Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Det röda ögat – Keratit, hornhinneinflammation
Annons:

Det röda ögat – Keratit, hornhinneinflammation


Orsak

Bakteriell infektion i hornhinnan. Predisponerande faktorer är kontaktlinsanvändande, trauma, korneakirurgi, immunosuppression. Vanligen S. Aureus, streptokocker, Moraxella, Serratia eller Pseudomonas (dominerande agens hos kontaktlinsbärare).

Virus (vanligaste och allvarligaste är Herpes Simplex).

Svamp (ffa hos kontaktlinsbärare, patienter med kronisk ytsjukdom samt immunosupprimerade).

Symtom

Oftast ensidigt. Rodnad, skav, värk, ljuskänslighet, eventuellt pus, nedsatt syn och ökat tårflöde.

Status

Perikorneal kärlinjektion. Vid bakteriell orsak ofta tjockt och varigt sekret. Lokaliserad korneal grumling som regel färgbar med fluorescein. Vid bakteriell keratit kan man oftast se ett kornealt infiltrat, ibland med blotta ögat. Celler och ljusväg i främre kammaren. Herpes simplexkeratit känns igen på den typiska ”dendritika” lesionen – en ytlig, förgrenad epiteldefekt som tydligt tar färg med fluorescein. Ses oftast endast med kornealmikroskop.

Behandling

Vid misstanke på keratit skall patienten remitteras akut till ögonklinik. Pseudomonas är en aggressiv infektion som obehandlad kan smälta ned kornea på mindre än 24 timmar. Även bakteriella keratiter av annan genes kan ge synskadande ärr i hornhinnan om inte infektionen snabbt och adekvat behandlas. Vid misstanke om bakteriell keratit ges på ögonklinik ofta behandling med flera olika topikala antibiotika för att täcka hela bakteriespektrumet efter att odling tagits. Herpes simplexkeratit skall behandlas med aciklovirsalva. Per oral antiviral behandling behövs vanligen inte utan ges ffa vid samtidig uveit orsakad av HSV, djupare engagemang, synhotande lesion eller täta recidiv. Terapin inriktas av ögonläkare mot misstänkt agens.

Vårdnivå

Ögonläkare.

Aktuella Mediciner

Levofloxacin: Ögdr Oftaquix

Kloramfenikol: Ögdr Kloramfenikol/Chloromycetin

Aciklovir: T Aciklovir. Ögonsalva Zovirax. Ögonsalva Xorox

Valaciklovir: T Valtrex.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: