Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Det röda ögat – Irit, uveit
Annons:

Det röda ögat – Irit, uveit


Orsak

Vanligast hos vuxna är idiopatisk form följt av HLA-B27-associerad, mindre vanligt infektiös. Övrig etiologi kan vara inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, ulcerös kolit), Mb Bechterew, Reiters syndrom, psoriasisartrit, herpes zoster, RA (juvenil), sarkoidos, MS, borrelios.

Symtom

Värkande rött öga med kraftig ljuskänslighet, ökat tårflöde och dimsyn är dominerande symtom. Oftast endast ena ögat drabbat. Inte sällan måttlig synnedsättning.

Differentialdiagnos

Kornealsår, keratit.

Status

Vid undersökning noteras perikorneal (ciliär) rodnad och mios. Sent i förloppet kan pupillen vara oregelbunden och ljusstel pga sammanväxningar mellan pupillkanten och linsen – synekier. Vid undersökning med spaltlampa ses ljusväg och celler i främre kammaren och ibland även precipitat på kornealendotelet. Vid belysning (även i det friska ögat) får patienten ofta värk i det sjuka ögat p.g.a. iriskontraktion.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik/ögonläkare. Viktigt att snabbt påbörja behandling med kortisondroppar och pupillvidgande medel (för att förhindra synekier). Ofta recidiverar iriter regelbundet och om patienten haft iriter förut och väl känner igen symtomen, kan behandling för det akuta skovet initieras i primärvården och sedan följas upp av ögonläkare. Lämplig behandling är steroiddroppar 6-8 ggr dagligen samt Cyclopentolat (Cyclogyl) x 3. Utredning om ev. bakomliggande systemsjukdom vid misstanke.

Vårdnivå

Ögonläkare.

Aktuella Mediciner

Pupillvidgande: Ögondrp. Cyclopentolat (Cyclogyl)

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

Prednisolon: Ögonsalva Ultracortenol.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: