Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Röda hund, Rubella
Annons:

Röda hund, Rubella


Anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom

Orsak

Rubellavirus. Inkubationstid: 2–3 veckor.

Symtom

Subklinisk infektion och lindrigt förlopp är vanligt. Förkylningssymtom, lymfadenopati, låggradig feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Följs av ett makulopapulöst exantem som sprider sig från ansikte till övriga kroppen. Småfläckigt/ finprickigt, icke sammanflytande, från diskret ljusrött till mer kraftigt rodnat. Utslaget varar ca 3 dagar. Ledbesvär (kvinnor) och klåda (vuxna).

Smittsamhet: Barnet är smittsamt före symtom uppstått tills hudutslagen försvunnit. Droppsmitta. Genomgången sjukdom eller två doser vaccin ger livslång immunitet. Rubella är mycket ovanligt i Sverige men importfall kan förekomma.

Komplikationer: Risk för fosterskador vid smitta i första trimestern.

Diagnos

Bekräftas med serologi.

Behandling

Symtomatisk.

Fertila ovaccinerade kvinnor som inte haft rubella rekommenderas vaccination. Graviditet bör inte påbörjas förrän en månad efter vaccination. Serologi kan påvisa om kvinnan haft rubella och många MVC-mottagningar testar rutinmässigt. Erbjud MPR-vaccination till unga vuxna flyktingar som ibland bara är vaccinerade i hemlandet mot mässling och saknar rubellavaccination.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om röda hund. Folkhälsomyndigheten.

Rikshandboken Barnhälsovård.

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: