Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.

ICD-10: A40.3

Orsak: Bakterier i blodbanan. Diagnosen är alltid allvarlig och innebär som grundregel alltid sjukhusvård med antibiotika intravenöst.

Exempel på orsaker till sepsis:

 

Endokardit: Bakterieväxt (ffa streptokocker och stafylokocker) i hjärtats endotel, ff.a. på hjärtklaffarna. Risk för septikemi-sepsis med embolier och hjärtsvikt. I regel finns blåsljud. Anamnes på tidigare infektion som gett upphov till bakteriespridningen? Sårinfektioner: Staph.aureus infektion kan ge sepsis eller via sitt toxin ge upphov till toxic shock syndrome (ex tampongsjuka).

 

Luftvägsinfektioner: såväl övre- (ff.a. otit och sinuit) som nedre luftvägsinfektioner (som pneumoni ff.a. strepto- och pneumokocker).

 

Meningokocksepsis: Klinik med snabbt insjuknande med starkt allmänpåverkad patient, chockbild och petekier.

 

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanlig orsak till sepsis hos äldre ff.a. om kateterbärare (ff.a. E.coli).

 

Symtom/ Status: Allmänpåverkad patient med hög feber, förhöjd puls och andningsfrekvens och som snabbt kan utveckla en chockbild. Febertoppar med frossa under en pågående infektion är alltid ett allvarligt varningstecken. Muskel- ledvärk, exantem, petekier förekommer. Beroende på primärinfektion kan symtomen lokalt variera.

 

Differentialdiagnoser: Intoxikation, diabetescoma.

Behandling

Akut till sjukhus!

Dropp i form av Ringer-Acetat om lågt blodtryck; snabb infusion initailt.

Syrgas.

Vid lång transport och tillgång till antibiotika i.v. ges Zinacef efter att först ha tagit blododling (och ev. urin/sårodling).

Ev. cortison (Solu-Cortef 100-200 mg) i.v.

Följ blodtryck

Puls och vakenhet.

Septisk chock är ett akut livshotande tillstånd!

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!