Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.

ICD-10: osteoporos M81.9; Ätstörningar UNS F50.9; sekundär amenorré N91.1

Se även avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Definition

Kombinationen av ätstörning, menstruell dysfunktion (amenorré) och osteoporos.

Orsak

Ätstörningen är oftast grundorsaken. Oftast elitidrottande kvinnor som utvecklar anorexia, med åtföljande viktpåverkan och menstruella störningar. Successivt även osteoporos. I vidare mening tycks pressen på kvinnliga idrottare att ”vara smala” kunna bidra till fenomenet. Bidragande till utveckling av sekundär amenorré kan även vara kraftig fysisk aktivitet med minskat hormonfrisläpp till hypofysen från hypothalamus av GnRH (Gonadotropine Releasing Hormone).

Symtom

Allmänpåverkan i form av sämre prestationer, såväl inom idrotten som socialt. Viktnedgång. Eventuell depression, återkommande infektioner.

Utredning

I försäsongsundersökningen av kvinnliga idrottare bör en noggrann anamnes inklusive kostvanor, viktmedvetenhet och menstruationer ingå. Idrottare bör regelbundet undervisas om kostvanor och ätstörningar, inte minst för att belysa spridda ”myter” och felaktiga föreställningar om att ”slimmer is faster” med mera. Kostdagbok kan vara till hjälp. Ofta är det totala dygnsintaget av kost hos den elitidrottande kvinnan för lågt i förhållande till träningsmängden. Bentäthetsmätning kan avslöja diagnosen osteoporos. Provtagning vid behov.

Behandling

Prevention är nyckelordet! ALLA idrottsmedicinskt involverade läkare bör kunna känna igen, förhindra och behandla delkomponenterna i triaden enligt nedan. Felaktiga kostvanor skall rättas till via information från lagläkare eller (idrottsmedicinskt intresserad) dietist. När matvanor och vikt normaliserats återkommer ofta menstruationer och risken för osteoporos minskar. Träningsintensiteten bör minskas. Obehandlat har female triad ökad risk för påverkan på reproduktionen, sänkt immunförsvar, negativa psykologiska effekter som depression m.m. Detta förutom effekterna på skelettet med ökad frakturrisk. Ge kalciumtillskott om totala dagsintaget i kosten understiger 1500 mg (se avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar). Eventuellt hormontillskott i form av p-piller via gynekolog.

Gynekologremiss om menstruationsrubbningar inte normaliseras efter att kosten och träningen justerats.

Fördjupning

Riksidrottsförbundets kostpolicy.www.rf.se

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis