Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.

ICD-10: H16

Orsak

Bakterier (ofta efter trauma mot ögat). Hos kontaktlinsbärare misstänks pseudomonas. F ö pneumo-, stafylo- eller streptococker.). Virus (vanligaste och allvarligaste är Herpes Simplex). Svamp (ffa hos kontaktlinsbärare och dålig hygien samt vid användning av lokala steroidpreparat).

Symtom

Oftast ensidigt. Rodnad, skav, värk, ljuskänslighet, ev pus, nedsatt syn och ökat tårflöde.

Status

Perikorneal kärlinjektion. Vid bakteriell orsak tjockt och varigt sekret. Vid bakteriell keratit kan man oftast se ett kornealt infiltrat, ibland med blotta ögat. Herpes simplex- keratit känns igen på den typiska ”dendritika” lesionen – en ytlig, förgrenad epiteldefekt som tydligt tar färg med fluorescein. Ses oftast endast med kornealmikroskop Ibland tydlig ljusväg i främre kammaren.

Behandling

Vid misstanke på keratit skall remitteras akut till ögonklinik. Pseudomonas är en aggressiv infektion som obehandlad kan smälta ned kornea på mindre än 24 timmar. Även bakteriella keratiter av annan genes kan ge synskadande makulae om inte infektionen snabbt och adekvat behandlas. Herpes simplex- keratit skall behandlas med tabletter aciklovir el valaciklovir och/eller aciklovirsalva. Även antibiotikadroppar för att undvika sekundär infektion.

Aktuella mediciner

Aciklovir: T Aciklovir. T/ Ögonsalva Zovirax.

Antibiotika: Ögosalva Chloromycetin. Ögonsalva Fucithalmic. Ögondrp Kloramfenikol.

Valaciklovir: T Valtrex.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!