Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Venerologi / Herpes genitalis, herpes simplex typ 1 och 2
Annons:

Herpes genitalis, herpes simplex typ 1 och 2


Orsak

Genital infektion med herpes simplexvirus typ 1 och herpes simplexvirus typ 2. Inkubationstid 2-20 dagar, asymtomatisk smittöverföring vanlig. Kan smitta via sexuell kontakt, inklusive oralsex. Lagras i sensoriska nerver och kan reaktiveras.

Symtom

Varierande grad av symtom. Grupperade blåsor på rodnad botten, utvecklas till ulcerationer genitalt/genitoanalt. Ibland svullna lokala ömmande adeniter. Förstagångsinfektionen kan vara asymtomatisk eller ge t.ex. allmänsymtom med huvudvärk, feber och myalgier, smärtsamma sår. Meningit förekommer. Vid recidiverande herpes föreligger ofta mildare symtom och kortare duration. Eventuella prodromalsymtom: Brännande, stickande känsla 1–2 dygn före debut av blåsor. Atypiska symtom eller asymtomatisk infektion vanlig där återkommande underlivsbesvär kan vara oupptäckt könsherpes.

Utredning

Provtagning för virusdiagnostik med PCR för verifiering bör utföras även om tydlig klinik. Tas från blåsbotten eller från sår. Skickas till laboratoriet i speciellt transportmedium. Serologi i specialfall.

Behandling

Behandling vid lindriga fall: Smärtlindring med analgetika, ev. lokalt.

Primär genital herpes: Peroral behandling med aciklovir 200 mg x 5 alt. valaciklovir 500 mg x 2 i 5-10 dagar. Minskar virusutsöndring och förkortar det kliniska förloppet. Börja tidigt.

Recidiverande genital herpes: Helst behandling under prodromalstadiet. Peroralt aciklovir 200 mgx5 alt. valaciklovir 500 mgx2 i 2-5 dagar. Reducerar duration och svårighetsgrad.

Vid recidiverande svår genital herpes (≥6 skov/år)kan man ge profylaktisk behandling under en längre tid (9-12 mån): Aciklovir 400 mg x 2 alt valaciklovir 500 mg x 1. Vid genombrott med skov går man upp till skovdos (se ovan) i 3–5 dagar.

Kondom rekommenderas vid partnerbyte och i anslutning till utläkt recidiv om partnern inte är smittad.

Herpesinfektion under graviditet: Se under avsnitt Graviditet och MVC-rutiner i kapitlet Gynekologiska sjukdomar. Vaccin finns inte.

Fördjupning

SSDV:s riktlinjer länk

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se länk

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Aciclovir: T Aciklovir.

Valaciklovir: T Valaciclovir. T Valtrex.

Analgetika: Kräm EMLA. Salva Xylocain.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: