Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Trötthet hos äldre
Annons:

Trötthet hos äldre


Författare

Se även avsnittet Kroniskt trötthetssyndrom i kapitlet Psykiatri.

Definition

En för patienten onaturlig känsla av fysisk och/eller mental kraftnedsättning.

Orsaker

Trötthet kan vara symtom på en mängd olika kroppsliga och psykiska åkommor. Stor vikt måste därför läggas vid att diagnostisera sådana sjukdomar. “Ålderströtthet” är mer en uteslutningsdiagnos.

Orsaker till trötthet kan vara hjärtsvikt, lågt blodtryck, dålig syresättningsförmåga p g a lungsjukdom eller sömnapné, hypothyreos, fibromyalgi, nedsatt njurfunktion, anemi, otillräckligt behandlad diabetes, infektion, inflammatoriska sjukdomar som PMR, kronisk ledgångsreumatism m fl muskel- och bindvävssjukdomar, malignitet, depression, långvarig stress, utmattningssyndrom, tillstånd efter stroke, läkemedelsbehandling (bl a sömnmedel, lugnande läkemedel, vätskedrivande läkemedel, hjärtläkemedel inkl digitalis), B-vitaminbrist, D-vitaminbrist.

Utredning

Somatiskt och psykiskt status. Samband med andra symtom, diagnoser, läkemedel? Läkemedelsgenomgång. Blodtryck, syresättning, ev. lungröntgen. Hb, SR, CRP, LPK, Diff, TSH, S-kreatinin, P-glukos. EKG + NT pro-BNP. Ev depressionsskattning. Koncentrationsbestämning av läkemedel i plasma vb. Vidare utredning får styras av undersökningsfynd.

Behandling

Om möjligt kausal. Läkemedelsgenomgång. Trötthet där man inte hittar någon uppenbar orsak behandlas genom miljö och livsstilsfaktorer. Handlar det om mental eller fysisk trötthet? Vanligt är bristande nattsömn kombinerat med tupplurar dagtid. God sömnhygien, rättvänt dygn av största vikt. Fysisk aktivitet efter förmåga, promenader, styrketräning, aktiviteter i grupp eller med närstående, annan social aktivering. Vilka aktiviteter finns för äldre i närområdet? Tex PRO? Om generell stress och oro, försök komma åt orsaken. Undvik energitjuvar. Tänk också på att överdriven träning kan också ge trötthet. Se över kosten och att målen för energiintag uppfylls. Vätskeintag försummas ofta i högre åldrar och bör under en tid mätas för att säkerställa tillräckligt intag. Undvik alkohol och sederande läkemedel.

Vårdnivå

Utredning av trötthet är vanligt inom primärvården. Remittering till geriatrisk vård kan ske i utvalda fall samt till specialist beroende på undersökningsfynd.

Fördjupning

Inflammation, långvarig trötthet och värk – uppdatering av kunskapsläget (lakartidningen.se)

Hjärnfonden om bl.a. hjärntrötthet  https://www.hjarnfonden.se/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: