Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.

ICD-10: H10

Orsak

Allergi, virus, klamydia eller bakterier kan orsaka konjunktivit. Anamnesen samt status ger ofta bra vägledning.

Symtom

Allergisk konjunktivit är oftast bilateral med klåda, rodnad och tårflöde. ”Kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar på insidan av ögonlocken. Ev. kemos.

Kontaktlinsbärare kan uppvisa en särskild form av allergisk konjunktivit. Av okänd anledning, ofta efter överdrivet linsbärande eller hos linsbärare med nedsatt tårfilmsfunktion, kan det utvecklas en långdragen typ 4-allergisk reaktion; så kallad Giant Papillary Conjunctivitis (GPC). Denna kännetecknas av kraftigt förstorade papiller i tarsala konjunktiva, ffa i övre ögonlocket. Detta leder till bristande lins-komfort med skav och obehag vid linsbärande, men inte så mycket besvär annars.

Bakteriell konjunktivit är ofta initialt ensidig – sedan i regel engageras också det andra ögat – och ger en uttalad rodnad (mest uttalad perifert; ej limbusnära) liksom på insidan av ögonlock. Även varig sekretion. Smitta genom direktkontakt. Igenklibbade ögonlock på mornarna. Insidan av ögonlocken med ”knottrigt” utseende; endera bleka runda prickar eller ”kullerstensliknande” hyperemiska upphöjningar. Ev. kemos. Vanl stafylokocker, men även streptokocker, haemofilus och andra bakterier förekommer.

Viruskonjunktivit är ofta initialt ensidig – sedan i regel engageras också det andra ögat – och ger ofta mer uttalad skav och rodnad, ibland synpåverkan ffa i form av ljuskänslighet, vid korneal påverkan och synnedsättning remiss till ögonläkare för fortsatt handläggning. Konjunktival injektion. Vattnig sekretion vanligast (men kan även vara kladdig). Ögonlockssvullnad. Ev. kemos. Ofta i samband med ÖLI. Duration 2–4 veckor.

Klamydiakonjunktivit ger oftast ganska rejäl rodnad, men ingen påtaglig varig sekretion. Misstänk vid terapisvikt och papiller hos sexuellt aktiv person. Ofta knottrigt, ”kullerstensliknande” utseende av tarsala konjunktiva och kan misstolkas som allergisk konjunktivit. Ev. kemos. Vid misstanke om Klamydiakonjunktivit: skyndsam remiss till ögonläkare vidare handläggning och provtagning/odling med konjunktivalskrap. Man måste skrapa rejält med klamydiaprovtagningspinne. Bedöva först. Odling tar tre dagar, PCR-prov snabbare. Patienter med klamydiakonjunktivit är ofta symtomlösa bärare av genital klamydia – skall remitteras för genital provtagning och smittspårning. Inkubationstid 1–2 veckor. Barn med klamydiakonjunktivit kan ha blivit smittade via födslovägarna och burit smittan symtomlöst länge.

Differentialdiagnos

Blefarit, herpes, hordeolum, episklerit. Vid ensidiga fynd främmande kropp, tårvägsstenos, irit, keratit. Endokrin oftalmopati (skavkänsla, ljuskänslighet, tårflöde m.m. vid Graves sjukdom).

Status

Normalt visus – vanl ej fotofobi, som regel dubbelsidigt, konjunktival injektion, ev. kemos (svullnad under konjunktiva), varigt sekret ffa vid bakteriellt agens, svullna ögonlock vanligt, Ingen ljusväg eller färgupptag vid ev. fluoresceinfärgning.

Behandling

Allergisk konjunktivit: Lokal behandling med mastcellstabiliserande, natriumkromoglikat. Vid bristande effekt väljs antihistaminika, eventuellt i kombination med peroralt antihistamin. GPC behandlas med linsvila och långvarig behandling – flera månader – med lokala antihistamindroppar.

Bakteriell konjunktivit: Initialt ingen antibiotikabehandling. Flertalet akuta infektiösa konjunktiviter läker utan antibiotikabehandling. Vid måttliga besvär tvättning med ljummet kranvatten några gånger/dygn. Vid uttalade besvär eller symtom > 5 dagar antibiotikadroppar eller salva. Visus ska vara normalt. Om utebliven förbättring ny undersökning och ev. odling. Rätt diagnos eller resistens mot använt antibiotika? I första hand används fucidinsyra alt. kloramfenikol. Som andrahandsmedel, efter kontakt med ögonläkare: levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin eller azitromycin. För kontaktlinsbärare övervägs behandling med levofloxacin p.g.a. risk för pseudomonas.

Viruskonjunktivit: Kausal behandling saknas, men tårsubstitut kan vara av värde i symtomlindrande syfte.

Klamydiakonjunktivit: Peroral behandling med doxycyklin. Barn erytromycin. Lokal antibiotikabehandlingen botar inte. Remiss könspoliklinik för smittspårning. Anmälan till smittskyddsläkare.

Aktuella Mediciner

Antihistamin lokalt: Ögondrp. Emadine. Ögondr Livostin, Ögondrp. Opatanol (även mastcellsabiliserande), Ögondrp. Zaditen (även mastcellsabiliserande).

Antihistamin peroralt: Oral susp./T Aerius.

Azitromycin: Ögondrp. Azyter.

Ciprofloxacin: Ögondrp./Ögonsalva Ciloxan.

Doxycyklin: T Doxycyklin. T Doxyferm.

Erytromycin: Oral susp./K Ery-Max.

Fusidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögondrp./Ögonsalva Kloramfenikol.

Levofloxacin: Ögondrp. Oftaquix.

Moxifloxacin: Ögondrp. Vigamox.

Natriumkromoglikat: Ögondrp. Lecrolyn. Ögondrp. Lomudal.

Tobramycin: Ögondrp. Tobrex Depot.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis