Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Sepsis


Orsak

Livshotande infektion som orsakas av stört systemiskt svar på infektion. I första hand orsakat av bakterier men även virus (influensa, covid-19) och parasiter (malaria) kan ge sepsis.

Exempel på orsaker till sepsis:

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanligast orsak till sepsis, framförallt om kateterbärare (Ehcieria coli).

Sårinfektioner: Staphylococcus aureus och Streptococcus pyogenes (framför allt grupp A) kan ge sepsis eller via sitt toxin ge upphov till toxic shock syndrome (t.ex. tampongsjuka).

Luftvägsinfektioner: såväl övre- (framför allt otit och sinuit) som nedre luftvägsinfektioner (som pneumoni med pneumokocker).

Meningokocksepsis: Klinik med snabbt insjuknande med starkt allmänpåverkad patient, chockbild och petekier.

Endokardit: Bakterieväxt (framför allt streptokocker och stafylokocker) i hjärtats endotel, vanligen på hjärtklaffarna. Risk för septikemi-sepsis med embolier och hjärtsvikt. I regel finns blåsljud. Anamnes på tidigare infektion som gett upphov till bakteriespridningen?

Symtom/ Status

Allmänpåverkad patient med onormal kroppstemperatur: > 38 °C eller < 36 °C, förhöjd puls (> 90 slag/minut) och andningsfrekvens (> 20 andetag/minut) och som snabbt kan utveckla en chockbild med lågt blodtryck (< 100 mmHg) och oliguri eller anuri.

Febertoppar med frossa under en pågående infektion är alltid ett allvarligt varningstecken. Muskel- och ledvärk, exantem och petekier förekommer. Beroende på primärinfektion kan symtomen lokalt variera.

Differentialdiagnoser

Intoxikation, diabetescoma.

Behandling

Akut till sjukhus!

Dropp i form av Ringer-Acetat om lågt blodtryck; snabb infusion initialt: >30ml/kg under 3 timmar.

Syrgas 10-15 l på mask.

Blododla före antibiotika.

Ta blodgas med laktat.

Empiriska antibiotika om oklart fokus:

Cefotaxim 2g x 3 eller Piperacillin/Tazobactam 4g x 4

Meropenem 1g x 3-4 eller Imipenem 1g x 3-4 bör ges vid känt resistensproblem hos patient och övervägs vid septisk chock.

Vid septisk chock kan tobramycin eller gentamycin 5-7mg/kg ges som engångsdos. OBS korrigering av dos vid njursvikt.

Följ blodtryck, puls, laktat, saturation och vakenhet.

Septisk chock är ett akut livshotande tillstånd!

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefotaxim

Piperacillin/Tazobactam

Meropenem

Tobramycin

Genamycin

Infusionsvätska

Ringer-Acetat

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: