Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

CADASIL


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Definition

CADASIL = Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.

Orsak

I grunden en generell arteriell småkärlssjukdom med successivt förtjockade kärlväggar och minskat lumen. Ärftlig. Patogena varianter av NOTCH3 genen. De vaskulära komplikationerna till stor del begränsad till hjärnan. Rökning och hypertoni är riskfaktorer för tidig debut.

Symtom

De kliniska manifestationerna är oftast en eller flera av nedanstående symtombilder:
– Migrän med aura (nästan 50%) som oftast är första manifestationen. Oftast kring 30 års åldern. Triptaner hjälper ej.
– Akut reversibel encefalopati (upp till 10%) – t.ex. synhallucinationer, kramper, fokalneurologi, medvetandepåverkan. Nästan alla (96%) återhämtar sig helt inom 3 mån.
– Ischemiska episoder, dvs. ischemisk stroke eller TIA-attacker.
– Kognitiva nedsättning och demens.
– Psykiatriska symtom, t.ex. depression, apati.

Kognitiv störning med tidig demensutveckling på grund av vitsubstansförändringar och atrofi i basala ganglier med infarkter och mikroblödningar. TIA/stroke i tidiga år (30–50 års ålder). Kärlförändringar redan i 10–20 års ålder. Släktingar drabbade av TIA/stroke i unga år.

Utredning

Anamnes på stark hereditet. Psykiatriska symtom? Migrän med aura? Bedömning av kognition. MR hjärna.

Diagnos

MR-fynden som är typiska vid CADASIL. Ses hos alla vid 35 års ålder som bär NOTCH3 mutationen. Anteriora temporallobsförändringar ses, samt förändringar i capsula externa och corpus callosum. Subkortikala lakunära lesioner och cerebrala mikroblödningar kan ses. LP behövs ej för diagnos.

För att med säkerhet fastställa diagnos behövs gentestning av NOTCH3 genen eller biopsi av små blodkärl via hudbiopsi.

Differentialdiagnoser

– Småkärlssjuka med eller utan hypertoni
– Multipel skleros
– PACNS (primär angit av CNS)
– Andra familjära former
– Fabrys sjukdom pga GAL mutation

Behandling

Finns ingen sjukdomsmodifierande behandling. Sekundärprevention som vanligt. Behandling fokuseras på att hantera symtomen, t.ex. huvudvärk, depression eller urininkontinens.

Prognos

Vanligen utvecklar patienten migrän med aura vid 30 års ålder. TIA, stroke och humörpåverkan vid 40–60 års ålder. Demens 50–60 år. Balanssvårigheter vid 60 års ålder. Symtomatologin kan dock variera kraftigt inom familjerna. Tidig debut är inte synonymt med snabb progress av sjukdom. Många försämras inom 3 år efter diagnos enligt vissa stora studier.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: