NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.

ICD-10: H40

Definition

Progressiv synnervsskada med karaktäristiska synfältsdefekter med eller utan förhöjt ögontryck.

Orsak

Oftast till följd av förhöjt intraokulärt tryck som följd av försvårat avflöde av kammarvatten via ögats trabekelverk. Det finns (av okänd orsak) även glaukom med påverkan av synnerven vid normalt ögontryck. Drabbar oftast äldre. Viss hereditet.

Symtom

I sent skede synnedsättning, ibland en diffus skugga. Patienten har inga symtom innan synfältsdefekterna blir märkbara, vilket ofta dröjer länge. Defekten börjar ej centralt och oftast i ena ögat, vilket gör att diagnosen ofta fördröjs eftersom andra ögat kompenserar länge. Uttalad synnervsskada hinner ofta etableras i det först drabbade ögat. Akut glaukomattack (trångvinkelglaukom) ger däremot ett starkt smärtande öga med akut insättande synnedsättning.

Status

En van undersökare kan se en patologisk excavation av synnervspapillen. Vid avancerat glaukom kan en synfältsdefekt avslöjas med konfrontationsmetod enligt Donders test. Vid akut glaukom ensidigt rött smärtande öga.

Differentialdiagnoser (för akut trångvinkelglaukom)

Irit, keratit, episklerit . Dubbelsidigt rodnade ögon – tänk på annan diagnos.

Utredning

Mät ögontrycket. I frånvaro av instrument för detta kan en grov uppfattning erhållas genom att palpera ögongloben när pat. blundar (gäller undersökning vid misstänkt akut trångvinkelglaukom då trycket är kraftigt förhöjt). Optikerna gör i regel tryckmätning vilket är till god hjälp för allmänläkaren som i regel inte har någon utrustning.

Behandling

Remittera till ögonläkare som ställer diagnosen på grundval av papillutseende, ögontryck samt synfältsundersökning med perimetri. Behandlingen innebär ögondroppar inriktade på att minska produktionen eller öka utflödet av kammarvätska, eventuellt laserbehandling och trycksänkande kirurgi. All behandling och uppföljning av glaukom sker av ögonläkare.

Patientkontakt

Synskadades riksförbund, www.srf.nu

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer