Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Röda hund. Rubella.

ICD-10: B06

Anmälningspliktig samt smittspårningspliktig sjukdom

Orsak

Rubellavirus. Inkubationstid: 2–3 veckor.

Symtom

Subklinisk infektion och lindrigt förlopp är vanligt. Förkylningssymtom, lymfadenopati, låggradig feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Följs av ett makulopapulöst exantem som sprider sig från ansikte till övriga kroppen. Småfläckigt/ finprickigt, icke sammanflytande, från diskret ljusrött till mer kraftigt rodnat. Utslaget varar ca 3 dagar. Ledbesvär (kvinnor) och klåda (vuxna).

Smittsamhet: Barnet är smittsamt före symtom uppstått tills hudutslagen försvunnit. Droppsmitta. Genomgången sjukdom eller två doser vaccin ger livslång immunitet. Rubella är mycket ovanligt i Sverige men importfall kan förekomma.

Komplikationer: Risk för fosterskador vid smitta i första trimestern.

Diagnos

Bekräftas med serologi.

Behandling

Symtomatisk.

Fertila ovaccinerade kvinnor som inte haft rubella rekommenderas vaccination. Graviditet bör inte påbörjas förrän en månad efter vaccination. Serologi kan påvisa om kvinnan haft rubella och många MVC-mottagningar testar rutinmässigt. Erbjud MPR-vaccination till unga vuxna flyktingar som ibland bara är vaccinerade i hemlandet mot mässling och saknar rubellavaccination.

Referenser

Sjukdomsinformation om röda hund. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/roda-hund/

Rikshandboken Barnhälsovård.
http://www.rikshandboken-bhv.se

Rubella (Röda Hund). INFPREG Kunskapscenter för infektioner under graviditet
http://www.medscinet.se/infpreg

För dig som patient
Läs mer om Röda hund. Rubella. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta