Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut förgiftning. Intoxikation.

ICD-10: T65

Se Praktisk Akut Medicin, rubrik Förgiftning För alkoholabstinens se detta avsnitt nedan.

Orsaker

Läkemedel, alkohol, narkotika, svamp, brandrök, kemikalier.

Status

Pupillstorlek: Små vid opiater, stora vid bl a centralstimulantia. Hyperventilation (salicylater). Arytmier (tricykliska antidepressiva).

Differentialdiagnos: Se orsaker i Neurologikapitlet, avsnitt Koma/Medvetslöshet.

Utredning

Anamnes från vittnen. Medhavda tablettburkar. Avskedsbrev vid oklar intoxikation: S-paracetamol och S-salicylat. Extraprov (serum och urin) för ev senare analys. Syrabasstatus.

Behandling

Säkra andning och cirkulation. Fri venväg.

Ang. läkemedel: Se ”Överdosering av läkemedel” i FASS.

Kontakta ev Giftinformationscentralen 112, 08-736 03 84 eller vid mindre akuta fall 010-456 6700

Vid peroral förgiftning tillförs aktivt kol barn under 12 årsålder 10 g, <12 åå och vuxna 25 g – kan upprepas efter ca 4 tim. Akutremiss för ev ventrikel sköljning, forcerad diures, surgörning av urinen, hemoperfusion, plasmaferes. Ev antidot.

Fördjupning

Se www.giftinformation.se

Aktivt Kol: Oral suspension Carbomix. Oral supension Kolsuspension.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!