Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.

ICD-10: A69 alt M01.2

Orsak

Intraartikulär infektion av borrelia, debut ca.6 mån. efter primärinfektionen.

Symtom

Drabbar fr.a. knäled. Även fot-, hand- och armbågsled. Kan ge migrerande artralgier/myalgier och recidiverande artriter även efter relevant antibiotikaterapi. Drabbar ofta den extremitet där fästingbett och obehandlad erythema migrans tidigare uppträtt. Ovanligt tillstånd.

Differentialdiagnoser

Reaktiv artrit, kristallartrit samt RA.

Utredning

Lätt förhöjd CRP liksom SR. Uteslut andra typer av artriter. Serologi positiv (höga IgG). Positivt ”Borrelia-PCR” i ledvätska, vid utvidgad ledutredning.

Behandling

Bör ske i samråd med infektionsläkare. Vuxna (ej till gravid under sista 2 trimestrar) behandlas med doxycyklin 100 mg 1×2 under 14 dagar. Gravida ges ceftriaxon i v. under 14 dagar. Barn < 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 21 dagar. Barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 21 dagar.

Aktuella Mediciner

Amoxillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/T Amoxicillin.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer