NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.

ICD-10: osteoporos M81.9; Ätstörningar UNS F50.9; sekundär amenorré N91.1

Se även avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Definition

Kombinationen av ätstörning, menstruell dysfunktion (amenorré) och osteoporos.

Orsak

Ätstörningen är oftast grundorsaken. Oftast elitidrottande kvinnor som utvecklar anorexia, med åtföljande viktpåverkan och menstruella störningar. Successivt även osteoporos. I vidare mening tycks pressen på kvinnliga idrottare att ”vara smala” kunna bidra till fenomenet. Bidragande till utveckling av sekundär amenorré kan även vara kraftig fysisk aktivitet med minskat hormonfrisläpp till hypofysen från hypothalamus av GnRH (Gonadotropine Releasing Hormone).

Symtom

Allmänpåverkan i form av sämre prestationer, såväl inom idrotten som socialt. Viktnedgång. Eventuell depression, återkommande infektioner.

Utredning

I försäsongsundersökningen av kvinnliga idrottare bör en noggrann anamnes inklusive kostvanor, viktmedvetenhet och menstruationer ingå. Idrottare bör regelbundet undervisas om kostvanor och ätstörningar, inte minst för att belysa spridda ”myter” och felaktiga föreställningar om att ”slimmer is faster” med mera. Kostdagbok kan vara till hjälp. Ofta är det totala dygnsintaget av kost hos den elitidrottande kvinnan för lågt i förhållande till träningsmängden. Bentäthetsmätning kan avslöja diagnosen osteoporos. Provtagning vid behov.

Behandling

Prevention är nyckelordet! ALLA idrottsmedicinskt involverade läkare bör kunna känna igen, förhindra och behandla delkomponenterna i triaden enligt nedan. Felaktiga kostvanor skall rättas till via information från lagläkare eller (idrottsmedicinskt intresserad) dietist. När matvanor och vikt normaliserats återkommer ofta menstruationer och risken för osteoporos minskar. Träningsintensiteten bör minskas. Obehandlat har female triad ökad risk för påverkan på reproduktionen, sänkt immunförsvar, negativa psykologiska effekter som depression m.m. Detta förutom effekterna på skelettet med ökad frakturrisk. Ge kalciumtillskott om totala dagsintaget i kosten understiger 1500 mg (se avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar). Eventuellt hormontillskott i form av p-piller via gynekolog.

Gynekologremiss om menstruationsrubbningar inte normaliseras efter att kosten och träningen justerats.

Fördjupning

Riksidrottsförbundets kostpolicy.www.rf.se

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer