Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Lungmedicin och allergologi / Allergisk rinit, säsongsbunden, hösnuva
Annons:

Allergisk rinit, säsongsbunden, hösnuva


Kort sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Vid lindriga besvär: Antihistamin lokalt eller som tablett

Vid måttliga besvär: Nasal steroid + ev. antihistamin lokalt. Nasal steroid har även effekt på ev. astmabesvär. Peroralt antihistamin.

Vid svåra besvär: Vid symtomgenombrott trots ovanstående ev. kortvarigt tillägg av peroral steroid.

Vid årliga återkommande svåra besvär allergen immunterapi (AIT, ”hyposensibilisering”, ”allergivaccination”). Behandling ges (för gräs- och björkpollenallergi) som sublinguala tabletter, alternativt som subkutana injektioner. Behandlingstiden är tre år.

Undvikande av utlösande/irriterande agens i görligaste mån – liksom allmänt slemhinneretande agens.

Definition

Inflammation i näsans slemhinnor orsakad av IgE medierad reaktion på allergen. Kan vara intermittent/ säsongsbunden eller perenn, varande kroniskt utöver året.

Orsaker

Pollenallergi beror på en reaktion i immunförsvaret där det har bildats antikroppar mot pollen från träd eller gräs. Det vanligaste är att man reagerar på björkpollen och gräspollen, men även pollen från gråbo och andra växter kan ge allergiska besvär. Antalet personer med pollenallergi har ökat, även om ökningen verkar ha stannat upp något den senaste tiden. Orsaken till ökningen är oklar.

Besvären debuterar vanligen från skolåldern fram till tidig vuxen ålder, men det förekommer även att individer debuterar senare i livet.

Flera besvärsperioder: Jan.–febr.: Hassel och al. Mars–april: Björk. Maj-juni: Ek. Juni-augusti: Gräspollen. Juli-augusti: Gråbo. Pollensäsongen varierar beroende på var i landet du befinner dig.

En kombination av allergiska och icke-allergiska mekanismer är vanligt, särskilt hos medelålders och äldre. Icke-allergiska orsaker kan vara hyperreaktivitet, strukturella förändringar, infektion, rinitis medikamentosa, hypotyreos, tumörer, idiopatisk rinit, systemsjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom m.fl.

Symtom

Nasala: Näsklåda med paroxysmala nysningar. Vattnig snuva, ev. nästäppa.

Icke nasala: Klåda och stickningar i gom, svalg, ansikte, rinnande och kliande ögon, trötthet p.g.a. sämre sömn (arbets-/studieresultat försämras ofta), feber, huvudvärk. Ev. bronkiell hyperreaktivitet. Förvärring av atopiskt eksem.

Starkt samspel mellan övre och nedre luftvägar. Rinit och bronkiell hyperreaktivitet föregår ofta astma. Rinit och astma är sannolikt samma sjukdom.

Korsallergi mot födoämnen är vanligt bland patienter med pollenallergi. Symtom från mun/svalg och ibland rinit: Svullnad i läppar och tunga, klåda i mun/svalg. Andningsbesvär sällsynta.

Björkpollenallergi kan vid korsallergi ge symtom i kontakt med nötter (hasselnötter, valnötter), äpple, persika, stenfrukter (körsbär, plommon m.fl.), kiwi, nektarin, päron, mandel, morot, potatisskal m.fl. IgE-antikroppar mot jordnötskomponenter differentierar mellan björkrelaterad jordnötsallergi och äkta jordnötsallergi. Patienter med korsreaktioner mot jordnötter och nötter ska inte förskrivas adrenalinpenna.

Gräspollenallergi kan vid korsallergi ge symtom i kontakt med jordnötter, kiwi, melon, rågmjöl, vetemjöl, havre, råg, majs, ris, sojabönor, ärtor, tomat och lök.

Gråboallergiker kan få symtom av bl.a. selleri, persilja, morot, palsternacka, fänkål, koriander m.fl.

Allergisk rinit kan under åren utvecklas till en idiopatisk rinit med dominans av nästäppa och/eller sekretion.

Differentialdiagnoser

Förkylningsrinit/infektiös rinit, perenn allergisk rinit, perenn icke allergisk rinit, hormonell rinit, näspolyp.

Utredning

Anamnes; symtomen är typiska och bundna till en eller flera säsonger/besvärsperioder. Påverkar symtomen den dagliga livsföringen (sömn, arbete, skolgång)? Om så är fallet = måttliga till svåra symtom. Annars = lindriga symtom.

Samtidig förekomst av astma? (Fråga om perioder av andfåddhet, hosta spec. om natten, hosta/andningssvårigheter vid ansträngning, känsla av att ha det trångt/pip i luftrören/inte kunna få luft). Allergi kan debutera i vuxen ålder, men det är vanligare före 25 års ålder. Testning kan ibland vara till viss hjälp inför yrkesval.

Phadiatopscreening för vanliga inhalationsallergen (Phadiatop innehåller katt, häst, hund, björk, timotej, gråbo, mögel och kvalster). Vid positivt svar på IgE-antikroppar bör man analysera de ingående allergenen för en komplett allergiutredning. Motsvarande panel finns för pricktest. Allergenspecifika antikroppar med immunoCap, svaret betecknar hur stor sannolikheten är att pat. är allergisk. Ev. PEF.

Behandling

Lindriga symtom (= påverkar inte sömn eller normala dagliga aktiviteter som skola, fritid, idrott etc.).

Perorala eller nasala antihistaminer. Barn <6 år kan ges mixt Aerius alt Loratidin, > 6 år ex.v. desloratadin alt. loratadin i tablett, gärna munsönderfallande.

Måttliga – svåra symtom (= påverkan av sömn och/eller daglig livsföring):

Nasal steroid i första hand. Antihistamin per oralt/lokalt har sämre effekt vid nästäppa. Nasal steroid kan även ha effekt mot ögonsymtom.

Nasal steroid + H1-antagonist finns i kombination.

Vid administrering av nasal steroid ger ”Korsad Teknik” där man riktar sprayen bort från nässkiljeväggen minskad risk för hemorragisk sekretion ur näsan: använd vänster hand för att spruta i höger näsborre och tvärtom.

Vid samtidig astma kombineras den nasala steroiden med sedvanlig astmabehandling och vb leukotrienreceptorantagonist – som också kan ha effekt på rinit. Nasal steroid i sig har även positiv effekt på ev. astmasymtom.

Om betydande kvarstående besvär ordineras peroral steroidkur; prednisolon 20–30 mg dagl. i tre till fyra dagar (vuxendos) med nedtrappning styrd av symtomen under en till två veckor. Prednisolon kan även ges vid symtomgenombrott under enstaka dagar; 10–30 mg dagl.

Vid behandling till gravida kan man ge samma läkemedel som till icke-gravida, inklusive oral samt nasal steroid.

Vid behandling av barn med nasal steroid är det särskilt viktigt att välja preparat med låg systemeffekt.

Parenteral depotsteroid rekommenderas inte längre som profylax inför förväntad allergisäsong, ges ev. vid symtomgenombrott på lokal steroid + antihistamin. Remissfall.

Om kvarstående besvär trots behandling under minst två på varandra följande säsonger övervägs AIT (= allergen immunterapi). Detta är en bra möjlighet där symtomatiska mediciner har otillräcklig effekt och då elimination av allergenerna är svårt. Behandlingen kan ges som subkutana injektioner (regelbundna injektioner under tre år) men till patienter med allergi mot kvalster, björkpollen och/eller gräspollen finns även behandlingen i tablettform (en tablett dagligen i tre år).

Grazax är allergen immunterapi i tablettform mot verifierad gräspollenallergi, kan ges när basbehandlingar inte fungerat tillfredsställande. Är alternativ till allergen immunterapi i injektionsform. Pat. tar 1 tabl. dagligen under tungan med start minst 16 veckor innan gräspollensäsongen för effekt första säsongen. Första tablett tas under uppsikt av läkare. Fortsatt dagligt tablettintag i hemmet under tre år, om effekt, i regel blir effekten bättre för varje år. Behandlingen är sjukdomsmodifierande, dvs effekt kvarstår efter avslutad behandling. Medicineringen avslutas om utebliven effekt under första pollensäsongen.

Itulazax är allergen immunterapi i tablettform för vuxna patienter för behandling av måttlig till svår allergisk rinit orsakad av pollen från björkhomologen (björk, al, hassel, ek, bok, avenbok) där symtomatisk behandling inte gett tillfredsställande effekt. Pat. tar 1 tabl. dagligen under tungan med start minst 16 veckor innan pollensäsongen för effekt första säsongen. Första tabletten tas under uppsikt av läkare. Fortsatt dagligt tablettintag i hemmet under tre år, om effekt, i regel blir effekten bättre för varje år.

Acarizax är allergen immunterapi i tablettform gentemot verifierad husdammskvalsterallergi. Pat. tar 1 tabl. dagligen under tungan under 3 år. Första tabletten tas under uppsikt av läkare, resterande tas av pat. i hemmet. Behandlingen är indicerad vid husdammskvalsterallergi, mot måttlig till svår rinit; och astma som inte är välkontrollerad med ICS och samtidigt mild till svår rinit.

Ögondroppsbehandling: Natriumkromoglikat alternativt antihistaminögondroppar.

Oral antihistamin Lokal antihistamin Nasal steroid Nasal avsvällande Nasal Atrovent Nasal kromoglikat Oral antileukotrin
Sekret ++ ++ +++ 0 ++ + ++
Nysning ++ ++ +++ 0 0 + ++
Näsklåda +++ ++ ++ 0 0 + ++
Nästäppa +(++Aerius) + +++ ++++ 0 + ++
Ögonsymtom ++ 0 ++ 0 0 0 ++
Tillslagstid 1 tim 15 min 12 tim 10 min 15-30 min varierar 1 tim

Egenvård: Råd (vid pollenallergi): Vädra nattetid. Sov om möjligt med stängt sovrumsfönster. Häng inte ut tvätt på tork; speciellt inte sängkläder. Skölj håret på kvällen. Ha bilrutor stängda. Låt någon annan klippa gräset. Följ pollenrapporter (eller titta ut genom fönstret; torrt och varmt innebär högre pollenmängder, regn och svalt innebär lägre pollenhalter). Lev rökfritt. Koksalt nasalt har effekt på ffa nästäppa; finns receptfritt.

Nässköljning: En struken tesked (5 g) vanligt bordssalt, utan jod, blandas med 0,5 liter ljummet kranvatten. Ev. lite matolja i lösningen. Blandningen förs in i näsan med liten kanna eller spruta utan kanyl. Hjälpmedel finns receptfritt på apotek; Nasaline/renässans och nässköljningskannan Nasoklar. Koksaltsköljning morgon och eller kväll före medicinering och vid behov. Sköljer bort irriterande ämnen och sekret från slemhinnan. Dämpar inflammationen. De två viktigaste faktorerna för att påverka och för att minska allergirisken för barn är att modern inte röker, amning ger ett visst skydd mot infektioner och därigenom tidiga astmabesvär.

Fördjupning: Allergic Rhinitis and its impacts on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 revision.

Patientinformation: Astma- och allergiförbundet, www.astmaoallergiforbundet.se

Unga allergiker, tfn: 08-328 075. www.ungaallergiker.se

Aktuella Mediciner

Antihistamin 

Desloratadin: Oral lösn./T (inkl. munsönderfallande) Aerius. T Desloratadin.

Levokabastin: Nässpray/Ögondr. Livostin.

Loratadin: Sirap/T Clarityn. Oral lösn./T (inkl .munsönderfallande) Loratadin.

β-stimulerare

Salbutamol: Inhalpulver Ventoline Diskus.

Antikolinergikum

Ipratropium: Nässpray Atrovent nasal.

Allergen Immunterapi 

Hyposens kvalster: T Acarizax.

Hyposens gräs: T Grazax.

Hyposens björk: T Itulazax

Koksaltlösning 

Nässköljare Nasaline. Näsdroppar/Nässpray Renässans.

Leukotrienreceptorantagonist 

T/Tuggt Montelukast. Granulat/T/Tuggt Singulair.

Nasal Steroid 

Beklometason: Nässpray Becotide Nasal.

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray Mometason. Nässpray Nasonex.

Triamcinolon: Nässpray Nasacort.

Nasal steroid (flutikason) + H1 antagonist (azelastin): 

Nässpray Dymista.

Nasal steroid (mometasonfuroat) + H1 antagonist (olopatadine): 

Nässpray Ryaltris.

Natriumkromoglikat

Ögondr. Lecrolyn. Ögondr. Lomudal. Näspray Lomudal Nasal.

Peroral steroid 

Prednisolon: T Prednisolon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: