Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.

ICD-10: J30

Definition

Icke-allergisk rinit ett begrepp med flera olika undergrupper av rinit med såväl inflammatorisk som icke-inflammatorisk genes. Inflammation i luftvägsslemhinnan med allergiliknande manifestationer som inte kan hänföras till specifikt agens = inte Ig-E medierad. Persisterande rinit: duration över 4 veckor alt återkommande mer än 4 dagar/vecka. Intermittent rinit: duration under 4 veckor alt mer sporadiska symtom.

Orsaker

I praktiken oftast okänd genes. Hyperreaktivitet i nässlemhinnan förekommer hos ca 5 %. Utlöses ofta av ospecifika agens; ex.v. solljus, kyla, alkohol (vin, öl), vissa maträtter, starka dofter (parfymer, blommor). Se Differentialdiagnoser.

Läkemedelsutlöst (α-1-receptorblockerare som terazosin, doxazosin, ASA, NSAID, betablockerare, ACE-hämmare, hormoner m.fl.).

Yrkesrelaterat: orsakas av hög- eller lågmolekylära ämnen, ex.v. mjöl, trädamm, latex, härdplaster. De sistnämnda i form av akrylater, syraanhydrider eller diisocyanater – ämnena finns i båtar, bilar, limmer, fogskum, tvåkomponentsfärger, tandlagningsmaterial, vid sprutmålning, vid elektroniktillverkning. Yrkesrinit kan även orsakas av irriterande gaser (ex.v. klorgas, ammoniak, svaveldioxid).

NARES (non-allergic rhinitis with eosinophilia syndrome) orsakas av en inflammation med eosinophil övervikt i slemhinnan. Någon allergi kan inte påvisas, ofta kopplat till överkänslighet för ASA och diverse konserveringsmedel. Ökad risk att utveckla näspolyper.

Hormonell rinit ses vid graviditet, hypotyreoidism och akromegali.

Kronisk infektion. Systemsjukdom (ex.v. Wegeners granulomatos). St post kirurgi.

Symtom

Besvären startar nästan alltid i vuxen ålder, känslighet för parfym, starka dofter, tobaksrök, damm. Symtomen ofta likartade dem som vid allergisk rinit, dock nästan aldrig ögonsymtom. Snuva, nysningar, nästäppa, lock för öronen, klåda i gom och svalg. Näspolyper (misstänks ffa vid samtidig astma och nedsatt luktsinne), nedsatt luktsinne, rinosinuiter med tryck över bihålorna, astma (”rinit-astma”) och urtikaria finns ibland som del i symtomatologin. Ofta sömnbesvär p.g.a. nästäppa och munandning/torr mun.

Differentialdiagnos

Rhinitis medikamentosa (se avsnittet i detta kapitel), allergi (kvalster, mögel, katt), polyper, kronisk infektion, septumdeviation, samtidig astma/bronkiell hyperreaktivitet (samsjuklighet, cancer/främmande kropp (ensidiga symtom).

Utredning

Anamnesen viktigast.

Uteslut IgE-medierad allergi genom att ta Phadiotop (blodprovscreening av inhalationsallergen) eller pricktest. Om IgE-antikroppar finns bör man analysera de ingående allergenen för att få svar på de individuella allergenen. Ca 15 % av normalbefolkning kan ha IgE-antikroppar utan att symtom. Kvalster-, mögel-, kattallergi svårt att skilja från icke allergisk rinit – kronisk rinit utanför pollensäsong bör allergitestas. Intolerans mot NSAID-preparat? Alfa-1-blockerare? Uteslut rhinitis medicamentosa. Fråga specifikt om användning av näsdroppar. Om effekt av vasokonstriktor nasalt mindre än fyra timmar talar detta för toleransutveckling.

Uteslut bakomliggande sjukdom: Vid misstanke på systemsjukdom Hb, SR, LPK, CRP. Vid misstanke på Wegeners granulomatos: C- och p-ANCA liksom remiss ÖNH för bedömning och ev. näsbiopsi.

Behandling

Utlösande faktorer undviks. Symtomatisk behandling med i första hand nasal steroid. Ev. även antihistamin. Full behandlingseffekt av nasal steroid kan ta veckor att uppnå. Indikationen vasomotorisk rinit finns i FASS för Rhinocort Aqua, Flutide och Becotide Nasal. ”Off-label” används också mometason på denna indikationen (har bl.a. indikationen perenn rinit). Astma-symtom behandlas (”rinit-astma” bör behandlas i båda organen). Hyperreaktiva slemhinnor svarar dåligt på steroid-/antihistaminbehandling. Vid rinnande droppnäsa – ”blöt-näsa”: Atrovent nasal. Prova även natriumkromoglikat i nässpray. Hormonell rinit vid graviditet är övergående.

Nässköljning: En struken tesked (5 g) vanligt bordssalt, utan jod, blandas med 0,5 liter ljummet kranvatten. Ev. lite matolja i lösningen. Blandningen förs in i näsan med liten kanna eller spruta utan kanyl. Hjälpmedel finns receptfritt på apotek; Nasaline/ renässans och nässköljningskannan Nasoklar. Koksaltsköljning morgon och eller kväll före medicinering och vid behov. Sköljer bort irriterande ämnen och sekret från slemhinnan.

De äldre typerna av antihistamin har ofta en antikolinerg effekt som möjligen kan lindra symtomen. De är dock mer sederande.

Vid uttalade besvär trots medicinsk behandling finns möjlighet till kirurgi som diatermi, radiofrekvensbehandling, kryobehandling, laserkirurgi, infraröd koagulation, submukös conchareduktion, septumplastik m.m.

Aktuella Mediciner

Antihistamin 

Desloratadin: Oral lösn./T (inkl. munsönderfallande) Aerius. T Desloratadin.

Levokabastin: Nässpray Livostin.

Loratadin: T (inkl. munsönderfallande) Loratadin.

Antikolinergikum 

Ipratropium: Nässpray Atrovent nasal.

Koksaltlösning 

Näsdusch/Nässpray mentol Renässans. Nässpray Nozoil.

Natriumkromoglikat 

Nässpray Lomudal Nasal.

Nasal Steroid 

Beklometason: Nässpray Becotide Nasal.

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray Mometason. Nässpray Nasonex.

Triamcinolon: Nässpray Nasacort.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis