NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)

ICD-10: C16.9, C17.9, C18.9, D13.1, D12.1, D12, D12.8, E34.0

Definition

Man eftersträvar numera att använda sig av den korrekta benämning NET även internationellt. I begreppet NET inryms såväl vissa godartade tumörer som cancertumörer, vilka kan sprida sig och ge upphov till metastaser. Gemensamt är att de i regel producerar olika hormoner, vilka i sin tur ger upphov till olika symtom.

De indelas i G1, G2 och G3 utifrån den proliferation som tumören uppvisar. Under 2015 upptäcktes 527 nya fall av NET i Sverige där de flesta finns i tunntarmen, många i lungan och övriga i exempelvis i magsäcken, ändtarmen och i pancreas. Förekomsten således vanligast i tunntarmen, men andra neuroendokrina tumörer i mage- tarmkanalen förekommer.

 • Ventrikelcarcinoid/Ventrikel-NET
  -ECLom typ 1-3
  -Neuroendokrin cancer i ventrikeln (NEC i ventrikeln)
  -Ghrelinom
 • Appendixcarcinoid/Appendix-NET
 • Gobletcellcarcinoid/Gobletcell-NET
 • Koloncarcinoid/Kolon-NET/NEC
 • Rektalcarcinoid/Rektal-NET

De flesta som drabbas är personer över 60 år och något fler kvinnor än män drabbas. Trots att NET i allmänhet är en malign sjukdom brukar de växa långsamt.

Symtom och sjukdomstecken

Buksmärtor beroende på tumörtillväxt i tarmväggen som ger subileusliknande tillstånd. Abdominell angina pga cirkulationsstörning. Gastrointestinell blödning från tumörmassor eller akut ulcus pga gastrinöverproduktion vid gastrinom.

Carcinoidsyndromet:

 • Flush mest framträdande i övre kroppshalvan och ffa i ansiktet och vara från en halv till några minuter. Kan utvecklas till kronisk flush och ge teleangiektasier på näsa och kinder.
 • Diarréer av varierande grad från ett par gånger på morgonen till 15-20 vattentunna diarréer per dygn. Buksmärtor om tarmischemi föreligger.

Högersidig hjärtsvikt då klaffarna i högra hjärthalvan blir fibrotiska och stela och kan föra till pulmonalissteos och tricuspidalisinsufficiens. I svåra fall kan en allvarlig högersidig hjärtsvikt utvecklas. Bronkkonstriktion med astmaliknande symtom kan förekomma hos vissa patienter men är numera tämligen sällsynt.

Utredning

Undersökningar med rutinstatus av blodbild, lever- och njurfunktioner samt elektrolyter. Mera specifikt med tU-5HIAA med medelvärde av två dygnsmätningar samt P-kromogranin A.

Andra specifika undersökningar görs med CT-Thorax och buk samt PET-undersökningar av olika typ.

Provtagning från tumörvävnad via biopsi eller operation för histopatologisk diagnos, vilket är avgörande inför kommande behandling!

Ultraljudsundersökning av hjärtat.

Behandling

Behandlas med tumörreducerande kirurgi av kirurger med särskild erfarenhet av den här typen av tumörer!

Mediciner som ges symtomatiskt vid diarréer är loperamid (Dimor Imodium) samt att man även prövar med kolestyramin (Questran) liksom i vissa fall Opiumtinktur som individuellt titreras upp.

Vidare använder man sig av:

Antihormonellbehandling med Somatostatinanaloger.

Alfa-interferon som har både antihumoral och symtomlindrande effekt.

Tumortargeting med radioaktiva märkt somatostatinanalog i vissa fall.

mTOR-hämmare, nyligen godkänd indikation via europeiska läkemedelsverket EMA.

Många patienter med tunntarms-NET kan leva många år med bibehållen livskvalitet om de får rätt behandling och vara föremål för multidiciplinära diskussioner både vid insjuknandet och vid progress av sjukdomen. Ett nationellt vårdprogram för gastrointestinala NET finns sedan maj 2017.

Fördjupning

Cancercentrum

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer