Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.

ICD-10: E059, H052

Se även avsnittet Hypertyreos i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Orsak

Inflammatorisk process i orbita i samband med tyreoidearubbning, oftast tyreotoxikos. Ses ffa vid Graves sjukdom/Mb Basedow. Ofta också en inflammatorisk förtjockning av ögonmuskler, ffa rectus inferior och rectus medialis. Predisponerande faktorer är snabba förändringar av tyreoideavärdena liksom rökning.

Symtom

Trifasiskt, med en inflammatorisk (infiltrativ), en stabil och en icke-infiltrativ del. Konjunktival rodnad, irritation, kemos, ökat tårflöde, spontan värk bakom ögat, värk vid ögonrörelser, ögonlocksrodnad, ögonlockssvullnad. Synedsättning vid opticuspåverkan eller corneal skada.

Status

”Stirrande” blick till följd av ökad orbital volym och proptos av bulben med ögonlocksretraktion. Ensidigt eller dubbelsidigt. Ofta binokulärt dubbelseende.

Utredning

Inspektera ögonen och ögonlock. Visus. Ögonrörelser. Pupillreaktioner. Utred misstänkt tyreoidearubbning vid fall av framträdande ögonglober och konjunktivitretning (TSH, T3, T4, TRAK, anti-TPO-ak). Inte sällan är denna oftalmopati debutsymtom vid tyreotoxikos. Även patienter som varit euthyroida i åratal, kan plötsligt drabbas av oftalmopati.

Behandling

Handläggningen sköts oftast gemensamt av endokrinolog och ögonläkare. Ögonsymtomen behandlas huvudsakligen symtomatiskt med tårsubstitut. Uttalade fall av endokrin oftalmopati behandlas med perorala steroider och skall handläggas av eller i nära samråd med ögonspecialist. Vid misstanke om synhotande endokrin oftalmopati skall patienten remitteras till ögonläkare utan fördröjning för intravenös steroidbehandling. Som regel lugnar oftalmopatin ned sig efterhand, men framträdande/utskjutande ögonglober och ögonlocksretraktion kvarstår ofta och kan kirurgiskt åtgärdas i lugnt skede. I det akuta skedet kan kirurgisk dekompression vara indicerad, t ex vid uttalade besvär med slutningsdefekt av ögonlocken eller hotande kompression av synnerven.

Aktuella mediciner:

Steroid: T Prednisolon. Iv Methylprednisolon (Solu-Medrol)

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis