Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.

Se även avsnittet Hypertyreos i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Orsak

Inflammatorisk process i orbita i samband med tyreoidearubbning, oftast tyreotoxikos. Ses vid Graves sjukdom/Mb Basedow. Ofta också en inflammatorisk förtjockning av ögonmuskler, ffa rectus inferior och rectus medialis.

Predisponerande faktorer är snabba förändringar av tyreoideavärdena liksom rökning.

Symtom

Rodnad, irritation, kemos, ökat tårflöde. Spänningskänsla i ögat eller värk då blicken hålls längst lateralt eller medialt i synfältet och samtidigt längst apikalt eller kaudalt

Status

”Stirrande” blick till följd av ökad orbital volym och proptos av bulben med ögonlocksretraktion. Ensidigt eller dubbelsidigt. Ofta binokulärt dubbelseende.

Utredning

Låt pat med blicken följa ditt finger när du ritar ett stort H i luften så att pat´s blickriktning går ut i ändlägena. Brukar provocera spänningskänsla eller smärta i ögonen.

Överväg tyreoidearubbning vid fall av framträdande ögonglober och konjunktivitretning. Inte sällan är denna oftalmopati debutsymtom vid tyreotoxikos. Även patienter som varit euthyroida i åratal, kan plötsligt drabbas av oftalmopati. Detta gäller särskilt patienter som behandlats med subtotal tyreoidearesektion. Inte ovanligt med recidiv av den inflammatoriska processen i kvarvarande tyreoideavävnad. Detta avslöjas med analys av S-TRAK (tyreoideareceptorantikroppar).

Behandling

Ögonsymtomen behandlas huvudsakligen symtomatiskt med tårsubstitut och ögondroppar med antiinflammatorisk effekt. Uttalade fall av endokrin oftalmopati behandlas med perorala steroider och skall handläggas av eller i nära samråd med ögonspecialist. Som regel lugnar oftalmopatin ned sig efterhand, men framträdande/utskjutande ögonglober och ögonlocksretraktion kvarstår ofta och kan kirurgiskt åtgärdas i lugnt skede. I det akuta skedet kan kirurgisk dekompression vara indicerad, t ex vid uttalade besvär med slutningsdefekt av ögonlocken eller hotande kompression av synnerven.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!