Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Ögonsjukdomar / Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
Annons:

Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.


Orsak

Vanligast hos vuxna är idiopatisk form följt av HLA-B27-associerad, mindre vanligt infektiös. Övrig etiologi kan vara inflammatorisk tarmsjukdom (Mb Crohn, ulcerös kolit), Mb Bechterew, Reiters syndrom, psoriasisartrit, herpes zoster, RA (juvenil), sarkoidos, MS, borrelios.

Symtom

Värkande rött öga med kraftig ljuskänslighet, ökat tårflöde och dimsyn är dominerande symtom. Oftast endast ena ögat drabbat. Inte sällan måttlig synnedsättning.

Differentialdiagnos

Kornealsår, keratit.

Status

Vid undersökning noteras perikorneal (ciliär) rodnad och mios. Sent i förloppet kan pupillen vara oregelbunden och ljusstel pga sammanväxningar mellan pupillkanten och linsen – synekier. Vid undersökning med spaltlampa ses ljusväg och celler i främre kammaren och ibland även precipitat på kornealendotelet. Vid belysning (även i det friska ögat) får patienten ofta värk i det sjuka ögat p.g.a. iriskontraktion.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik/ögonläkare. Viktigt att snabbt påbörja behandling med kortisondroppar och pupillvidgande medel (för att förhindra synekier). Ofta recidiverar iriter regelbundet och om patienten haft iriter förut och väl känner igen symtomen, kan behandling för det akuta skovet initieras i primärvården och sedan följas upp av ögonläkare. Lämplig behandling är steroiddroppar 6-8 ggr dagligen samt Cyclopentolat (Cyclogyl) x 3. Utredning om ev. bakomliggande systemsjukdom vid misstanke.

Aktuella Mediciner

Pupillvidgande: Ögondrp. Cyclopentolat (Cyclogyl)

Dexametason: Ögondrp. Isopto-Maxidex.

Prednisolon: Ögonsalva Ultracortenol.


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: