Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.

ICD-10: A69 alt M01.2

Orsak

Intraartikulär infektion av borrelia, debut ca 6 mån efter primärinfektionen.

Symtom

Drabbar ffa knäled. Även fot-, hand- och armbågsled. Kan ge migrerande artralgier/myalgier och recidiverande artriter även efter relevant antibiotikaterapi. Drabbar ofta den extremitet där fästingbett och obehandlad erythema migrans tidigare uppträtt. Ovanligt tillstånd.

Differentialdiagnoser

Reaktiv artrit, kristallartrit samt RA.

Utredning

Lätt förhöjd CRP liksom SR. Uteslut andra typer av artriter. Serologi positiv (höga IgG). Positivt ”Borrelia- PCR” i ledvätska, vid utvidgad ledutredning.

Behandling

Bör ske i samråd med infektionsläkare. Vuxna (ej till gravid under sista 2 trimestrar) behandlas med doxycyklin 100 mg 2×1 under 14 dagar. Gravida ges ceftriaxon i v under 14 dagar. Barn <8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 21 dagar. Barn >8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 21 dagar.

Aktuella mediciner

Amoxillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/T Amoxicillin.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!