Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Röda hund. Rubella.

ICD-10: B06

Anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom

Orsak

Rubellavirus. Inkubationstid: 2–3 veckor.

Symtom

Subklinisk infektion och lindrigt förlopp är vanligt. Förkylningssymtom, lymfadenopati, låggradig feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Följs av ett makulopapulöst exantem som sprider sig från ansikte till övriga kroppen. Småfläckigt/ finprickigt, icke sammanflytande, från diskret ljusrött till mer kraftigt rodnat. Utslaget varar ca 3 dagar. Ledbesvär (kvinnor) och klåda (vuxna).

Smittsamhet: Barnet är smittsamt före symtom uppstått tills hudutslagen försvunnit. Droppsmitta. Genomgången sjukdom eller två doser vaccin ger livslång immunitet. Rubella är mycket ovanligt i Sverige men importfall kan förekomma.

Komplikationer: Risk för fosterskador vid smitta i första trimestern.

Diagnos

Bekräftas med serologi.

Behandling

Symtomatisk.

Fertila ovaccinerade kvinnor som inte haft rubella rekommenderas vaccination. Graviditet bör inte påbörjas förrän en månad efter vaccination. Serologi kan påvisa om kvinnan haft rubella och många MVC-mottagningar testar rutinmässigt. Erbjud MPR-vaccination till unga vuxna flyktingar som ibland bara är vaccinerade i hemlandet mot mässling och saknar rubellavaccination.

Referenser

Sjukdomsinformation om röda hund. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/roda-hund/

Rikshandboken Barnhälsovård.
http://www.rikshandboken-bhv.se

Rubella (Röda Hund). INFPREG Kunskapscenter för infektioner under graviditet
http://www.medscinet.se/infpreg

För dig som patient
Läs mer om Röda hund. Rubella. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis