NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.

ICD-10: H15

Definition

Episklerit: En ytlig inflammatorisk process i episklera, mellan konjunktiva och sklera. Sklerit: En inflammatorisk process i djupare lager (sklera).

Etiologi

Majoriteten av episkleriter är idiopatiska, men en betydande minoritet är associerade till systemsjukdomar (tex RA, IBD, psoriasisartrit, SLE, Wegeners). 50% av skleriter är associerade till systemsjukdomar (ffa RA, Wegeners, SLE).

Symtom

Episklerit: Rodnad (ofta sektoriell), värk och ömhet, oftast ensidig. Sklerit: Mörkare rodnad, djupare, mer intensiv värk

Status

Episklerit: Dilaterade konjunktivala och subkonjunktivala kärl i ett sektorformat område. Ingen påfallande rodnad på djupet och ganska måttlig palpationsömhet. Sklerit: Intensiv smärta, även rörelsesmärta och rejäl palpationsömhet. Utöver de vidgade kärlen ytligt ses en djupare liggande rodnad, ibland med en blåröd ton. Kan i svåra fall leda till skleral perforation.

Behandling

Lindriga fall av episklerit kan ofta läka ut utan behandling. Om patienten har haft upprepade episoder under senare tid, eller om symtomen är uttalade, bör behandling med steroiddroppar övervägas. Denna behandling skall dock alltid skötas av- eller i nära samråd med ögonläkare. Perorala NSAIDs kan övervägas. Skleritfall (ovanliga) skall alltid remitteras skyndsamt för behandling av ögonspecialist, behandlas med NSAID, kortikosteroider eller immunmodulerande terapi.

Aktuella Mediciner

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

NSAID: Tabl. Ibuprofen

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer