NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Herpes simplex.

ICD-10: B00

Se även avsnittet Herpes genitalis i kapitlet Könssjukdomar.

Definition

Recidiverande virussjukdom som vanligen manifesteras med grupperade vesikler på lätt rodnad hud.

Orsak

Två typer av DNA-virus, HSV typ-I och typ-II. De flesta smittas med HSV-I redan som barn. Viruset överförs sannolikt då från föräldrar till barn vid direktkontakt via saliv (pussar). Även via fingrar (ej via föremål – ej luftburet). Genitala infektioner överförs via närkontakt från såväl asymtomatiska som symtomatiska individer. Asymtomatisk virusutsöndring är vanligast året efter primärinfektion. Utlösande orsaker: Stress, starkt solljus, immunosuppression, feber, menstruation eller mekaniskt trauma mot området. Ibland framkommer ingen provocerande faktor.

Symtom

Vanligt med prodromalsymtom i form av stickningar, sveda och klåda runt mun eller genitalt, cirka ett dygn före uppkomst av smärtsamma grupperade vesikler på rodnad bas. Såret läker på cirka 10 dagar med krustabildning som faller av och ibland efterlämnar lätt hyperpigmentering. Vanligt med recidiv. Många primära herpesinfektioner är asymtomatiska, men kan även ge uttalade symtom, t.ex. orolabialt med smärtor, feber, sväljningssvårigheter och genitalt med ulceration, hög feber, lokal lymfkörtelsvullnad, blåspares och allmänpåverkan. HSV-I drabbar vanligen områden ovan midjan och HSV-II är vanligen associerad med genitala infektioner. Lokalisationen för respektive typ är inte absolut och på senare år har setts ökad andel genitala herpesinfektioner orsakade av typ-I.

Differentialdiagnoser: Impetigo contagiosa. Herpes zoster. Munvinkelragader. Cheilit. Afte. Trauma. Balanit.

Utredning

Symtomen ofta typiska. För virusdiagnostik tas prov (PCR) från blåsor som punkteras eller från sår. Infektion kan också påvisas serologiskt i form av specifika antikroppar. Typspecifik antikroppsbestämning kan vara av värde, t.ex. vid herpes simplexinfektion under graviditet samt vid partnerrådgivning – genital herpes.

Behandling

Krustorna kan baddas bort med koksalt eller alsollösning. Primär orolabial herpes simplex: Tidigt insättande av lokal antiviral behandling. För övrigt endast symtomatisk behandling. Recidiverande orolabial herpes simplex: Tidigt insättande av lokal antiviral behandling med penciklovir; varannan timme under vakna delen av dygnet under 4 dagar. Peroral antiviral behandling vid kraftiga besvär/täta recidiv; aciklovir alt valaciklovir. Primär genital herpes simplex: Peroral behandling i 5–10 dagar med valaciklovir/aciklovir. Valaciklovir har fördelen att administreras med glesare intervall än aciklovir.

Genital herpes simplex med frekventa recidiv: Suppressionsbehandling enligt FASS (ex.v. valaciklovir 0,5×1). Bör omprövas efter 6–12 månader.

Patientinformation: www.herpesalliance.org, www.baltrosguiden.se

Aktuella Mediciner

Aciclovir: Kräm Anti. (receptfri) T Aciklovir. Oral lösning/T/Ögonsalva Zovirax.

Penciklovir: Kräm Vectavir. (receptfri)

Valaciclovir: T Valtrex.

För dig som patient
Läs mer om Herpes simplex. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer