Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Sepsis. Infektion med organskada.

ICD-10: A40.3

Orsak

Livshotande infektion som orsakas av stört systemiskt svar på infektion. I första hand orsakat av bakterier men även virus (influensa, covid-19) och parasiter (malaria) kan ge sepsis.

Exempel på orsaker till sepsis:

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanligast orsak till sepsis, framförallt om kateterbärare ( Ehcieria coli).

Sårinfektioner: Staphylococcus aureus och Streptococcus pyogenes (ffa grupp A) kan ge sepsis eller via sitt toxin ge upphov till toxic shock syndrome (ex tampongsjuka).Luftvägsinfektioner: såväl övre- (framför allt otit och sinuit) som nedre luftvägsinfektioner (som pneumoni med pneumokocker).

Meningokocksepsis: Klinik med snabbt insjuknande med starkt allmänpåverkad patient, chockbild och petekier.

Endokardit: Bakterieväxt (framför allt streptokocker och stafylokocker) i hjärtats endotel, vanligen på hjärtklaffarna. Risk för septikemi-sepsis med embolier och hjärtsvikt. I regel finns blåsljud. Anamnes på tidigare infektion som gett upphov till bakteriespridningen?

Symtom/ Status

Allmänpåverkad patient med onormal kroppstemperatur: > 38 °C eller < 36 °C, förhöjd puls (> 90 slag/minut) och andningsfrekvens (>20andetag/minut) och som snabbt kan utveckla en chockbild med lågt blodtryck (< 100 mmHg) och oliguri eller anuri.

Febertoppar med frossa under en pågående infektion är alltid ett allvarligt varningstecken. Muskel- och ledvärk, exantem och petekier förekommer. Beroende på primärinfektion kan symtomen lokalt variera.

Differentialdiagnoser

Intoxikation, diabetescoma.

Behandling

Akut till sjukhus!

Dropp i form av Ringer-Acetat om lågt blodtryck; snabb infusion initialt: >30ml/kg under 3 timmar.

Syrgas 10-15l på mask.

Blododla före antibiotika.

Ta blodgas med laktat.

Empirisk antibiotika om oklart fokus:

Cefotaxim 2g x 3 eller Piperacillin/Tazobactam 4gx 4

Meropenem 1gx3-4 eller Imipenem 1gx3-4 bör ges vid känd resistensproblem hos pat och övervägs vid septiskchock.

Vid septisk chock kan tobramycin eller gentamycin 5-7mg/kg ges som engångsdos. OBS korrigering av dos vid njursvikt.

Följ blodtryck, puls, laktat, saturation och vakenhet.

Septisk chock är ett akut livshotande tillstånd!

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefotaxim

Piperacillin/Tazobactam

Meropenem

Tobramycin

Genamycin

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis