Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.

ICD-10: A40.3

Orsak

Bakterier i blodbanan. Diagnosen är alltid allvarlig och innebär som grundregel alltid sjukhusvård med antibiotika intravenöst.

Exempel på orsaker till sepsis:

 

Endokardit: Bakterieväxt (ffa streptokocker och stafylokocker) i hjärtats endotel, ff.a. på hjärtklaffarna. Risk för septikemi-sepsis med embolier och hjärtsvikt. I regel finns blåsljud. Anamnes på tidigare infektion som gett upphov till bakteriespridningen? Sårinfektioner: Staph.aureus infektion kan ge sepsis eller via sitt toxin ge upphov till toxic shock syndrome (ex tampongsjuka).

 

Luftvägsinfektioner: såväl övre- (ff.a. otit och sinuit) som nedre luftvägsinfektioner (som pneumoni ff.a. strepto- och pneumokocker).

 

Meningokocksepsis: Klinik med snabbt insjuknande med starkt allmänpåverkad patient, chockbild och petekier.

 

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanlig orsak till sepsis hos äldre ff.a. om kateterbärare (ff.a. E.coli).

 

Symtom/ Status: Allmänpåverkad patient med hög feber, förhöjd puls och andningsfrekvens och som snabbt kan utveckla en chockbild. Febertoppar med frossa under en pågående infektion är alltid ett allvarligt varningstecken. Muskel- ledvärk, exantem, petekier förekommer. Beroende på primärinfektion kan symtomen lokalt variera.

 

Differentialdiagnoser: Intoxikation, diabetescoma.

Behandling

Akut till sjukhus!

Dropp i form av Ringer-Acetat om lågt blodtryck; snabb infusion initailt.

Syrgas.

Vid lång transport och tillgång till antibiotika i.v. ges Zinacef efter att först ha tagit blododling (och ev. urin/sårodling).

Ev. cortison (Solu-Cortef 100-200 mg) i.v.

Följ blodtryck

Puls och vakenhet.

Septisk chock är ett akut livshotande tillstånd!

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Steroid

Hydrokortison: Inj Solu-Cortef.

 

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK