Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Icke-allergisk rinit


Andra liknande termer: rinit perenn icke allergisk, vasomotorisk rinit, nasal hyperreaktivitet, idiopatisk rinit, kronisk rinit.

Definition

Icke-allergisk rinit ett begrepp med flera olika undergrupper av rinit med såväl inflammatorisk som icke-inflammatorisk genes. Inflammation i luftvägsslemhinnan med allergiliknande manifestationer som inte kan hänföras till specifikt agens = inte Ig-E medierad. Persisterande rinit: duration över 4 veckor alt återkommande mer än 4 dagar/vecka. Intermittent rinit: duration under 4 veckor alt mer sporadiska symtom.

Orsaker

I praktiken oftast okänd genes. Hyperreaktivitet i nässlemhinnan förekommer hos ca 5 %. Utlöses ofta av ospecifika agens; ex.v. solljus, kyla, alkohol (vin, öl), vissa maträtter, starka dofter (parfymer, blommor). Se Differentialdiagnoser.

Läkemedelsutlöst (α-1-receptorblockerare som terazosin, doxazosin, ASA, NSAID, betablockerare, ACE-hämmare, hormoner m.fl.).

Yrkesrelaterat: orsakas av hög- eller lågmolekylära ämnen, ex.v. mjöl, trädamm, latex, härdplaster. De sistnämnda i form av akrylater, syraanhydrider eller diisocyanater – ämnena finns i båtar, bilar, limmer, fogskum, tvåkomponentsfärger, tandlagningsmaterial, vid sprutmålning, vid elektroniktillverkning. Yrkesrinit kan även orsakas av irriterande gaser (ex.v. klorgas, ammoniak, svaveldioxid).

NARES (non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrome) orsakas av en inflammation med eosinophil övervikt i slemhinnan. Någon allergi kan inte påvisas, ofta kopplat till överkänslighet för ASA och diverse konserveringsmedel. Ökad risk att utveckla näspolyper.

Hormonell rinit ses vid graviditet, hypotyreoidism och akromegali.

Kronisk infektion. Systemsjukdom (ex.v. Wegeners granulomatos). St post kirurgi.

Symtom

Besvären startar nästan alltid i vuxen ålder, känslighet för parfym, starka dofter, tobaksrök, damm. Symtomen ofta likartade dem som vid allergisk rinit, dock nästan aldrig ögonsymtom. Snuva, nysningar, nästäppa, lock för öronen, klåda i gom och svalg. Näspolyper (misstänks ffa vid samtidig astma och nedsatt luktsinne), nedsatt luktsinne, rinosinuiter med tryck över bihålorna, astma (”rinit-astma”) och urtikaria finns ibland som del i symtomatologin. Ofta sömnbesvär p.g.a. nästäppa och munandning/torr mun.

Differentialdiagnos

Rhinitis medikamentosa (se avsnittet i detta kapitel), allergi (kvalster, mögel, katt), polyper, kronisk infektion, septumdeviation, samtidig astma/bronkiell hyperreaktivitet (samsjuklighet, cancer/främmande kropp (ensidiga symtom).

Utredning

Anamnesen viktigast.

Uteslut IgE-medierad allergi genom att ta Phadiotop (blodprovscreening av inhalationsallergen) eller pricktest. Om IgE-antikroppar finns bör man analysera de ingående allergenen för att få svar på de individuella allergenen. Ca 15 % av normalbefolkning kan ha IgE-antikroppar utan att symtom. Kvalster-, mögel-, kattallergi svårt att skilja från icke allergisk rinit – kronisk rinit utanför pollensäsong bör allergitestas. Intolerans mot NSAID-preparat? Alfa-1-blockerare? Uteslut rhinitis medicamentosa. Fråga specifikt om användning av näsdroppar. Om effekt av vasokonstriktor nasalt mindre än fyra timmar talar detta för toleransutveckling.

Uteslut bakomliggande sjukdom: Vid misstanke på systemsjukdom Hb, SR, LPK, CRP. Vid misstanke på Wegeners granulomatos: C- och p-ANCA liksom remiss ÖNH för bedömning och ev. näsbiopsi.

Behandling

Utlösande faktorer undviks. Symtomatisk behandling med i första hand nasal steroid. Ev. även antihistamin. Full behandlingseffekt av nasal steroid kan ta veckor att uppnå. Indikationen vasomotorisk rinit finns i FASS för Rhinocort Aqua, Flutide och Becotide Nasal. ”Off-label” används också mometason på denna indikationen (har bl.a. indikationen perenn rinit). Astma-symtom behandlas (”rinit-astma” bör behandlas i båda organen). Hyperreaktiva slemhinnor svarar dåligt på steroid-/antihistaminbehandling. Vid rinnande droppnäsa – ”blöt-näsa”: Atrovent nasal. Prova även natriumkromoglikat i nässpray. Hormonell rinit vid graviditet är övergående.

Nässköljning: En struken tesked (5 g) vanligt bordssalt, utan jod, blandas med 0,5 liter ljummet kranvatten. Ev. lite matolja i lösningen. Blandningen förs in i näsan med liten kanna eller spruta utan kanyl. Hjälpmedel finns receptfritt på apotek; Nasaline/ renässans och nässköljningskannan Nasoklar. Koksaltsköljning morgon och eller kväll före medicinering och vid behov. Sköljer bort irriterande ämnen och sekret från slemhinnan.

De äldre typerna av antihistamin har ofta en antikolinerg effekt som möjligen kan lindra symtomen. De är dock mer sederande.

Vid uttalade besvär trots medicinsk behandling finns möjlighet till kirurgi som diatermi, radiofrekvensbehandling, kryobehandling, laserkirurgi, infraröd koagulation, submukös conchareduktion, septumplastik m.m.

Aktuella Mediciner

Antihistamin 

Desloratadin: Oral lösn./T (inkl. munsönderfallande) Aerius. T Desloratadin.

Levokabastin: Nässpray Livostin.

Loratadin: T (inkl. munsönderfallande) Loratadin.

Antikolinergikum 

Ipratropium: Nässpray Atrovent nasal.

Koksaltlösning 

Näsdusch/Nässpray mentol Renässans. Nässpray Nozoil.

Natriumkromoglikat 

Nässpray Lomudal Nasal.

Nasal Steroid 

Beklometason: Nässpray Becotide Nasal.

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray Mometason. Nässpray Nasonex.

Triamcinolon: Nässpray Nasacort.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: