NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.

ICD-10: A69 alt M01.2

Orsak

Intraartikulär infektion av borrelia, debut ca.6 mån. efter primärinfektionen.

Symtom

Drabbar fr.a. knäled. Även fot-, hand- och armbågsled. Kan ge migrerande artralgier/myalgier och recidiverande artriter även efter relevant antibiotikaterapi. Drabbar ofta den extremitet där fästingbett och obehandlad erythema migrans tidigare uppträtt. Ovanligt tillstånd.

Differentialdiagnoser

Reaktiv artrit, kristallartrit samt RA.

Utredning

Lätt förhöjd CRP liksom SR. Uteslut andra typer av artriter. Serologi positiv (höga IgG). Positivt ”Borrelia-PCR” i ledvätska, vid utvidgad ledutredning.

Behandling

Bör ske i samråd med infektionsläkare. Vuxna (ej till gravid under sista 2 trimestrar) behandlas med doxycyklin 100 mg 1×2 under 14 dagar. Gravida ges ceftriaxon i v. under 14 dagar. Barn < 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 21 dagar. Barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 21 dagar.

Aktuella Mediciner

Amoxillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/T Amoxicillin.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer