus (svikt?), lungauskultation.

Vb vidare utredning med CRP, SR, sputumodling, EKG, ev spirometri, lungröntgen, CT-thorax.

Speciell uppmärksamhet kring hemoptys, viktnedgång, dyspne och dåligt allmäntillstånd!

Behandling

Kausal utifrån utredningsfynd. Barn har ofta obstruktivt inslag – β2 agonist i mixtur eller inhalation. Se avsnittet Astma hos barn i kap. Pediatrik.

Receptbelagda läkemedel mot rethosta: etylmorfin+cocillanaextrakt+senegaextrakt (mixt Cocillana-Etyfin) kan ha effekt men risk för andningsdepression vid obstruktiv genes till hosta (astma, KOL, obstruktiv bronkit hos barn) + CNS-symtom (ej lämpligt att köra bil), interaktion med Waran; pentoxivirin (Biseltoc) är ett receptbelagt icke-narkotiskt preparat som är centralt verkande på hostcentrum. Bromhexin och efedrin (Mollipect) har teoretiskt en bronkvidgande effekt men om behov av detta rekommenderas istället inh. beta-2-stimulerare. Mollipect har inte bevisad hostdämpande effekt.

Egenvård

Drick mycket, gärna varm dryck. Undvik rökiga miljöer. Vanliga halstabletter lindrar ibland en del. Slemlösande läkemedel som Quilla Simplex, Bisolvon och Bromhexin har ingen vetenskapligt påvisad effekt peroralt, Acetylcystein har endast påvisad effekt vid KOL-exacerbationer och då en liten sådan. Hosthämmande: (Nipaxon receptfritt) har effekt men ofta måste dosen ökas över det rekommenderade.

Aktuella Mediciner

Etylmorfin + cocillanaextrakt + senegaextrakt: Oral lösn. Cocillana-Etyfin.

Pentoxivirin: Oral lösn. Biseltoc

Bromhexinhydroklorid + efedrinhydroklorid: Oral lösn. Mollipect. Etrilect

Noskapin: Oral susp./T Nipaxon.

Patientinformation: www.doktorn.com

Enligt egen erfarenhet: Icke-astmatiker med allergisk rinit kan ibland drabbas av hosta. Nasal steroid kan då även lindra den med riniten associerade hostan. (Dr Mikael Sahlquist, Uddevalla).

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: