Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.

ICD-10: M11

Orsak

Inlagring av calciumpyrofosfatkristaller i led. Orsaken till detta är i det specifika fallet oftast okänd (primär form av pyrofosfatartrit – viss heriditet).

Sekundär form av pyrofosfatartrit associeras med andra sjukdomar som hypotyreos, hyperparatyroidism, hemokromatos, artros i drabbade leden. Akuta attacken kan utlösas av påfrestning som genomgången operation, infektion mm.

Symtom

Akut uppseglande monartrit (knä-, fot-, hand-, armbågs-, axelled m.fl.). Stark värk, rodnad, svullnad, rörelseinskränkning i led. Ev. feber. Oftast äldre individ.

Det finns även en ovanlig kronisk variant av sjukdomen med multipelt ledengagemang.

Differentialdiagnos

Ffa septisk artrit, gikt. Även RA, andra monartriter (psoriasis, reaktiv artrit, borrelia, TB m.fl.). Artros.

Utredning

CRP. Vid misstanke på septisk artrit akutremiss för omedelbar ledpunktion och odling. Diagnostisk ledpunktion för undersökning av ledvätska i polarisationsmikroskop;(pyrofosfatkristaller? urinsyrekristaller?) kan ske hos reumatolog.

Ev. utredning av associerade tillstånd via S-TSH, S-Ferritin, S-Ca, S-Urat.

Behandling

NSAID. Ev. intraartikulär steroidinjektion (efter att septisk artrit uteslutits) Vid kontraindikation mot NSAID ges T Prednisolon 5 mg 3×1 med snabb avtrappning under några veckor. Symtomen spontant avklingande inom någon månad.

Aktuella Mediciner

Kortikosteroid: T Prednisolon.

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer