NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Herpes genitalis. Herpes simplex typ 1 och 2.

ICD-10: A60

Orsak

Genital infektion med herpes simplexvirus typ 2, även herpes simplexvirus typ 1. Inkubationstid 1– (4) veckor, asymtomatisk smittöverföring vanlig.

Symtom

Grupperade blåsor på rodnad botten, utvecklas till ulcerationer genitalt/genitoanalt. Ibland svullna lokala ömmande adeniter. Förstagångsinfektionen ger allmänsymtom med huvudvärk, feber och myalgier, smärtsamma sår. Meningit förekommer. Vid recidiverande herpes föreligger ofta mildare symtom och kortare duration. Eventuella prodromalsymtom: Brännande, stickande känsla 1–2 dygn före debut av blåsor. Atypiska symtom eller asymtomatisk infektion vanlig där återkommande underlivsbesvär kan vara oupptäckt könsherpes.

Utredning

I regel klinisk diagnos. För virusdiagnostik tas prov (PCR) från blåsor som punkteras eller från sår. Skickas till laboratoriet i speciellt transportmedium. Infektionen kan påvisas serologiskt i form av specifika antikroppar.

Behandling

Behandling vid lindriga fall: Smärtlindring med analgetika, ev. lokalt.

Primär genital herpes: Peroral behandling med aciklovir 200 mg x 5 alt. valaciklovir 500 mg x 2 i 10 dagar. Minskar virusutsöndring och förkortar det kliniska förloppet. Börja tidigt.

Recidiverande genital herpes: Helst behandling under prodromalstadiet. Peroralt aciklovir 200 mgx5xV alt. valaciklovir 500 mgx2xIII-V. Reducerar duration och svårighetsgrad.

Vid recidiverande svår genital herpes (≥6 skov/år)kan man ge profylaktisk behandling under en längre tid (9-12 mån): Aciklovir 400 mg x 2 alt valaciklovir 500 mg x 1. Vid genombrott med skov går man upp till skovdos (se ovan) i 3–5 dagar.

Kondom rekommenderas vid partnerbyte och i anslutning till utläkt recidiv om partnern inte är smittad.

Herpesinfektion under graviditet: Se under avsnitt Graviditet och MVC-rutiner i kapitlet ”Barnhälsovård. Mödrahälsovård. Preventivmedelsrådgivning”. Vaccin finns inte.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Aciclovir: T Aciklovir.

Valaciklovir: T Valaciclovir. T Valtrex.

Analgetika: Kräm EMLA. Salva Xylocain.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer