Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Det röda ögat – Endokrin oftalmopati, endokrin exoftalmus
Annons:

Det röda ögat – Endokrin oftalmopati, endokrin exoftalmus


Författare

Se även avsnittet Hypertyreos i kapitlet Endokrinologi.

Orsak

Inflammatorisk process i orbita i samband med tyreoidearubbning, oftast hyperthyreos. Ses ffa vid Graves sjukdom/Mb Basedow. Inflammationen leder till en patologisk förtjockning av ögonmuskler, ffa rectus inferior och rectus medialis samt bildväv och fett i orbita. Predisponerande faktorer är snabba förändringar av tyreoideavärdena och rökning.

Symtom

Trifasiskt, med en inflammatorisk (infiltrativ), en stabil och en icke-infiltrativ del. Pat kan uppleva att ett öga står ut mer än det andra (proptos), grusighet, torra ögon, tårflöde, ljuskänslighet.

Status

Konjunktival rodnad, irritation, kemos, ökat tårflöde, spontan värk bakom ögat, värk vid ögonrörelser, ögonlocksrodnad, ögonlockssvullnad. Synedsättning vid opticuspåverkan eller corneal skada.”Stirrande” blick till följd av ökad orbital volym och proptos av bulben med ögonlocksretraktion. Ensidigt eller dubbelsidigt. Ofta binokulärt dubbelseende.

Utredning

Inspektera ögonen och ögonlock. Visus. Ögonrörelser. Pupillreaktioner. Utred misstänkt tyreoidearubbning vid fall av framträdande ögonglober och konjunktivitretning (TSH, T3, T4, TRAK, anti-TPO-ak). Inte sällan är denna oftalmopati debutsymtom vid tyreotoxikos. Även patienter som varit euthyroida i åratal, kan plötsligt drabbas av oftalmopati.

Behandling

Handläggningen sköts oftast gemensamt av endokrinolog och ögonläkare. Ögonsymtomen behandlas huvudsakligen symtomatiskt med tårsubstitut. Uttalade fall av endokrin oftalmopati behandlas med perorala steroider och skall handläggas av eller i nära samråd med ögonspecialist. Vid misstanke om synhotande endokrin oftalmopati skall patienten remitteras till ögonläkare utan fördröjning för intravenös steroidbehandling. Strålning och monoklonala antikroppar finns som alternativ. Som regel lugnar oftalmopatin ned sig efterhand, men framträdande/utskjutande ögonglober och ögonlocksretraktion kvarstår ofta och kan kirurgiskt åtgärdas i lugnt skede. I det akuta skedet kan kirurgisk dekompression vara indicerad, t ex vid uttalade besvär med slutningsdefekt av ögonlocken eller hotande kompression av synnerven.

Aktuella mediciner:

Steroid: T Prednisolon. Iv Methylprednisolon (Solu-Medrol)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: