Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Scharlakansfeber. Scarlatina.

ICD-10: A38.9

Orsak

Betahemolytiska streptokocker grupp A, toxinbildande (GAS). Inkubationstid: 2–4 dagar.

Symtom

Initialt halsont, feber, allmänpåverkan. Ibland kräkningar, magont och huvudvärk. Efter några dygn utslag på ffa bålen. Kan uppträda först i axiller och ljumskar. Finprickigt exantem med sandpappersstruktur. Kan vara mycket blekt eller mer ilsket rött. Panna och kinder kan vara rodnade, blekhet runt munnen. Rodnade, stora tonsiller med beläggningar. Petekier i gom. Smultrontunga (ej initialt).

Efter 1–4 veckor kommer fjällning av huden ffa på fingrar, handflator, tår och fotsulor.

Komplikationer: Vanligtvis inga. Streptokockinfektioner kan orsaka bla peritonsillit, lymfadenit, otit, pneumoni och impetigo. En ovanlig följdsjukdom är glomerulonefrit och reumatisk feber.

Smittsamhet: Dropp- och kontaktsmitta. Obehandlad patient är smittsam några dagar före utslag och till flera veckor efter utslagen försvunnit. Smittfrihet efter två dygns penicillinbehandling. Streptokocker är vanligt förekommande i svalget på barn utan symtom och god hygien på förskolor förebygger smittspridning.

Diagnos

Streptokocker påvisas i halsen via snabbtest eller odling. Snabbtest Strept A kan vara fortsatt positiv 3 veckor efter avslutas behandling.

Differentialdiagnoser

Kawasakis sjukdom, körtelfeber, femte sjukan, mässling, röda hund.

Behandling

PcV i tonsillitdos; 3 gånger/dygn. Vid pc-allergi ges klindamycin.Behandlingen leder till symtomlindring, hindrar smittspridning, motverkar komplikationer.

Referenser

Sjukdomsinformation om scharlakansfeber. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/scharlakansfeber-/

För dig som patient
Läs mer om Scharlakansfeber. Scarlatina. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer