Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Geriatriska sjukdomar > Trötthet hos äldre.

Trötthet hos äldre.

ICD-10: R53

Se även avsnittet Trötthetssyndrom/Kroniskt trötthetssyndrom i kapitlet Psykiska sjukdomar!

Definition

En för patienten onaturlig känsla av fysisk och/eller mental kraftnedsättning.

Orsaker

Den geriatriske patienten har ofta en avvikande sjukdomspresentation. Stor vikt måste därför läggas vid uteslutande av organisk genes till tröttheten. ”Ålderströtthet” är en uteslutningsdiagnos! Vanliga orsaker till trötthet är kardiell svikt med nedsatt pumpfunktion och hypotension (genomgången infarkt?), respiratorisk insufficiens (KOL – koldioxidretention? restriktiv lungfunktionsinskränkning, sömnapné mm), njurinsufficiens, hypotyreos, anemi, diabetes, infektion, kronisk inflammatorisk sjukdom (PMR, RA med flera), malignitet, depression, läkemedelsbehandling (sömnmedel, diuretika, statin med flera), vitamin B12- brist, vitamin D- brist.

Utredning

Somatiskt och psykiskt status. Läkemedelsanamnes. Blodtryck, ev lungröntgen. Hb, SR, LPK, Diff, TSH, S-kreatinin, P-glukos. EKG + NT pro- BNP (utesluter hjärtsvikt). Vidare utredning får styras av undersökningsfynd.

Behandling

Om möjligt kausal.

För dig som patient
Läs mer om Trötthet hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ