Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.

ICD-10: J30

Definition

Årstidsbundet agens som ger upphov till säsongsbundna allergiska reaktioner via IgE- medierad inflammation i näsans slemhinnor. Begreppet ”Hösnuva” har kommit att användas i vidare bemärkelse även vid allergiska perenna symtom (t ex allergi mot kvalster, djur etc).

Orsaker

Överkänslighet mot pollen. Flera besvärsperioder: Jan – febr: Hassel, al och ek. Mars – april: Björk. Midsommar: Gräspollen, framför allt timotej. Juli, augusti: Gråbo.

En kombination av allergiska och icke-allergiska mekanismer är vanligt, särskilt hos medelålders och äldre. Icke-allergiska orsaker kan vara hyperreaktivitet, strukturella förändringar, infektion, rinitis medikamentosa, hypotyreos, tumörer, idiopatisk rinit, systemsjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom m fl.

Symtom

Nasala: Näsklåda med paroxysmala nysningar. Vattnig snuva, ev nästäppa.

Icke nasala: Klåda och stickningar i gom, svalg, ansikte, rinnande och kliande ögon, trötthet pga sämre sömn (arbets-/studieresultat försämras ofta), feber, huvudvärk. Ev bronkiell hyperreaktivitet. Förvärring av atopiskt eksem.

Katt- och kvalsterallergen är små och går ned i nedre luftvägar. De behöver inte ge rinokonjunktivitsymtom, men däremot större risk för astma. Pollenallergen är större och fastnar oftast i näsan.

Starkt samspel mellan övre och nedre luftvägar. Rinit och bronkiell hyperreaktivitet föregår ofta astma. Rinit och astma är sannolikt samma sjukdom.

Korsallergi mot födoämnen är vanligt med symtom från mun/svalg och ibland rinit: Svullnad i läppar och tunga, klåda i mun/svalg. Andningsbesvär sällsynta. Björkpollenallergi kan vid korsallergi ge symtom i kontakt med nötter (hasselnötter, valnötter), äpple, persika, stenfrukter (körsbär, plommon m fl), kiwi, nektarin, päron, mandel, morot, potatisskal m fl.

Gråboallergiker kan få symtom av bl a selleri, persilja, morot, palsternacka, koriander m fl. Hönsfjäderallergiska kan få symtom efter kontakt med ägg och kyckling. Vid ”allergi” mot myggbett kan man ofta också vara känslig för födoämnen med mycket histamin, ffa skaldjur.

Allergisk rinit kan under åren utvecklas till en idiopatisk rinit med dominans av nästäppa och/eller sekretion.

Differentialdiagnoser: Förkylningsrinit/infektiös rinit, perenn allergisk rinit, perenn icke allergisk rinit, infektiös rinit (bl a chlamydia pneumoniae).

Utredning

Anamnes; symtomen är typiska och bundna till en eller flera säsonger/besvärsperioder. Påverkar symtomen den dagliga livsföringen (sömn, arbete, skolgång)? Om så är fallet = måttliga till svåra symtom. Annars = lindriga symtom.

Samtidig förekomst av astma? (Fråga om perioder av andfåddhet, hosta spec. om natten, hosta/andningssvårigheter vid ansträngning, känsla av ha det trångt/pip i luftrören/inte kunna få luft). Allergi kan debutera i vuxen ålder, men det är vanligare före 25 års ålder. Testning kan ibland vara till viss hjälp inför yrkesval. Typ av allergiutredning beroende av anamnesen och vilken metod som är tillgängligt lokalt Pricktestning (billig), RAST-analys (dyr). Svar gällande RAST i klasserna 1-5 talar inte om styrkan i ev allergi utan betecknar sannolikheten att pat är allergisk. Phadiatop svarar ja eller nej på frågan om det finns IgE-antikroppar mot de viktigaste inhalationsallergenen, billig metod. Ev PEF.

Metoder för mätning av ev hyperreaktivitet i näsan saknas.

Behandling: Lindriga symtom (= påverkar inte sömn eller normala dagliga aktiviteter som skola, fritid, idrott etc).

Perorala eller nasala antihistaminer. Barn<6 år kan ges mixt Aerius alt Loratidin alt Tavegyl. > 6 år ex v desloratadin alt. loratadin i tablett, gärna munsönderfallande.

Måttliga – svåra symtom (= påverkan av sömn och/eller daglig livsföring):

Nasal steroid i första hand.Antihistamin per oralt/lokalt har sämre effekt vid nästäppa. Nasal steroid kan även ha effekt mot ögonsymtom.

Nasal steroid + H1– antagonist finns i kombination.

Vid samtidig astma kan nasala steroiden kombineras med leukotrienreceptorantagonist- som också har effekt på rinit. β- stimulerare liksom sedvanlig astmabehandling vb. Nasal steroid i sig har även positiv effekt på ev astmasymtom.

Om betydande kvarstående besvär ordineras peroral steroidkur; prednisolon 20-40 mg dagl i tre till fyra dagar (vuxendos) med nedtrappning styrd av symtomen under en till två veckor. Prednisolon kan även ges vid symtomgenombrott under enstaka dagar; 20-40 mg dagl.

Vid behandling till gravida kan man – med undantag av leukotrienreceptorantagonist och perorala steroider- ge samma läkemedel som till icke- gravida, inklusive nasal steroid.

Vid behandling av barn med nasal steroid är det särskilt viktigt att välja preparat med låg systemeffekt.

Parenteral depotsteroid rekommenderas inte längre som profylax inför förväntad allergisäsong,

ges ev vid symtomgenombrott på lokal steroid + antihistamin. Remissfall.

Om kvarstående besvär trots behandling under mer än två på varandra följande säsonger övervägs remiss för ASIT (= allergenspecifik immunoterapi). Detta är en bra möjlighet där mediciner har otillräcklig effekt och det inte föreligger så många allergener; främst då elimination av allergenerna är svårt. Används ffa vid pollen- och katt-allergi, i synnerhet till yngre med svår rinokonjunktivit och begynnande astma. Även vid uttalad kvalsterallergi kan behandling ibland bli aktuellt. Behandling under 3 till 5 år.

Grazax är allergen immunterapi i tablettform mot verifierad gräspollenallergi, kan ges rabatterat när basbehandlingar inte fungerat tillfredställande. Är alternativ till allergen immunoterapi i injektionsform. Pat tar 1 tabl dagligen under tungan med start minst16 veckor innan gräspollensäsongen för effekt första säsongen. Första tablett tas under uppsikt av läkare. Fortsatt dagligt tablettintag i hemmet under tre år, om effekt, i regel blir effekten bättre för varje år. Behandlingen är sjukdomsmodifierande, dvs effekt kvarstår efter avslutad behandling. Medicineringen avslutas om utebliven effekt under första pollensäsongen.

Acarizax är allergen immunterapi i tablettform gentemot verifierad husdammskvalsterallergi. Pat tar 1 tabl dagligen under tungan under 3 år. Första tabletten tas under uppsikt av läkare, resterande tas av pat i hemmet. Behandlingen är indicerad vid husdammskvalsterallergi, mot måttlig till svår rinit; och astma som inte är välkontrollerad med ICS och samtidigt mild till svår rinit.

 

Vid administrering av nasal steroid ger ”Korsad Teknik” minskad risk för hemorragisk sekretion ur näsan: använd vänster hand för att spruta i höger näsborre och tvärtom.

Ögondroppsbehandling: Natriumkromoglikat alternativt antihistaminögondroppar.

 

Egenvård: Råd (vid pollenallergi): Vädra nattetid. Sov om möjligt med stängt sovrumsfönster. Häng inte ut tvätt på tork; spec. sängkläder. Skölj håret på kvällen. Ha bilrutor stängda. Låt någon annan klippa gräset. Följ pollenrapporter (eller titta ut genom fönstret; torrt och varmt innebär högre pollenmängder, regn och svalt innebär lägre pollenhalter). Lev rökfritt. Koksalt nasalt har effekt på ffa nästäppa; finns receptfritt.

Nässköljning: En struken tesked (5 g) vanligt bordssalt, utan jod, blandas med 0,5 liter ljummet kranvatten. Ev lite matolja i lösningen. Blandningen förs in i näsan med liten kanna eller spruta utan kanyl. Hjälpmedel finns receptfritt på apotek; Nasoklar, Nasaline m fl Koksaltsköljning morgon och eller kväll före medicinering. Sköljer bort irriterande ämnen och sekret från slemhinnan. Dämpar inflammationen. De två viktigaste faktorerna för att påverka och för att minska allergirisken för barn är amning samt att modern inte röker.

Patientinformation: Astma- och allergiförbundet, tfn: 08-506 282 00.

www.astmaoallergiforbundet.se

Unga allergiker, tfn: 08-328 075. www.ungaallergiker.se

Pollenprognos: SVT-text sid 415. TV4-text sid 401.

Aktuella mediciner

Antihistamin 

Azelastin: Nässpray/Ögondrp Lastin.

Desloratadin: Oral lösn/T (inkl munsönderfallande) Aerius. T Desloratadin.

Levokabastin: Nässpray/Ögondrp Livostin.

Loratadin: Oral lösn/T (inkl munsönderfallande) Loratadin.

β– stimulerare

Salbutamol: Inhalpulver Ventoline Diskus.

Antikolinergikum

Ipratropium: Nässpray Atrovent nasal.

Allergen Immunterapi 

Hyposens kvalster: T Acarizax.

Hyposens gräs: T Grazax.

Koksaltlösning 

Näsdusch/Nässpray mentol Renässans.

Leukotrienreceptorantagonist 

T/Tuggt Montelukast. Granulat/T/Tuggt Singulair.

Nasal Steroid 

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Näsdr/Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray Nasonex.

Nasal steroid (flutikason) + H1 antagonist (azelastin):

Nässpray Dymista 125 ug + 50 ug, 1 x 2, No 120/3×120 doser. Kan användas vid långvarigt bruk.

Natriumkromoglikat

Ögondroppar Lecrolyn. Ögondroppar Lomudal.

Näspray Lomudal Nasal.

Peroral steroid 

Prednisolon: T Prednisolon.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!