NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.

ICD-10: N81

Definition

Olika grader av sänkning eller framfall av vagina, urinblåsa, uterus, rektum. 1:a graden: framfall innanför introitusplanet vid hostprovokation. 2:a graden: framfall utanför introitusplanet vid hostprovokation. 3:e graden: totalt framfall av uterus.

Framfall drabbar 15–30 % av multipara och ca 2 % av nullipara.

Orsak

Dåligt fungerande stödjevävnad eller upphängningsapparat. Kan vara nedärvda defekter i bindväv och muskler som håller upp urogenitalorganen. Graviditeter, komplicerade förlossningar liksom arbete med tunga lyft kan predisponera. Efter menopausen minskar kollagenhalten i bindvävnaden, vilket kan främja uppkomst av prolaps.

Symtom

Prolaps kan utgöras av ett cystocele (urinblåsan buktande i främre vaginalväggen) eller rekto- eller enterocele (rektum eller tarmslyngor buktar i bakre vaginalväggen) och olika grader av uterus descensus. Sistnämnda oftast kombinerad med elongerad cervix, i uttalade fall synlig utanför vulva. Symtomen finns ffa i stående och blir värre vid hosta eller ansträngning. Det vanligaste symtomet är att ”något putar ut”, s.k. globuskänsla. Vid större cystocele klagar kvinnan ofta över miktionssvårigheter; antingen är det svårt att starta miktionen, eller att blåsan töms ofullständigt eller först efter kroppslägesförändring. Pollakisuri, recidiverande UVI. Vid uttalat rektoenterocele kan det bli defekationssvårigheter, det kan till och med vara så att kvinna måste sätta in ett finger i slidan för att hjälpa till med tarmtömningen. Vid uterusprolaps ofta tyngd- och tryckkänsla i genitalregionen, ibland kombinerat med ansträngningsinkontinens. I extrema fall njurinsufficiens p.g.a. sänkning och avstängning av båda uretärerna.

Behandling

Omgående symtomlindring fås med Prolapsringbehandling. Vissa ”mjuka” ringar kan tas ut och återinsättas av kvinnan själv vid samliv eller under natten. Ringbehandling bör alltid kombineras med östrogen i form av lokalbehandling om atrofiska slemhinnor. Detta för att motverka skavsår av ringen och för att allmänt stärka slemhinnorna. Patienten måste kontrolleras regelbundet – i synnerhet vid besvär såsom obehagskänsla, flytningar, blödningar eller miktionsproblem. Om det inte fungerar med ringen eller om kvinnan inte vill använda ring, remiss för kirurgisk åtgärd.

Egenvård: Mot klåda och torrhet i underlivet rekommenderas receptfria vagitoriet Estrokad (alt. Ovesterinvagitorier/-slidkräm eller vagitorie Vagifem, men som innehåller mer östrogen) appliceras i samband med sänggåendet. Efter 3 vkr dagligen räcker det sedan i regel med 2 gånger per vecka.

Fördjupning

Läkemdelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_86

Svensk förening för obstetrik och gynekologi. https://www.sfog.se/natupplaga/nr60392513ba-27b9-47b0-ba8d-2b8940608d94.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Östrogentillskott lokalt för behandling av slemhinnebesvär

Estradiol: Vaginalinlägg Oestring. Vaginaltabl Vagifem*.

Estriol: Vaginalgel Blissel. Vag Estrokad*. Vaginalkräm/Vag Ovesterin*.

*= receptfria

Östrogentillskott systemiskt för slemhinnebesvär

Estriol: T Oestriol.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer