Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Herpes simplex i hud och genitalt

ICD-10: B00

Se även avsnittet Herpes genitalis i kapitlet Könssjukdomar.

Definition

Recidiverande virussjukdom som vanligen manifesteras med grupperade vesikler på lätt rodnad hud.

Orsak

Två typer av DNA-virus, HSV typ-I och typ-II. De flesta smittas med HSV-I redan som barn. Sprids via direkt och indirekt kontaktsmitta. Genitala infektioner överförs via närkontakt från såväl asymtomatiska som symtomatiska individer. Asymtomatisk virusutsöndring är vanligast året efter primärinfektion. Utlösande orsaker till utbrott: Stress, starkt solljus, immunosuppression, feber, menstruation eller mekaniskt trauma mot området. Ibland framkommer ingen provocerande faktor.

Symtom

Många primära herpesinfektioner är asymtomatiska, men kan även ge uttalade symtom, t.ex. orolabialt med smärtor, feber, sväljningssvårigheter och genitalt med ulceration, hög feber, lokal lymfkörtelsvullnad, blåspares och allmänpåverkan. HSV-I drabbar vanligen områden ovan midjan och HSV-II är vanligen associerad med genitala infektioner. Lokalisationen för respektive typ är inte absolut och på senare år har setts ökad andel genitala herpesinfektioner orsakade av typ-I.
Vanligt med recidiv pga reaktivering av latent virus. Går ofta med prodromalsymtom i form av stickningar, sveda och klåda cirka ett dygn före uppkomst av smärtsamma grupperade vesikler på rodnad bas. Såret läker på cirka 10 dagar med krustabildning som faller av och ibland efterlämnar lätt hyperpigmentering.

Differentialdiagnoser: Impetigo contagiosa. Herpes zoster. Munvinkelragader. Cheilit. Afte. Trauma. Balanit.

Utredning

Symtomen ofta typiska. För virusdiagnostik tas prov (PCR) från blåsor som punkteras eller från sår. Infektion kan också påvisas serologiskt i form av specifika antikroppar, men visar då om viruset finns latent och ger inte direkt diagnos för de aktiva hudutslagen. Typspecifik antikroppsbestämning kan vara av värde, t.ex. vid herpes simplexinfektion under graviditet samt vid partnerrådgivning – genital herpes.

Behandling

Krustorna kan baddas bort med koksalt eller alsollösning. Vid primärinfektion eller skov, tidig insättning av antiviral behandling med t.ex. Valaciklovir.

Genital herpes simplex med frekventa recidiv: Suppressionsbehandling enligt FASS. Bör omprövas efter 6–12 månader.

Patientinformation: www.herpesalliance.org, www.baltrosguiden.se

Aktuella Mediciner

Aciclovir: Kräm Anti. (receptfri) T Aciklovir. Oral lösning/T/Ögonsalva Zovirax.

Penciklovir: Kräm Vectavir. (receptfri)

Valaciclovir: T Valtrex.

För dig som patient
Läs mer om Herpes simplex i hud och genitalt på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis