Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.

Orsak:

I grunden en generell arteriell småkärlssjukdom med successivt förtjockade kärlväggar och minskat lumen. Ärftlig. Patogena varianter av NOTCH3 genen. De vaskulära komplikationerna till stor del begränsad till hjärnan. Rökning och hypertoni  är riskfaktorer för tidig debut.

Symtom:

De kliniska manifestationerna är oftast en eller flera av nedanstående symtombilder:
– Migrän med aura (nästan 50%) som oftast är första manifestationen. Oftast kring 30 års åldern. Triptaner hjälper ej.
– Akut reversibel encefalopati (upp till 10%) – t.ex. synhallucinationer, kramper, fokalneurologi, medvetandepåverkan. Nästan alla (96%) återhämtar sig helt inom 3 mån.
– Ischemiska episoder, dvs. ischemisk stroke eller TIA-attacker
– Kognitiva nedsättning och demens
– Psykiatriska symtom, t.ex. depression, apati.

Kognitiv störning med tidig demensutveckling på grund av vitsubstansförändringar och atrofi i basala ganglier med infarkter och mikroblödningar. TIA/stroke i tidiga år (30–50 års ålder). Kärlförändringar redan i 10–20 års ålder. Släktingar drabbade av TIA/stroke i unga år.

Utredning:

Anamnes på stark hereditet. Psykiatriska symtom? Migrän med aura? Bedömning av kognition. MR hjärna.

Diagnos:

MR-fynden som är typiska vid CADASIL. Ses hos alla vid 35 års ålder som bär NOTCH3 mutationen. Anteriora temporallobsförändringar ses, samt förändringar i capsula externa och corpus callosum. Subkortikala lakunära lesioner och cerebrala mikroblödningar kan ses. LP behövs ej för diagnos.

För att med säkerhet fastställa diagnos behövs gentestning av NOTCH3 genen eller biopsi av små blodkärl via hudbiopsi.

Differentialdiagnoser:

– Småkärlssjuka med eller utan hypertoni
– Multipel skleros
– PACNS (primär angit av CNS)
– Andra familjära former
– Fabrys sjukdom pga GAL mutation

Behandling:

Finns ingen sjukdomsmodifierande behandling. Sekundärprevention som vanligt. Behandling fokuseras på att hantera symtomen, t.ex. huvudvärk, depression eller urininkontinens.

Prognos:

Vanligen utvecklar patienten migrän med aura vid 30 års ålder. TIA, stroke och humörpåverkan vid 40–60 års ålder. Demens 50–60 år. Balanssvårigheter vid 60 års ålder. Symtomatologin kan dock variera kraftigt inom familjerna. Tidig debut är inte synonymt med snabb progress av sjukdom. Många försämras inom 3 år efter diagnos enligt vissa stora studier.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev