NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.

ICD-10: A40.3

Orsak

Bakterier i blodbanan. Diagnosen är alltid allvarlig och innebär som grundregel alltid sjukhusvård med antibiotika intravenöst.

Exempel på orsaker till sepsis:

 

Endokardit: Bakterieväxt (ffa streptokocker och stafylokocker) i hjärtats endotel, ff.a. på hjärtklaffarna. Risk för septikemi-sepsis med embolier och hjärtsvikt. I regel finns blåsljud. Anamnes på tidigare infektion som gett upphov till bakteriespridningen? Sårinfektioner: Staph.aureus infektion kan ge sepsis eller via sitt toxin ge upphov till toxic shock syndrome (ex tampongsjuka).

 

Luftvägsinfektioner: såväl övre- (ff.a. otit och sinuit) som nedre luftvägsinfektioner (som pneumoni ff.a. strepto- och pneumokocker).

 

Meningokocksepsis: Klinik med snabbt insjuknande med starkt allmänpåverkad patient, chockbild och petekier.

 

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanlig orsak till sepsis hos äldre ff.a. om kateterbärare (ff.a. E.coli).

 

Symtom/ Status: Allmänpåverkad patient med hög feber, förhöjd puls och andningsfrekvens och som snabbt kan utveckla en chockbild. Febertoppar med frossa under en pågående infektion är alltid ett allvarligt varningstecken. Muskel- ledvärk, exantem, petekier förekommer. Beroende på primärinfektion kan symtomen lokalt variera.

 

Differentialdiagnoser: Intoxikation, diabetescoma.

Behandling

Akut till sjukhus!

Dropp i form av Ringer-Acetat om lågt blodtryck; snabb infusion initailt.

Syrgas.

Vid lång transport och tillgång till antibiotika i.v. ges Zinacef efter att först ha tagit blododling (och ev. urin/sårodling).

Ev. cortison (Solu-Cortef 100-200 mg) i.v.

Följ blodtryck

Puls och vakenhet.

Septisk chock är ett akut livshotande tillstånd!

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer