Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Det röda ögat – Sklerit och episklerit
Annons:

Det röda ögat – Sklerit och episklerit


Definition

Episklerit: En ytlig inflammatorisk process i episklera, mellan konjunktiva och sklera. Sklerit: En inflammatorisk process i djupare lager (sklera/senhinnan).

Etiologi

Majoriteten av episkleriter är idiopatiska, men en betydande minoritet är associerade till systemsjukdomar (t.ex. RA, IBD, psoriasisartrit, SLE, granulomatös polyangit). 50% av skleriter är associerade till systemsjukdomar (ffa RA, granulomatös polyangit, SLE).

Symtom

Episklerit: Rodnad (ofta sektoriell), värk och ömhet, oftast ensidig. Sklerit: Mörkare rodnad, djupare, mer intensiv värk.

Status

Episklerit: Dilaterade konjunktivala och subkonjunktivala kärl i ett sektorformat område. Ingen påfallande rodnad på djupet och ganska måttlig palpationsömhet. Sklerit: Intensiv smärta, även rörelsesmärta och rejäl palpationsömhet. Utöver de vidgade kärlen ytligt ses en djupare liggande rodnad, ibland med en blåröd ton. Kan i svåra fall leda till skleral perforation.

Behandling

Lindriga fall av episklerit kan ofta läka ut utan behandling. Om patienten har haft upprepade episoder under senare tid, eller om symtomen är uttalade, kan behandling med perorala NSAID eller steroiddroppar övervägas. Denna behandling skall dock alltid skötas av – eller i nära samråd – med ögonläkare. Skleritfall (ovanliga) skall alltid remitteras skyndsamt för behandling och utredning av ögonspecialist, dessa behandlas med NSAID, kortikosteroider eller immunmodulerande terapi.

Vårdnivå

Ögonläkare.

Aktuella Mediciner

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

NSAID: Tabl. Ibuprofen

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: