Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.

ICD-10: I67.8

Orsak

I grunden en generell arteriell småkärlssjukdom med successivt förtjockade kärlväggar och minskat lumen. Ärftlig. Patogena varianter av NOTCH3 genen. De vaskulära komplikationerna till stor del begränsad till hjärnan. Rökning och hypertoni är riskfaktorer för tidig debut.

Symtom

De kliniska manifestationerna är oftast en eller flera av nedanstående symtombilder:
– Migrän med aura (nästan 50%) som oftast är första manifestationen. Oftast kring 30 års åldern. Triptaner hjälper ej.
– Akut reversibel encefalopati (upp till 10%) – t.ex. synhallucinationer, kramper, fokalneurologi, medvetandepåverkan. Nästan alla (96%) återhämtar sig helt inom 3 mån.
– Ischemiska episoder, dvs. ischemisk stroke eller TIA-attacker.
– Kognitiva nedsättning och demens.
– Psykiatriska symtom, t.ex. depression, apati.

Kognitiv störning med tidig demensutveckling på grund av vitsubstansförändringar och atrofi i basala ganglier med infarkter och mikroblödningar. TIA/stroke i tidiga år (30–50 års ålder). Kärlförändringar redan i 10–20 års ålder. Släktingar drabbade av TIA/stroke i unga år.

Utredning

Anamnes på stark hereditet. Psykiatriska symtom? Migrän med aura? Bedömning av kognition. MR hjärna.

Diagnos

MR-fynden som är typiska vid CADASIL. Ses hos alla vid 35 års ålder som bär NOTCH3 mutationen. Anteriora temporallobsförändringar ses, samt förändringar i capsula externa och corpus callosum. Subkortikala lakunära lesioner och cerebrala mikroblödningar kan ses. LP behövs ej för diagnos.

För att med säkerhet fastställa diagnos behövs gentestning av NOTCH3 genen eller biopsi av små blodkärl via hudbiopsi.

Differentialdiagnoser

– Småkärlssjuka med eller utan hypertoni
– Multipel skleros
– PACNS (primär angit av CNS)
– Andra familjära former
– Fabrys sjukdom pga GAL mutation

Behandling

Finns ingen sjukdomsmodifierande behandling. Sekundärprevention som vanligt. Behandling fokuseras på att hantera symtomen, t.ex. huvudvärk, depression eller urininkontinens.

Prognos

Vanligen utvecklar patienten migrän med aura vid 30 års ålder. TIA, stroke och humörpåverkan vid 40–60 års ålder. Demens 50–60 år. Balanssvårigheter vid 60 års ålder. Symtomatologin kan dock variera kraftigt inom familjerna. Tidig debut är inte synonymt med snabb progress av sjukdom. Många försämras inom 3 år efter diagnos enligt vissa stora studier.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis