Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.

ICD-10: H40

Definition

Sjukdom i synnerven med karaktäristiska, progredierande synfältsdefekter med eller utan förhöjt ögontryck.

Orsak

Oftast till följd av förhöjt intraokulärt tryck som följd av försvårat avflöde av kammarvatten via ögats trabekelverk. Det finns (av okänd orsak) även glaukom med påverkan av synnerven vid normalt ögontryck. Drabbar oftast äldre. Viss heriditet.

Symtom

Synnedsättning, ibland en diffus skugga. Patienten har inga symtom innan synfältsdefekterna blir märkbara, vilket ofta dröjer länge. Defekten börjar i periferin och oftast i ena ögat, vilket gör att diagnosen ofta fördröjs eftersom andra ögat kompenserar länge. Uttalad synnervsskada hinner ofta etableras i det först drabbade ögat. Akut glaukomattack ger däremot ett starkt smärtande öga med akut insättande synnedsättning.

Status

En van undersökare kan i avancerade fall se en patologisk excavation av synnervspapillen. Vid avancerat glaukom kan en synfältsdefekt avslöjas med konfrontationsmetod enligt Donders test.

Utredning

Mät ögontrycket. I frånvaro av instrument för detta kan en grov uppfattning erhållas genom att palpera ögongloben när pat blundar. Optikerna gör i regel tryckmätning vilket är till god hjälp för allmänläkaren som i regel inte har lika bra utrustning.

Behandling

Remittera till ögonläkare som ställer diagnosen på grundval av papillutseende, ögontryck samt synfältsundersökning med perimetri. Behandlingen är livslång och innebär ögondroppar, eventuellt laserbehandling och i sista hand trycksänkande kirurgi. All behandling och uppföljning av glaukom sker av ögonläkare.

Patientkontakt: Synskadades riksförbund, www.srf.nu

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!