Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Idrottsmedicin > Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.

Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.

ICD-10: ICD-10: osteoporos M81.9; ätstörningar UNS F50.9; sekundär amenorré N91.1

Se även avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Definition

Kombinationen av ätstörning, menstruell dysfunktion (amenorré) och osteoporos.

Orsak

Ätstörningen är oftast grundorsaken. Oftast elitidrottande kvinnor som utvecklar anorexia, med åtföljande viktpåverkan och menstruella störningar. Successivt även osteoporos. I vidare mening tycks pressen på kvinnliga idrottare att ”vara smala” kunna bidra till fenomenet. Bidragande till utveckling av sekundär amenorré kan även vara kraftig fysisk aktivitet med minskat hormonfrisläpp till hypofysen från hypothalamus av GNRH (Gonadotropt Releasing hormone).

Symtom

Allmänpåverkan i form av sämre prestationer, såväl inom idrotten som socialt. Viktnedgång. Ev depression, återkommande infektioner.

Utredning

I försäsongsundersökningen av kvinnliga idrottare bör en noggrann anamnes inklusive kostvanor, viktmedvetenhet och menstruationer ingå. Idrottare bör regelbundet undervisas om kostvanor och ätstörningar, inte minst för att belysa spridda ”myter” och felaktiga föreställningar om att ”slimmer is faster” mm. Kostdagbok kan vara till hjälp. Ofta är det totala dygnsintaget av kost hos den elitidrottande kvinnan för lågt i förhållande till träningsmängden. Bentäthetsmätning kan avslöja diagnosen osteoporos.

Behandling

Prevention är nyckelordet! ALLA idrottsmedicinskt involverade läkare bör kunna känna igen, förhindra och behandla delkomponenterna i triaden, enligt nedan. Felaktiga kostvanor skall rättas till via information från lagläkare eller (idrottsmedicinskt intresserad) dietist. När matvanor och vikt normaliserats återkommer ofta menstruationer och risken för osteoporos minskar. Träningsintensiteten bör minskas. Obehandlat har female triad prognostiskt risk för påverkan på reproduktionen, sänkt immunförsvar, negativa psykologiska effekter som depression mm. Detta förutom effekterna på skelettet med ökad frakturrisk. Ge kalciumtillskott om totala dagsintaget i kosten understiger 1500 mg (se avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar). Ev hormontillskott i form av p-piller via gynekolog.

Gynekologremiss om menstruationsrubbningar inte normaliseras efter att kosten och träningen justerats.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ