NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.

ICD-10: H20

Orsak

Vanligast hos vuxna är idiopatisk form följt av HLA-B27-associerad, mindre vanligt infektiös. Övrig etiologi kan vara inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, ulcerös kolit), Mb Bechterew, Reiters syndrom, psoriasisartrit, herpes zoster, RA (juvenil), sarkoidos, MS, borrelios.

Symtom

Värkande rött öga med kraftig ljuskänslighet, ökat tårflöde och dimsyn är dominerande symtom. Oftast endast ena ögat drabbat. Inte sällan måttlig synnedsättning.

Differentialdiagnos

Kornealsår, keratit.

Status

Vid undersökning noteras perikorneal (ciliär) rodnad och mios. Sent i förloppet kan pupillen vara oregelbunden och ljusstel pga sammanväxningar mellan pupillkanten och linsen – synekier. Vid undersökning med spaltlampa ses ljusväg och celler i främre kammaren och ibland även precipitat på kornealendotelet. Vid belysning i det friska ögat får patienten ofta värk i det sjuka ögat p.g.a. iriskontraktion.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik/ögonläkare. Viktigt att snabbt påbörja behandling med kortisondroppar och pupillvidgande medel (för att förhindra synekier). Ofta recidiverar iriter regelbundet och om patienten haft iriter förut och väl känner igen symtomen, kan behandling för det akuta skovet initieras i primärvården och sedan följas upp av ögonläkare. Lämplig behandling är steroiddroppar 6-8 ggr dagligen samt Cyclopentolat (Cyclogyl) x 3. Utredning om ev. bakomliggande systemsjukdom vid misstanke.

Aktuella Mediciner

Pupillvidgande: Ögondrp. Cyclopentolat (Cyclogyl)

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

Prednisolon: Ögonsalva Ultracortenol.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer