NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.

ICD-10: A40.3

Orsak

Bakterier i blodbanan. Diagnosen är alltid allvarlig och innebär som grundregel alltid sjukhusvård med antibiotika intravenöst.

Exempel på orsaker till sepsis:

Endokardit: Bakterieväxt (framförallt streptokocker och stafylokocker) i hjärtats endotel, vanligen på hjärtklaffarna. Risk för septikemi-sepsis med embolier och hjärtsvikt. I regel finns blåsljud. Anamnes på tidigare infektion som gett upphov till bakteriespridningen?

Sårinfektioner: Staph.aureus infektion kan ge sepsis eller via sitt toxin ge upphov till toxic shock syndrome (ex tampongsjuka).

Luftvägsinfektioner: såväl övre- (framförallt otit och sinuit) som nedre luftvägsinfektioner (som pneumoni med strepto- och pneumokocker).

Meningokocksepsis: Klinik med snabbt insjuknande med starkt allmänpåverkad patient, chockbild och petekier.

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanlig orsak till sepsis hos äldre framförallt om kateterbärare ( E.coli).

 

Symtom/ Status:

Allmänpåverkad patient med onormal kroppstemperatur: > 38 °C eller < 36 °C, förhöjd puls (> 90 slag/minut) och andningsfrekvens (>20andetag/minut) och som snabbt kan utveckla en chockbild med lågt blodtryck (< 100 mmHg) och oliguri eller anuri.

Febertoppar med frossa under en pågående infektion är alltid ett allvarligt varningstecken. Muskel- och  ledvärk, exantem och petekier förekommer. Beroende på primärinfektion kan symtomen lokalt variera.

Differentialdiagnoser: Intoxikation, diabetescoma.

Behandling

Akut till sjukhus!

Dropp i form av Ringer-Acetat om lågt blodtryck; snabb infusion initialt: 1000ml på max 30 min.

Syrgas 10-15l på mask.

Empirisk antibiotika: Bensyl-pc 3g x3 + Tobramycin 5mg/kgx1 ELLER

Cefotaxim 2g x 3 (eller Piperacillin/Tazobactam 4gx 4 eller Meropenem 1gx3) + tobramycin 5-7mg/kgx1

Ev. cortison (Solu-Cortef 100-200 mg/dygn, 50mgx4) i.v vid behov av högre doser inotropa medel.

Följ blodtryck, puls, POX och vakenhet.

Vid lång transport och tillgång till antibiotika i.v. ges Zinacef 1,5gx3 eller 60-100mg/kgx3 efter att först ha tagit blododling (och ev. urin/sårodling).

Septisk chock är ett akut livshotande tillstånd!

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Cefotaxim

Piperacillin/Tazobactam

Meropenem

Tobramycin

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer