Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.

ICD-10: A40.3

Orsak

Bakterier i blodbanan. Diagnosen är alltid allvarlig och innebär som grundregel alltid sjukhusvård med antibiotika intravenöst.

Exempel på orsaker till sepsis:

Endokardit: Bakterieväxt (framförallt streptokocker och stafylokocker) i hjärtats endotel, vanligen på hjärtklaffarna. Risk för septikemi-sepsis med embolier och hjärtsvikt. I regel finns blåsljud. Anamnes på tidigare infektion som gett upphov till bakteriespridningen?

Sårinfektioner: Staph.aureus infektion kan ge sepsis eller via sitt toxin ge upphov till toxic shock syndrome (ex tampongsjuka).

Luftvägsinfektioner: såväl övre- (framförallt otit och sinuit) som nedre luftvägsinfektioner (som pneumoni med strepto- och pneumokocker).

Meningokocksepsis: Klinik med snabbt insjuknande med starkt allmänpåverkad patient, chockbild och petekier.

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanlig orsak till sepsis hos äldre framförallt om kateterbärare ( E.coli).

 

Symtom/ Status:

Allmänpåverkad patient med onormal kroppstemperatur: > 38 °C eller < 36 °C, förhöjd puls (> 90 slag/minut) och andningsfrekvens (>20andetag/minut) och som snabbt kan utveckla en chockbild med lågt blodtryck (< 100 mmHg) och oliguri eller anuri.

Febertoppar med frossa under en pågående infektion är alltid ett allvarligt varningstecken. Muskel- och  ledvärk, exantem och petekier förekommer. Beroende på primärinfektion kan symtomen lokalt variera.

Differentialdiagnoser: Intoxikation, diabetescoma.

Behandling

Akut till sjukhus!

Dropp i form av Ringer-Acetat om lågt blodtryck; snabb infusion initialt: 1000ml på max 30 min.

Syrgas 10-15l på mask.

Empirisk antibiotika: Bensyl-pc 3g x3 + Tobramycin 5mg/kgx1 ELLER

Cefotaxim 2g x 3 (eller Piperacillin/Tazobactam 4gx 4 eller Meropenem 1gx3) + tobramycin 5-7mg/kgx1

Ev. cortison (Solu-Cortef 100-200 mg/dygn, 50mgx4) i.v vid behov av högre doser inotropa medel.

Följ blodtryck, puls, POX och vakenhet.

Vid lång transport och tillgång till antibiotika i.v. ges Zinacef 1,5gx3 eller 60-100mg/kgx3 efter att först ha tagit blododling (och ev. urin/sårodling).

Septisk chock är ett akut livshotande tillstånd!

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Cefotaxim

Piperacillin/Tazobactam

Meropenem

Tobramycin

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis