Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.

ICD-10: E059, H052

Se även avsnittet Hypertyreos i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Orsak

Inflammatorisk process i orbita i samband med tyreoidearubbning, oftast tyreotoxikos. Ses ffa vid Graves sjukdom/Mb Basedow. Ofta också en inflammatorisk förtjockning av ögonmuskler, ffa rectus inferior och rectus medialis. Predisponerande faktorer är snabba förändringar av tyreoideavärdena liksom rökning.

Symtom

Trifasiskt, med en inflammatorisk (infiltrativ), en stabil och en icke-infiltrativ del. Konjunktival rodnad, irritation, kemos, ökat tårflöde, spontan värk bakom ögat, värk vid ögonrörelser, ögonlocksrodnad, ögonlockssvullnad. Synedsättning vid opticuspåverkan eller corneal skada.

Status

”Stirrande” blick till följd av ökad orbital volym och proptos av bulben med ögonlocksretraktion. Ensidigt eller dubbelsidigt. Ofta binokulärt dubbelseende.

Utredning

Inspektera ögonen och ögonlock. Visus. Ögonrörelser. Pupillreaktioner. Utred misstänkt tyreoidearubbning vid fall av framträdande ögonglober och konjunktivitretning (TSH, T3, T4, TRAK, anti-TPO-ak). Inte sällan är denna oftalmopati debutsymtom vid tyreotoxikos. Även patienter som varit euthyroida i åratal, kan plötsligt drabbas av oftalmopati.

Behandling

Handläggningen sköts oftast gemensamt av endokrinolog och ögonläkare. Ögonsymtomen behandlas huvudsakligen symtomatiskt med tårsubstitut. Uttalade fall av endokrin oftalmopati behandlas med perorala steroider och skall handläggas av eller i nära samråd med ögonspecialist. Vid misstanke om synhotande endokrin oftalmopati skall patienten remitteras till ögonläkare utan fördröjning för intravenös steroidbehandling. Som regel lugnar oftalmopatin ned sig efterhand, men framträdande/utskjutande ögonglober och ögonlocksretraktion kvarstår ofta och kan kirurgiskt åtgärdas i lugnt skede. I det akuta skedet kan kirurgisk dekompression vara indicerad, t ex vid uttalade besvär med slutningsdefekt av ögonlocken eller hotande kompression av synnerven.

Aktuella mediciner:

Steroid: T Prednisolon. Iv Methylprednisolon (Solu-Medrol)

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev