Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.

ICD-10: H15

Definition

Episklerit: En ytlig inflammatorisk process i episklera, mellan konjunktiva och sklera. Sklerit: En inflammatorisk process i djupare lager (sklera).

Etiologi

Majoriteten av episkleriter är idiopatiska, men en betydande minoritet är associerade till systemsjukdomar (tex RA, IBD, psoriasisartrit, SLE, Wegeners). 50% av skleriter är associerade till systemsjukdomar (ffa RA, Wegeners, SLE).

Symtom

Episklerit: Rodnad (ofta sektoriell), värk och ömhet, oftast ensidig. Sklerit: Mörkare rodnad, djupare, mer intensiv värk

Status

Episklerit: Dilaterade konjunktivala och subkonjunktivala kärl i ett sektorformat område. Ingen påfallande rodnad på djupet och ganska måttlig palpationsömhet. Sklerit: Intensiv smärta, även rörelsesmärta och rejäl palpationsömhet. Utöver de vidgade kärlen ytligt ses en djupare liggande rodnad, ibland med en blåröd ton. Kan i svåra fall leda till skleral perforation.

Behandling

Lindriga fall av episklerit kan ofta läka ut utan behandling. Om patienten har haft upprepade episoder under senare tid, eller om symtomen är uttalade, bör behandling med steroiddroppar övervägas. Denna behandling skall dock alltid skötas av- eller i nära samråd med ögonläkare. Perorala NSAIDs kan övervägas. Skleritfall (ovanliga) skall alltid remitteras skyndsamt för behandling av ögonspecialist, behandlas med NSAID, kortikosteroider eller immunmodulerande terapi.

Aktuella Mediciner

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

NSAID: Tabl. Ibuprofen

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta