Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Dermatologi / Herpes simplex i hud och genitalt.
Annons:

Herpes simplex i hud och genitalt.


Se även avsnittet Herpes genitalis i kapitlet Venerologi.

Definition

Recidiverande virussjukdom som vanligen manifesteras med grupperade vesikler på lätt rodnad hud.

Orsak

Två typer av DNA-virus, HSV typ-I och typ-II. De flesta smittas med HSV-I redan som barn. Sprids via direkt och indirekt kontaktsmitta. Genitala infektioner överförs via närkontakt från såväl asymtomatiska som symtomatiska individer. Asymtomatisk virusutsöndring är vanligast året efter primärinfektion. Utlösande orsaker till utbrott: Stress, starkt solljus, immunosuppression, feber, menstruation eller mekaniskt trauma mot området. Ibland framkommer ingen provocerande faktor.

Symtom

Många primära herpesinfektioner är asymtomatiska, men kan även ge uttalade symtom, t.ex. orolabialt med smärtor, feber, sväljningssvårigheter och genitalt med ulceration, hög feber, lokal lymfkörtelsvullnad, blåspares och allmänpåverkan. HSV-I drabbar vanligen områden ovan midjan och HSV-II är vanligen associerad med genitala infektioner. Lokalisationen för respektive typ är inte absolut och på senare år har setts ökad andel genitala herpesinfektioner orsakade av typ-I.
Vanligt med recidiv pga reaktivering av latent virus. Går ofta med prodromalsymtom i form av stickningar, sveda och klåda cirka ett dygn före uppkomst av smärtsamma grupperade vesikler på rodnad bas. Såret läker på cirka 10 dagar med krustabildning som faller av och ibland efterlämnar lätt hyperpigmentering.

Differentialdiagnoser

Impetigo contagiosa. Herpes zoster. Munvinkelragader. Cheilit. Afte. Trauma. Balanit.

Utredning

Symtomen ofta typiska. För virusdiagnostik tas prov (PCR) från blåsor som punkteras eller från sår. Infektion kan också påvisas serologiskt i form av specifika antikroppar, men visar då om viruset finns latent och ger inte direkt diagnos för de aktiva hudutslagen. Typspecifik antikroppsbestämning kan vara av värde, t.ex. vid herpes simplexinfektion under graviditet samt vid partnerrådgivning – genital herpes.

Behandling

Krustorna kan baddas bort med koksalt eller alsollösning. Vid primärinfektion eller skov, tidig insättning av antiviral behandling med t.ex. Valaciklovir.

Genital herpes simplex med frekventa recidiv: Suppressionsbehandling enligt FASS. Bör omprövas efter 6–12 månader.

Patientinformation: www.herpesalliance.org www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Aciclovir: Kräm Anti. (receptfri) T Aciklovir. Oral lösning/T/Ögonsalva Zovirax.

Penciklovir: Kräm Vectavir. (receptfri)

Valaciclovir: T Valtrex.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: